WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Позабюджетна діяльність вищих навчальних закладів: аналіз чинників, що впливають на її здійснення - Реферат

Позабюджетна діяльність вищих навчальних закладів: аналіз чинників, що впливають на її здійснення - Реферат

здійснення. Особливо важливо це зробити, якщо є декілька варіантів використання наявних ресурсів.
Як достатньо простий метод оцінки потенціалу навчального закладу для розвитку позабюджетної діяльності можна запропонувати такий.
На першому етапі складається перелік чинників, що визначають потенціал навчального закладу, його можливості щодо здійснення діяльності, що приносить доходи. На другому етапі ці чинники оцінюються для умов конкретного вузу. Важливо, щоб перелік був достатньо, але не надмірно великим, а оцінку чинників здійснювали фахівці, що глибоко розуміють потенційні можливості конкретного навчального закладу.
До таких чинників можна віднести:
1. Науковий потенціал
Науковий потенціал впливає на залучення договорів на виконання НДДКР, грантів, замовлень на експортні поставки наукової продукції, залучення аспірантів і докторантів на платній основі, участь в програмах розвитку регіонів.
2. Внутрішня нормативна база
Наявність повної і відпрацьованої нормативної бази забезпечує стимулювання розвитку різноманітних видів позабюджетної діяльності, мінімізацію фінансових і матеріальних втрат, скорочення організаційного періоду позабюджетної діяльності у зв'язку з ясним розумінням послідовності і порядку дій, "прозорість" відносин з приводу позабюджетної діяльності і місця кожного працівника в ній.
3. Загальна політика здійснення позабюджетної діяльності
Для успішного здійснення позабюджетної діяльності в навчальному закладі повинні бути створені максимально сприятливі умови, свого роду корпоративний, підприємницький клімат, сформульовані і оприлюднені принципи політики в цій області, такі як, наприклад: зацікавленість кожного підрозділу і співробітника в максимізації об'ємів власних коштів і їх ефективному використанні; стабільність прийнятого порядку фінансових відносин між підрозділами, співробітниками і "центром", керівництвом; єдність політики стосовно всіх підрозділів, співробітників і видів діяльності.
4. Наявність ліцензії і її параметри, акредитації, сертифікації і т.д.
Наявність ліцензій (акредитації, сертифікатів і ін.) є необхідною умовою для здійснення більшості видів позабюджетної діяльності і, крім того, визначає ряд найважливіших кількісних і якісних обмежень для неї: граничний контингент студентів і, відповідно, потенційні розміри платного прийому; набір спеціальностей, за якими здійснюється освітня діяльність і ін.
5. Регіон розташування
Регіон розташування навчального закладу визначає зовнішні умови його функціонування - демографічну ситуацію, ємкість ринку праці для випускників, рівень добробуту населення, стан економіки регіону і її спеціалізацію, вектор потреби економіки в освітніх послугах, структуру освіти в регіоні, соціальну мобільність населення, наявність зв'язків з іншими регіонами у сфері освіти, що склалися, наявність інших конкуруючих вузів.
6. Обладнання
Наявність необхідного обладнання визначає можливість підготовки фахівців сучасного рівня, залучення замовлень на дослідження і розробки, надання широкого спектру різних (зокрема - унікальних) послуг, товарів, робіт і ін., здачі обладнання в оренду.
7. Виробничі потужності
Володіння виробничими потужностями забезпечує виконання робіт, пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням замовлень (зокрема на серійне виробництво), підтримкою наукоємкого бізнесу, інновацій на власних потужностях, забезпеченням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
8. Інформаційні ресурси
Інформаційні ресурси створюють умови для підтримки сучасних освітніх технологій (зокрема дистанційного навчання), реалізації додаткових освітніх послуг, надання послуг з використанням Інтернету. Вони є фундаментом для розробки і реалізації програмних продуктів, баз даних, інформаційних систем, зокрема комерційних, створюють можливості вирішення організаційних і управлінських завдань на сучасному рівні.
