WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

відносному вивільненні засобів з обороту, а також у збільшенні суми виручки і суми прибутку.
Сума вивільнених з обігу у зв'язку з прискоренням,або додатково залучених засобів в оборот при сповільненні оборотності капіталу визначається множенням одноденного обороту з реалізації на зміну тривалості обороту. Такий же результат отримують іншим способом, використовуючи коофіцієнт оборотності капіталу. Щоб встановити вплив коефіцієнта оборотності на зміну суми виручки, використовують наступну факторну модель :
В=К*Коб
де К - середньорічна сума капіталу
Коб - коефіцієнт оборотності
Попереднього періоду = 607223,25/1,37 = 443235,9
Звітного періоду = 607223,25/1,29 = 470723,4
Отже, ми бачимо що у звітному періоді сума вивільнення з обігу у зв'язку з прискоренням,або додатково залучених засобів в оборот при сповільненні оборотності капіталу на 27487,5 тис.грн. більша ніж у попередньому.
Основні шляхи прискорення оборотності капіталу:
" Скорочення тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації виробництва
" Скорочення часу надходження засобів в дебіторській заборгованості
" Скорочення часу надходження капіталу в запасах
Завдання 14. Аналіз рентабельності власного капіталу.
Трифакторна модель рентабельності власного капіталу.
За трифакторною моделлю рентабельність власного капіталу RВК визначається як добуток рентабельності реалізації за чистим прибутком , оборотності активів ОА, та коефіцієнта фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до власного) КФЗ, тобто:
де P - чистий прибуток, V - чиста виручка від реалізації продукції, А - активи, П - пасиви.
Рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукупного та позикового капіталу (фінансова діяльність).
Розрахуємо рентабельність власного капіталу на початок періоду:
RВК(поч.п.) = (390768/1285740,7)*(1285740,7/1860156,2)*1,9872= 0,42, або 42%.
Розрахуємо рентабельність власного капіталу на кінець періоду:
RВК(кін.п.) = (587837,8/1970174,8)*(1970174,8/2644361)*1,7362= 0,39, або 39%.
Зміна рентабельності власного капіталу становить 3 відсоткових пункти (42%-39%=3%).
Отже, можна зробити висновок, що у звітному періоді (2003 р.) рентабельність власного капіталу була нижчою за рентабельність власного капіталу у попередньому періоді. Це можна пояснити зменшенням коефіцієнту фінансової залежності КФЗ (зменшенням частки позикових коштів, у 2002 р. КФЗ = 1,9872, у 2003 р. КФЗ = 1,7362), і рентабельності реалізації за чистим прибутком (у 2002 р. = 0,3039, у 2003 р. = 0,2984) . Оборотність активів у 2003 році (0,745) була більшою за цей показники у 2002 році (0,6912). Але вага останнього показника не перевищила впливу двох інших елементів трифакторної моделі рентабельності власного капіталу.
Завдання 15. Оцінка ділової активності підприємства.
Визначається за допомогою наступних коефіцієнтів:
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації =Чиста виручка від реалізації продукції/Активи
Попередній період = 1285740,7/1860156,2 = 0,1
Звітний період = 1970174,8/2644361 = 0,75
Показує скільки отримано чистої виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, інвестованих в активи. Отже ми бачимо що у звітному періоді в порівнянні з попереднім показник зріс з 0,1 до 0,75 і означає що зросла кількість чистої виручки від реалізації продукції на одиницю коштів ,що інвестована в активи.
Фондовіддача = Чиста виручка від реалізації продукції/основні виробничі фонди
Попередній період = 1285740,7/1154333,8 = 1,11
Звітний період = 1970174,8/1514327,1 = 1,3
Фондовіддача у звітному році має тенденцію до зростання що дає позитивний економічний ефект підприємству, оскільки дає можливість побачити скільки виручки припадає на одиницю основних виробничих фондів.
Коефіцієнт оборотності обігових коштів(обороти) = Чиста виручка/Обігові кошти
Попередній період = 1285740,7/285884,1+39536,9 = 3,95
Звітний період = 1970174,8/577554,7+24483,1 = 3,27
Тут ми бачимо що звітний рік в порівнянні з попереднім відображає зменшення кількості оборотів обігових коштів за період, що дає підстави говорити про негативний ефект оскільки за період кількість оборотів зменшилась на 0,68 оберти.
Період одного обороту обігових коштів(днів) = 360/ Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Попередній період = 360/3,95 = 91
Звітний період = 360/3,27 = 110
Цей показник є середнім періодом від витрачення коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію, що дає підставу говорити про те що період з меншою кількістю днів ,тобто попередній, вигідніший.
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) = собівартість реалізації/середні запаси
Попередній період = ( 487874,4 )/ 132693,1+19904,3= 3,2
Звітний період = ( 696876,4 )/ 205168,5+24827,1= 3
Оскільки коефіцієнт відображає кількість оборотів коштів, інвестованих в запаси, то ефект позитивних змін полягатиме в збільшенні коефіцієнта.
Період одного обороту запасів (днів) = 360/Коефіцієнт оборотності запасів
Попередній період = 112,5
Звітний період = 120
Це період протягом якого запаси, трансформуються в кошти. Період з меншою кількістю днів економічно вигідніший, якщо це не перешкоджає нормальному процесу виробництва, і не загрожує дефіцитом матеріальних ресурсів.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) = Чиста виручка/Середня дебіторська заборгованість
Попередній період = 1285740,7/14208,3+9,7+10613,5+2229,7 = 47,51
Звітний період = 1970174,8/3443,3+3713,1+184,7+644,8 = 246,7
В звітному періоді виручка перевищує середню дебіторську заборгованість в п'ять разів, що говорить про напрямок позитивних змін.
Період погашення дебіторської заборгованості (днів) = 360/ Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Попередній період = 7,6
Звітний період = 1,5
Це середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення. Отже звітний період є ліпшим попереднього, оскільки період погашення дебіторської заборгованості зменшився в п'ять разів.
Період погашення кредиторської заборгованості(днів) = Середня кредиторська заборгованість*360/собівартість реалізації
Попередній період = 272067,7+37809+1206,1*360/( 487874,4 ) = 229,5
Звітний період = 103865,4+5,2*360/( 696876,4 ) = 53,7
Даний показник є середнім періодом сплати підприємством короткострокової заборгованості. Так ми бачимо що звітний період є більш ефективним , оскільки має менший період сплати кредиторської заборгованості.
Період операційного циклу (днів) = Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості
Попередній період = 112,5+7,6 = 120,1
Звітний період = 120+1,5 = 121,5
Це тривалість перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти, отже зменшення показника є позитивним

 
 

Цікаве

Загрузка...