WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Довгострокові фінансові інвестиції: 9145,40 0,0049 19724,70 0,0075 10579,30 115,68 0,0135 0,0025
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 9145,40 0,0049 19724,70 0,0075 10579,30 115,68 0,0135 0,0025
інші фінансові інвестиції 045 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
1.1.4 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0,0000 3443,30 0,0013 3443,30 0,0044 0,0013
1.1.5 Відстрочені податкові активи 060 0,0000 3822,80 0,0014 3822,80 0,0049 0,0014
1.1.6 Інші необоротні активи 070 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
1.2 Усього за розділом ІІ. Оборотні активи 260 285884,10 0,1537 577554,70 0,2184 291670,60 102,02 0,3719 0,0647
1.2.1 Запаси: 152597,40 0,0820 229995,60 0,0870 77398,20 50,72 0,0987 0,0049
виробничі запаси 100 132693,10 0,0713 205168,50 0,0776 72475,40 54,62 0,0924 0,0063
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
незавершене виробництво 120 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
готова продукція 130 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
товари 140 19904,30 0,0107 24827,10 0,0094 4922,80 24,73 0,0063 -0,0013
1.2.2 Векселі одержані 150 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
1.2.3 Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: 30886,70 0,0166 147871,20 0,0559 116984,50 378,75 0,1492 0,0393
1.2.4 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 24831,50 0,0133 3897,80 0,0015 -20933,70 -84,30 -0,0267 -0,0119
з бюджетом 170 14208,30 0,0076 0,0000 -14208,30 -100,00 -0,0181 -0,0076
за виданими авансами 180 9,70 0,0000 3713,10 0,0014 3703,40 38179,38 0,0047 0,0014
з нарахованих доходів 190 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
із внутрішніх розрахунків 200 10613,50 0,0057 184,70 0,0001 -10428,80 -98,26 -0,0133 -0,0056
1.2.5 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2229,70 0,0012 644,80 0,0002 -1584,90 -71,08 -0,0020 -0,0010
1.2.6 Поточні фінансові інвестиції 220 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
1.2.7 Грошові кошти та їх еквіваленти: 75324,90 0,0405 195145,30 0,0738 119820,40 159,07 0,1528 0,0333
в національній валюті 230 10848,20 0,0058 7438,90 0,0028 -3409,30 -31,43 -0,0043 -0,0030
в іноземній валюті 240 64476,70 0,0347 187706,40 0,0710 123229,70 191,12 0,1571 0,0363
Інші оборотні активи 250 13,90 0,0000 0,0000 -13,90 -100,00 0,0000 0,0000
1.3. ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 39536,90 0,0213 24483,10 0,0093 -15053,80 -38,08 -0,0192 -0,0120
П А С И В
2. Баланс 640 1860156,20 1 2644361,00 1 784204,80 42,16 1 0
2.1. Усього за розділом І.Власний капітал 380 936055,30 0,5032 1523065,60 0,5760 587010,30 62,71 0,7485 0,0728
2.1.1 Статутний капітал 300 534369,50 0,2873 534369,40 0,2021 -0,10 0,00 0,0000 -0,0852
2.1.2 Пайовий капітал 310 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.1.3 Додатковий вкладений капітал 320 2024,80 0,0011 2024,80 0,0008 0,00 0,00 0,0000 -0,0003
2.1.4 Інший додатковий капітал 330 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.1.5 Резервний капітал 340 8065,60 0,0043 133592,30 0,0505 125526,70 1556,32 0,1601 0,0462
2.1.6 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 390768,00 0,2101 853079,10 0,3226 462311,10 118,31 0,5895 0,1125
2.1.7 Неоплачений капітал 360 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.1.8 Вилучений капітал 370 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.2 Усього за розділом ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 544125,60 0,2925 889419,50 0,3363 345293,90 63,46 0,4403 0,0438
2.2.1 Довгострокові кредити банків 440 533240,00 0,2867 853040,00 0,3226 319800,00 59,97 0,4078 0,0359
2.2.2 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.2.3 Відстрочені податкові зобов'язання 460 10885,60 0,0059 36379,50 0,0138 25493,90 234,20 0,0325 0,0079
2.2.4 Інші довгострокові зобов'язання 470 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.3 Усього за розділом ІV. Поточні зобов'язання 620 379975,30 0,2043 231875,90 0,0877 -148099,40 -38,98 -0,1889 -0,1166
2.3.1 Короткострокові кредити банків 500 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.3.2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 27022,50 0,0145 70426,60 0,0266 43404,10 160,62 0,0553 0,0121
2.3.3 Векселі видатні 520 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.3.4 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 272067,70 0,1463 103865,40 0,0393 -168202,30 -61,82 -0,2145 -0,1070
2.3.5 Поточні зобов'язання за розрахунками: 80806,90 0,0434 57305,50 0,0217 -23501,40 -29,08 -0,0300 -0,0218
2.3.5.1 з одержаних авансів 540 36794,50 0,0198 53318,60 0,0202 16524,10 44,91 0,0211 0,0004
2.3.5.2 з бюджетом 550 37809,00 0,0203 0,0000 -37809,00 -100,00 -0,0482 -0,0203
2.3.5.3 з позабюджетних платежів 560 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.3.5.4 зі страхування 570 4997,30 0,0027 3981,70 0,0015 -1015,60 -20,32 -0,0013 -0,0012
2.3.5.5 з оплати праці 580 1206,10 0,0006 5,20 0,0000 -1200,90 -99,57 -0,0015 -0,0006
2.3.5.6 з учасниками 590 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.3.5.7 із внутрішніх розрахунків 600 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
2.4 Інші поточні зобов'язання 610 78,20 0,0000 278,40 0,0001 200,20 256,01 0,0003 0,0001
За результатами вертикального аналізу ми бачимо, що в структурі активів (тобто майна разом) на початок періоду близько 82% складали необоротні активи (зокрема, нематеріальні активи 19%, основні засоби 62%), оборотні активи - 15% (зокрема, запаси 8,2%, дебіторська заборгованість за товари 1,6%, за розрахунками - 1,3%; грошові кошти 4%),витрати майбутніх періодів склали лише 2%. В структурі пасивів (тобто джерел майна разом) власний капітал склав 50%, довгострокові зобов'язання майже 30 %, поточні зобов'язання 20%). Вертикальний аналіз структури активів за кінець звітного періоду показує, що частка необоротних активів становить вже 77% (зокрема, нематеріальні активи 18%, основні засоби 57%), оборотні активи - 21% (зокрема, запаси 8,7%, дебіторська заборгованість за товари 5,5%, за розрахунками - 1,5%; грошові кошти 7%), витрати майбутніх періодів склали лише 0,9%. В структурі пасивів (тобто джерел майна разом) власний капітал склав 57%, довгострокові зобов'язання майже 33 %, поточні зобов'язання 8%). За результатами горизонтального аналізу ми можемо прослідкувати динаміку складовихбалансу. Так, загальна вартість майна підприємства збільшилися на 42%; при цьому оборотні активи збільшилися значно більше, ні ж необоротні (відповідно, 102% і 33%). В структурі оборотних активів значно зросла дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (на 378%), в той час як дебіторська заборгованість за розрахунками

 
 

Цікаве

Загрузка...