9. Бібліотечний фонд
Бібліотеки надають бібліографічні послуги, послуги з користування своїми фондами, ксерокопіюванню, підтримці широкого спектру освітніх послуг і наукових робіт.
10. Приміщення
Створюють умови для нарощування платного контингенту відповідно до ліцензійних вимог. Наявність площ визначає можливість здачі їх в оренду, організації іншої діяльності, що приносить доходи (наприклад, надання готельних послуг, поселення студентів платної форми навчання, створення інфраструктури проживання - пралень, підприємств побутового обслуговування і ін.)
11. Кадри
Наявність достатньої кількості професорсько-викладацького і учбово-допоміжного персоналу відповідної кваліфікації дає можливість збільшення прийому студентів на платне навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки.
12. Земля
Наявність ділянок для житлового і іншого будівництва дозволяє привертати інвестиційні ресурси; наявність ділянок для здачі в оренду є необхідною умовою отримання відповідних доходів, землі сільськогосподарського призначення дозволяють здійснювати виробництво продукції і т.д.
13. Методична база
Методична база є джерелом отримання прямих доходів від реалізації методичних матеріалів, створює можливість розширення спектру і підвищення якості освітніх послуг, сприяє зростанню привабливості навчального закладу.
14. Імідж і співпраця з випускниками навчального закладу
Рівень суспільного визнання навчального закладу, відомі випускники сприяють створенню ефективно працюючих опікунських рад, рекламі навчального закладу, залученню замовлень, спонсорських коштів і пожертвувань.
Отже, в конкретному навчальному закладі створення ефективного механізму залучення власних коштів починається з визначення напрямів діяльності, вибору конкретної послуги або продукції, виходячи з характеристик його потенційних можливостей.
Ступінь впливу вказанихчинників на вибір напрямів (оцінку потенційних можливостей) позабюджетної діяльності може бути оцінена шляхом експертних оцінок. Декілька експертів оцінюють кожний чинник позабюджетної діяльності за ступенем його "розробленості, реалізованості" в конкретному навчальному закладі. Як експертів можна залучити, наприклад, викладачів, студентів. Зміст оцінки полягає в тому, що кожна складова потенціалу навчального закладу оцінюється експертами в балах, наприклад від 0 до 5. Підсумкові оцінки обчислюються, наприклад, як проста сума оцінок. У якості експертів були обрані 10 викладачів Тернопільського державного економічного університету.
Що дає складання такої (або схожої таблиці) для практичної роботи? А те, що за її результатами можна зробити висновки щодо готовності навчального закладу до здійснення позабюджетної діяльності за різними напрямками. Зокрема, умовний приклад показує, що науковий потенціал навчального закладу для здійснення іншої діяльності (оцінка 17) недостатній в порівнянні з освітньою і науковою (оцінки 47 і 49 відповідно). Отже, потрібно або розгортати в першу чергу освітній і науковий напрями, або нарощувати потенціал для іншої діяльності. Запропонований підхід дозволяє оцінити потенціал навчального закладу щодо здійснення позабюджетної діяльності.
Таблиця 1.
Експертна оцінка основних чинників позабюджетної діяльності
(умовний приклад)
Основні фактори Напрями позабюджетної діяльності
Навчальна Наукова Забезпечувальна Інша
Науковий потенціал 47 49 30 17
Внутрішня нормативна база 36 37 31 24
Загальна політика щодо позабюджет-ної діяльності 39 41 34 21
Наявність ліцензії та її параметри 43 42 39 25
Регіон розташування 45 43 37 29
Обладнання 30 31 30 26
Виробничі потужності 29 27 33 29
Інформаційні ресурси 41 42 29 25
Бібліотечний фонд 37 37 26 14
Приміщення 42 38 35 26
Кадри 47 48 41 29
Земля 33 32 33 31
Методична база 49 47 37 13
Імідж та випускники 43 43 29 25
Всього 561 557 464 334
Література:
1. Додаток 1 (Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання)до Постанова КМУ № 659 від 17.05.2002 року.

 
 

Цікаве

Загрузка...