WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

дебіторської заборгованості
Номер рядка Стаття балансу Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни за звітний період
тис.грн відсоток до підсумку тис.грн відсоток до підсумку абсолютні (+,-), тис грн. ( гр3.-гр.1) темп,%( гр.5/гр.1 *100%) структури,% ( за гр.5) частка, пунктів ( гр.4-гр.2)
а б в 1 2 3 4 5 6 7 8
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Актив)
1 Баланс 280 1860156,20 100 2644361,00 100 784204,80 42,16 100 0
2 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0,00 0,0000 3443,30 0,1302 3443,30 - 0,4391 0,1302
3 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
3.1 чиста реалізаційна вартість 160 30886,70 1,6604 147871,20 5,5919 116984,50 378,75 14,9176 3,9315
3.2 первісна вартість 161 37378,20 2,0094 155460,70 5,8790 118082,50 315,91 15,0576 3,8695
3.3 резерв сумнівних боргів 162 6491,50 0,3490 7589,50 0,2870 1098,00 16,91 0,1400 -0,0620
4 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 24831,50 1,3349 3897,80 0,1474 -20933,70 -84,30 -2,6694 -1,1875
4.1 з бюджетом 170 14208,30 0,7638 0,00 0,0000 -14208,30 -100,00 -1,8118 -0,7638
4.2 за виданими авансами 180 9,70 0,0005 3713,10 0,1404 3703,40 38179,38 0,4722 0,1399
4.3 з нарахованих доходів 190 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 - 0,0000 0,0000
4.4 із внутрішніх розрахункв 200 10613,50 0,5706 184,70 0,0070 -10428,80 -98,26 -1,3299 -0,5636
5 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2229,70 0,1199 644,80 0,0244 -1584,90 -71,08 -0,2021 -0,0955
Сума дебіторської заборговності 64439,40
3,4642
163446,60
6,1809
99007,20
153,64
12,6252
2,7168
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (Пасив)
6 Баланс 640 1860156,20 100,0000 2644361,00 100,0000 784204,80 42,16 100,0000 0,0000
7 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 27022,50 1,4527 70426,60 2,6633 43404,10 160,62 5,5348 1,2106
8 Векселі видані 520 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
9 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 530 272067,70 14,6261 103865,40 3,9278 -168202,30 -61,82 -21,4488 -10,6983
10 Поточні зобов'язання за рахунками: 80806,90 4,3441 57305,50 2,1671 -23501,40 -29,08 -2,9968 -2,1770
10.1 з одержаних авансів 540 36794,50 1,9780 53318,60 2,0163 16524,10 44,91 2,1071 0,0383
10.2 з бюджетом 550 37809,00 2,0326 0,00 0,0000 -37809,00 -100,00 -4,8213 -2,0326
10.3 з позабюджетних платежів 560 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
10.4 зі страхування 570 4997,30 0,2686 3981,70 0,1506 -1015,60 -20,32 -0,1295 -0,1181
10.5 з оплати праці 580 1206,10 0,0648 5,20 0,0002 -1200,90 -99,57 -0,1531 -0,0646
10.6 з учасниками 590 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
10.7 із внутрішніх розрахунків 600 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
11 Інші поточні зобов'язання 610 78,20 0,0042 278,40 0,0105 200,20 256,01 0,0255 0,0063
12 Довгострокові кредити банків 440 533240,00 28,6664 853040,
00 32,2588 319800,00 59,97 40,7802 3,5924
13 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
14 Відстрочені податкові зобов'язання 460 10885,60 0,5852 36379,50 1,3757 25493,90 234,20 3,2509 0,7905
15 Інші довгострокові зобов'язання 470 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
16 Короткострокові кредити банків 500 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Сума кредиторської заборгованості 924100,90 49,6787 1121295,40 42,4033 197194,50 21,34 25,1458 -7,2754
За результатами аналізу бачимо, що в структурі активів (Баланс) на початок періоду сума дебіторської заборгованості склала 64439,40 тис. грн., що становить 3,5%. Більше 2% від активів займала дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (первісна вартість), дебіторська заборгованість за розрахунками займає майже 1,34% (зокрема - з бюджетом 0,76%, із внутрішніх розрахунків 0,57%). Інша поточна дебіторська заборгованість склала 0,12 %. В структурі пасивів майже 29% на початок періоду складали довгострокові кредити банків, більше 15% - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за рахунками - 4,34% (з них найбільше - з бюджетом 2%, з одержаних авансів 1,98%). Майже 1,5% склала поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями.
За результатами аналізу також можемо прослідкувати динаміку складових балансу. Загальна вартість майна підприємства збільшилися на 42 %. Дебіторська заборгованість збільшилася майже на 154%. Дебіторська заборгованість за розрахунками загалом зменшилася на 84 % (хоча дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами збільшилася на 38179%). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (первісна вартість) збільшилася на 316%, тепер становить 5,88% від вартості майна. Сума кредиторської заборгованості зросла більш як на 21%. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями на кінець періоду зросла на 161%. На 256% зросли інші поточні зобов'язання, на 234% - відстрочені податкові зобов'язання.
Поточні зобов'язання за рахунками зменшилися на 29%. Довгострокові кредити банків на кінець поточного періоду зросли майже на 60%.
Визначимо також співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю. Воно показує здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року.
Кд/к = Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість.
Рекомендоване значення Кд/к=1,0
Кд/к(початок) = (30886,7+14208,3+9,7+10613,5+2229,7)/(272067,7+36794,5) = 0,188
Кд/к(кінець) = (147871,2+3713,1+184,7+644,8)/(103865,4+53318,6) = 0,97
Значення показника на кінець періоду наближається до одиниці, отже, підприємство майже повністю може розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів.
Завдання 7. Проаналізувати оборотність дебіторської заборгованості.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кд.з) показує, в скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. Чим він є більшим, тим краще.
Кд.з = Чиста виручка/Середня дебіторська заборгованість
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
47,51 246,71 +199,2
Значення коефіцієнта збільшилося, що обумовлено збільшенням виручки і зменшенням дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом.
Період погашення дебіторської заборгованості (Чд.з) - середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення.
Чд.з = 360/ Кд.з
На початок періоду На кінецьперіоду Відхилення
7,58 1,46 -6,12
Зменшення цього показника є позитивним, особливо в умовах інфляції, оскільки дебіторська заборгованість погашається швидше. Також збільшення показника може бути позитивним, за умов, що додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації.
Завдання 8. Аналіз фінансової та ринкової стійкості

 
 

Цікаве

Загрузка...