WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

числі:
активи (К) короткострокові кредити
і позики 272067,70
103865,40
Баланс 1860156,20
2644361,00
Баланс 1860156,20 2644361,00
Таблиця 9
Аналіз фінансової стійкості
Номер На початок На кінець
Показник звітного звітного
рядка періоду періоду
а 1 2 З
1 Власний капітал 936055,3 1523066
2 Необоротні активи 1534735 2042323
3 Власні обігові кошти (р. 1 - р. 2) -598679,7 -519257
4 Довгострокові зобов'язання 544125,6 889419,5
а 1 2 3
5 Наявність власних і довгострокових джерел
покриття запасів (р. З + р. 4) -54554,1 370162,5
б Короткострокові кредити та позики 272067,7 103865,4
7 Загальний розмір основних джерел
покриття запасів (р. 5 + р. б) 217513,6 474027,9
8 Запаси 152597,4 229995,6
9 Надлишок (+) або нестача (-) власних
обігових коштів (р. З - р. 8) -751277,1 -749252,6
10 Надлишок (+) або нестача (-) власних
,- коштів і довгострокових кредитів і позик
(р. 5 - р. 8) -207151,5 140166,9
11 Надлишок (+) або нестача (-) основних
джерел покриття запасів (р. 7 - р. 8) 64916,2 244032,3
12 Тип фінансової стійкості Нестійкий Нормальний
13 Запас стійкості фінансового стану, днів
( р.11/ V *360) 18,1761626 44,5907784
V- чиста виручка від реалізації продукції
14 Надлишок (+) або нестача (-) коштів
на 1 грн запасів (р. 11 : р. 8), коп. +0,4254083 +1,0610303
Таким чином, за звітний період якісно змінився тип фінансової стійкості підприємства: воно перейшло з нестійкого фінансового стану до нормального насамперед завдяки збільшенню як довгострокових зобов'язань, так і власного капіталу.
Завдання 10. Групування активів підприємства залежно від ступеня ліквідності, а пасивів у залежності від ступеня зростання термінів погашення. Оцінка ліквідності балансу.
Основне завдання аналізу ліквідності балансу - перевірити синхронність надходження і витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства розраховуватися за зобов'язаннями власним майном у визначені періоди часу. Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. Для аналізу ліквідності балансу статті вихідного балансу розподіляють і порівнюють за групами.
Таблиця 10
Аналіз ліквідності балансу за звітний період
Розмір Розмір Надлишок (+),
нестача (-.:.)
на на
Активи на на Пасиви на на початок кінець
початок кінець початок кінець періоду періоду
періоду періоду періоду періоду (гр. 1 - (гр. 2 -
- ("р. 4) - ("р. 5)
а 1 2 3 4 5 6 7
Найбільш ліквідні
( усі грошові кошти + поточні фінансові інвестиції) 75325,90
270471,20
Найтерміновіші зобов'язання
(кредиторська заборгованість та інші найтерміновіші пасиви) 352952,80
161449,30
-277626,9
+109021,9
Швидкореалізовувані
( дебіторська заборгованість та інші оборотні активи) 57961,80
152415,80
Короткострокові
( короткострокові кредити банку та позичкові кошти) 27022,50
70426,60
+30939,3 +81989,2
Повільно реалізовувані
( запаси) 152597,40
229995,60
Довгострокові
( довгострокові кредити і позичкові кошти) 544125,60
889419,50
-391528,2 -659423,9
Важкореалізовувані
(нематеріальні активи, незавершене будівництво,основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи, витратимайбутніх періодів) 1574272,1
2066806,3
Постійні
( власні кошти) 936055,30
1523065,60
+638216,8 +543740,7
Баланс 1860156,2
2644361,0
Баланс 1860156,20
2644361,00
0 0
Наведений баланс як на початок, так і на кінець року не є абсолютно ліквідним, оскільки за окремими групами пасиви перевищують активи. На початок року найліквідніші активи покривають найтерміновіші зобов'язання лише на 21%; важкореалізовуваних активів вистачає на 28%, щоб погасити довгострокові зобов'язання. За другою та четвертою групами активи істотно перевищують пасиви - майже на 214% та на 168% відповідно.
Станом на кінець року ліквідними є вже перша, друга та четверта групи; нестача важкореалізовуваних активів дорівнює 25% суми довгострокових пасивів. Для того, щоб зробити висновок стосовно зміни ліквідності балансу протягом року, використовуємо узагальнюючий показник ліквідності.
За даними балансу ліквідності можна розрахувати узагальнюючий показник (коефіцієнт) ліквідності (Кл):
Кл = а,А, +а2А2 +азАз ,
а,П, +а2П2 +азПз,
де а1, а2, а3 - вагові коефіцієнти; А1, А2, А3, П1, П2, П3 - підсумки за першою, другою та третьою групами відповідно активів та пасивів.
Даний показник є відносним - він показує, скільки ліквідних активів припадає на зобов'язання з урахуванням вагових коефіцієнтів за групами активів та пасивів. Припускаючи, що внесок кожної з трьох груп в узагальнюючий коефіцієнт ліквідності однаковий (тобто без урахування вагових коефіцієнтів), маємо
Кл0= 0,309366
Кл1= 0,582257
Отже, без урахування вагових коефіцієнтів показник підвищився на 87%, що є позитивною зміною. Фактично, спостерігається зростання поточної ліквідності - дана ситуація зумовлена значним зростанням найбільш ліквідних та швидкореалізовуваних груп активів та зменшенням найтерміновіших зобов'язань та короткострокової груп пасивів. Проте треба враховувати і зростання довгострокових зобов'язань та їх значне перевищення запасів, що вказує на зменшення перспективної ліквідності за результатами звітного періоду.
Завдання 11. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства, характеристика динаміки показників ліквідності.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
- характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно перебувати в межах 0,2-0,35.
Кл.а.= Грошові кошти / Поточні пасиви
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,1982 0,8415 +0,6433
На початок періоду, у підприємства не вистачало коштів для покриття невідкладних зобов'язань (але досить незначної частки). Протягом звітного періоду показник абсолютної ліквідності зріс у 4,5 рази, що є позитивною тенденцією. Обумовлена така зміна значним зростання грошових коштів протягом звітного періоду (на 159%) та зменшенням поточних пасивів на 38%.
2. Коефіцієнт швидкоїліквідності
- показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Має бути більшим за 1 (у міжнародній практиці Кл.ш.= 0,7-0,8)
Кл.ш. = (Поточні активи - Запаси) / Поточні пасиви
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,3507 1,4989 +1,1481
На початок періоду показник швидкої ліквідності значно менший за прийнятний норматив, проте за результатами звітного періоду коефіцієнт швидкої ліквідності зріс на 1,14 , відповідно, стан підприємства значно покращився і вийшов з кризи, що зумовлене значним зростанням дебіторської

 
 

Цікаве

Загрузка...