WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

та інша дебіторська заборгованість зменшилися на 84 та 71% відповідно. Грошові кошти також істотно зросли (на 158%).
Вартість майна підприємства підвищилася на 70% за рахунок збільшення власного капіталу на 62,7%. У пасиві балансу частка власного капіталу, зокрема, зросла на 7 пунктів порівняно з початком періоду. Хоча слід відзначити значне зростання довгострокових зобов'язань (на 63%), що на майже 40% обумовили зростання майна підприємства - це є досить ризиковим в довготерміновому плані і, фактично, переносить необхідність повернення цих коштів на наступні періоди (зокрема, це може мати негативний вплив у перспективі).
Завдання 4. Проаналізувати джерела фінансування капіталу.
В структурі пасивів (тобто джерел майна разом) на початок періоду власний капітал склав 50%, довгострокові зобов'язання майже 30 %, поточні зобов'язання 20%).В структурі пасивів (тобто джерел майна разом) на кінець періоду власний капітал склав 57%, довгострокові зобов'язання майже 33 %, поточні зобов'язання 8%). В складі власного капіталу, як на початок, так і на кінець періоду присутні: статутний капітал (534369,5 тис.грн та 534369,4 тис.грн на початок і на кінець періоду відповідно), додатковий вкладений капітал (2024,8 тис.грн та 2024,8 тис.грн), резервний капітал (8065,6 та 133592,3, ріст 1556%), нерозподілений прибуток (390768 та 853079,1 тис.грн. ріст 118%). Пайовий, інший додатковий, неоплачений та вилучений капітали відсутні. В розділі ІІ "Забезпечення наступних витрат та платежів" мають місце лише інші забезпечення - 827,4 (тільки на початок періоду). Серед довгострокових зобов'язань: довгострокові кредити банків (533240 та 853040 тис.грн, збільшення майже на 60%), відстрочені податкові зобов'язання (10885,6 та 36379,5 тис.грн, збільшилися на 234%). Поточні зобов'язання: поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями збільшилася майже на 161% (з 27022,5 до 70426,6 тис.грн), кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилася на 62% (з 272067,7 на початок періоду до 103865,4 тис.грн на кінець періоду). Поточні зобов'язання за розрахунками зменшилися з 80806,9 до 57305,5 тис.грн (зменшення на 29%). З них найбільших змін зазнали поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - з 37809 тис.грн на початок періоду до 0 на кінець
(-100%), поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - з 1206,1 до 5,2 (-99,57%). Інші поточні зобов'язання зросли на 256% (з 78,2 до 278,4 тис.грн). Доходи майбутніх періодів у джерелах фінансування капіталу відсутні.
Завдання 5. Проаналізувати структуру активу балансу.
У завданні 3 було проведено горизонтальний та вертикальний аналіз балансу, в тому числі активу. Як вже було сказано, з результатів вертикального аналізу видно, що в структурі активів (тобто майна разом) на початок періоду близько 83% складали необоротні активи ( зокрема, нематеріальні активи 20%, основні засоби 62%), оборотні активи - 15% (зокрема, запаси 8,2%, дебіторська заборгованість за товари 1,6%, за розрахунками - 1,3%; грошові кошти 4%), витрати майбутніх періодів склали лише 2%. На кінець звітного періоду частка необоротних активів становить вже 77% (зокрема, нематеріальні активи 18%, основні засоби 57%), оборотні активи - 21% (зокрема, запаси 8,7%, дебіторська заборгованість за товари 5,5%, за розрахунками - 1,5%; грошові кошти 7%), витрати майбутніх періодів склали лише 0,9%.
На початок періоду залишкова вартість нематеріальних активів становить 356120,9 тис.грн (19% від суми активів). Незавершене будівництво в структурі балансу складає менше 1% і на кінець періоду зменшується до 14996,9 тис.грн, тобто на -0,91%.
Основні засоби (за залишковою вартістю) є найбільш значущою частиною в необоротних активах (75% їх вартості) і складають 62% від загальної суми активів. На кінець періоду вартість основних засобів зростає на 31%. Але їх питома вага в необоротних активах (74%) та в загальній сумі активів (57%) зменшується.
Довгострокова дебіторська заборгованість та відстрочені податкові активи відсутні в активах підприємства на початок звітного періоду, але на кінець періоду вони з'являються і становлять відповідно 3443,3 (0,13% від суми активів) та 3822,8 тис.грн (0,15% від суми активів) тис.грн.
Щодо запасів, то на початок періоду вони становлять 8,2% від активу але на кінець періоду вони зростають на 50% і становлять вже 8,75% від балансу. Серед запасів є виробничі запаси та товари. Виробничі запаси на початок періоду становлять 132693,1 тис.грн (87% від вартості запасів, 7,76% від вартості активів) та 205168,5 тис.грн (89% від вартості запасів, 7% від вартості активів) на кінець періоду. Запаси товарів на початок періоду - 19904,3 (13% від вартості запасів, 1,07% від вартості активів), на кінець - 24827,1 тис.грн (10,8% від вартості запасів, 0,94% від вартості активів). Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (за чистою реалізаційною вартістю) на початок періоду складає 30886,7 тис.грн (1,66% від вартості активів), а на кінець вже 147871,2 (5,6% від вартості активів). Дебіторська заборгованість за розрахунками на початок періоду становить 1,34% (24831,5 тис.грн), а на кінець - 0,15% (3897,8 тис.грн) від вартості активів. В тому числі: дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом спочатку складає 14208,3 тис.грн, що становить 57% від всієї дебіторської заборгованості за розрахунками та 0,76% від вартості активів, на кінець періоду її повністю інкасовано; за виданими авансами на початок періоду - всього 9,7тис.грн (0,04% від всієї дебіторської заборгованості за розрахунками та 0,0005% від вартості активів), на кінець періоду значно зростає - 3713,1 тис.грн (95% від всієї дебіторської заборгованості за розрахунками та 0,14% від вартості активів); із внутрішніх розрахунків - 10613,5 тис.грн (43% від всієї дебіторської заборгованості за розрахунками та 0,57% від вартості активів) на початок та 184,7 тис.грн (4,74% від всієї дебіторської заборгованості за розрахунками та 0,007% від вартості активів) на кінець періоду.
Інша поточна дебіторська заборгованість на початок періоду становить 2229,7 тис.грн (0,12% від вартості активів), на кінець - 644,8 тис.грн (0,025% від вартості активів).
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті становлять 10848,2 тис.грн (0,58% від вартості активів) на початок та 7438,9 тис.грн (0,28% від вартості активів) на кінець періоду. В іноземній валюті - 64476,7 тис.грн (3,47% від вартості активів) на початок та 187706,4 тис.грн (7,1% від вартості активів) на кінець періоду.
Інші оборотні активи мають місце лише на початку звітного періоду і становлять 13,9 тис.грн (що складає всього 0,0007% відвартості активів).
Витрати майбутніх періодів на початок звітного періоду становлять 39536,9тис.грн (2,13% від вартості активів), а на кінець - 24483,1 тис.грн (всього 0,93% від вартості активів).
Завдання 6. Вивчити склад і структуру кредиторської та дебіторської заборгованості.
Таблиця 7
Аналіз кредиторської та

 
 

Цікаве

Загрузка...