WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

явищем. Обидва періоди мають майже тотожні значення.
Період фінансового циклу (днів) = Період операційного циклу-Період погашення кредиторської заборгованості
Попередній період = 120,1-229,5 = -109,4
Звітний період =121,5-53,7 = 67,8
Цей показник відображає період обороту коштів. Від'ємне значення у попередньому періоді (-109,4) свідчить про значну нестачу коштів, тобто підприємство живе в борг. Але в звітному році за рахунок зменшення періоду погашення кредиторської заборгованості підприємство виходить на додатню велечину.
Показники ділової активності характеризують результати й ефективність поточної основної діяльності. Оцінку ділової активності на якісному рівні можна отримати в результаті порівняння діяльності підприємства і споріднених у сфері капіталу підприємств. Такими якісними критеріями є : широта ринків збуту; репутація підприємства, яка виявляється у визнанні його клієнтами та кількості осіб, котрі користуються його послугами,та ін. Кількісна оцінка дається за двома напрямками: ступенем виконання плану з основних показників, забезпечення заданих темпів їх зростання; рівнем ефективності використання ресурсів підприємства.
Завдання 16. Аналіз рентабельності.
Основні показники рентабельності, що використовуються в країніх з ринковою економікою, такі: рентабельність авансованого капіталу та власного капіталу. Економічна інтерпретація цих показників - скільки гривень прибутку має припадати на одну гривню авансованого (власного) капіталу.
Аналізуючи рентабельність у часовому аспекті, необхідно зважати на три ключові особливості цих показників, істотні для формування обґрунтованих висновків: тимчасовий аспект діяльності, проблема ризику, оцінка з урахуванням рівня цін. Крім того, облікова оцінка власного капіталу немає жодного відношення до майбутніх прибутків. Не все може бути відображено в балансі. Престиж фірми, торгова марка, суперсучасні технології, кваліфікація управлінського персоналу не мають грошової оцінки в звітності. Тому ринкова ціна акцій може значно перевищувати облікову ціну. Таким чином, високе значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу зовсім не еквівалентне високій віддачі на інвестований у фірму капітал.
Показники Попередній період Звітний період
Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком 17% 26%
Рентабельність власного капіталу 42% 39%
Отже аналізуючи показники рентабельності ми бачимо що в звітному періоді чистого прибутку припадає більше саме на одиницю інвестованих в активи коштів. Це можна пояснити тим що у звітному періоді зріс чистий прибуток. Тоді як на рентабельність власного капіталу у звітному періоді знизилась за рахунок збільшення власного капіталу, тобто тепер чистого прибутку на одиницю власного капіталу стало припадати менше.
Завдання 17. Загальна оцінка фінансового стану підприємства і шляхи його покращення.
Для комплексного аналізу підприємства оцінимо тенденції найзагальніших показників, які всебічно характеризують діяльність підприємства.
До найзагальніших показників фінансового стану належать показники рентабельності і дохідності. У звітному періоді показник рентабельності капіталу (активів) за чистим прибутком становив 26%, що на 9% більше за показник попереднього періоду (17%). Рентабельність власного капіталу знизилася на 3% і становить у звітному періоді 39%, а у попередньому - 42%. Зростання рентабельності капіталу (активів) за чистим прибутком є ознакою успішної діяльності підприємства та позитивної динаміки фінансових результатів. Незначне зниження рентабельності власного капіталу у звітному періоді порівняно з попереднім може викликати занепокоєння інвесторів, але незначне. Шляхом покращення ситуації може бути інвестиції в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.
Дохідність підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник - сума прибутків чи доходів. Чистий дохід (виручка) за звітний період становить 1970174,80 тис. грн., а за попередній - 1285740,70 тис. грн., що на 684434,10 тис. грн. менше за показник звітного періоду. Зростання чистого доходу у звітному періоді порівняно із попереднім становить 53,23%.
Абсолютне зростання чистого прибутку (587837,8 тис. грн.) у звітному періоді порівняно з попереднім (491994,9 тис. грн.) становить 197069,80 тис. грн., або 50,43% рівня попереднього періоду. Основними чинниками високих темпів зростання чистого доходу і чистого прибутку є відносне зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції. У звітному періоді було зменшено витрати на збут, але зросли адміністративні витрати, пов'язані із розширенням виробництва.
Важливим показником фінансового стану підприємства є тип фінансової стійкості підприємства. За звітний період якісно змінився тип фінансової стійкості підприємства: воно перейшло з нестійкого фінансового стану до нормального насамперед завдяки збільшенню як довгострокових зобов'язань, так і власного капіталу. Варто зазначити, що у звітному періоді спостерігається зростання поточної ліквідності - дана ситуація зумовлена значним зростанням найбільш ліквідних та швидкореалізовуваних груп активів та зменшенням найтерміновіших зобов'язань та короткострокової груп пасивів. Проте треба враховувати і зростання довгострокових зобов'язань та їх значне перевищення запасів, що вказує на зменшення перспективної ліквідності за результатами звітного періоду.
Важливим показником є ділова активність підприємства, яку можна визначити за допомогою наступних коефіцієнтів. У звітному періоді в порівнянні з попереднім показник оборотності активів зріс з 0,1 до 0,75 і означає, що зросла кількість чистої виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, що інвестована в активи. Фондовіддача у звітному році має тенденцію до зростання що дає позитивний економічний ефект підприємству.
Звітний рік в порівнянні з попереднім відображає зменшення кількості оборотів обігових коштів за період, що дає підстави говорити про негативний ефект оскільки за період кількість оборотів зменшилась на 0,68 оберти. Таким чином, підприємство втрачає можливості додаткового використання тимчасово вільних коштів, бо їх кількість у підприємства зменшується.
Важливим показником є заборгованість підприємства за платежами. На початокзвітного року період погашення дебіторської заборгованості зменшився із 7,58 до 1,46 днів. Зменшення цього показника на 6,12 є позитивним, особливо в умовах інфляції, оскільки дебіторська заборгованість погашається швидше.
Основними рекомендаціями щодо покращення фінансового стану підприємства можна вважати пошук варіантів ефективнішого використання власного капіталу, участь в інвестиційних проектах, спільних, дочірніх підприємствах. Варто звернути увагу на зменшення кількості оборотів обігових коштів за період і підвищити цей показник шляхом підвищення темпів зростання чистої виручки та ефективнішого використання наявних обігових коштів.

 
 

Цікаве

Загрузка...