WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міністерство фінансів України і бюджет - Реферат

Міністерство фінансів України і бюджет - Реферат

зведені звіти й баланси за видами діяльності. Здійснює заходи щодо вдосконалення структури центрального апарату, місцевих фінансових, казначейських органів і контрольно-ревізійної служби, проводить роботу з професійної підготовки й перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу в підпорядкованих організаціях і установах.
Управління з бюджету організовує складання проекту обласного бюджету та бюджету області, фінансування з бюджету установ та організацій обласного підпорядкування, контролює хід виконання обласного бюджету та бюджету області, витрачання бюджетних коштів, вишукує можливості збільшення доходів бюджету. Це управління також розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи зі складання і виконання бюджету, систематично здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності та якості бюджетної роботи.
З метою забезпечення правильного планування доходів і видатків управління систематизує планові й звітні показники бюджету за минулі роки, визначає очікуване виконання бюджету поточного року за доходами і видатками й очікуваний на кінець року стан мережі, штатів і контингентів бюджетних установ на підставі звітності про виконання бюджету, оперативних даних про виконання плану доходів і видатків, звітності статистичних органів, матеріалів перевірок. Управління з бюджету також готує вказівки відділам та управлінням облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міським (міст обласного підпорядкування) радам щодо складання кошторисів видатків, проектів місцевих бюджетів, розробляє форми розрахунків показників, необхідних для складання проекту бюджету, розглядає подані проекти кошторисів установ, що фінансуються з обласних бюджетів, а також проекти бюджетів районів і міст (обласного підпорядкування) області, надає практичну допомогу райміськфінуправлінням у роботі зі складання бюджетів.
Управління з бюджету готує зауваження і пропозиції щодо проекту розмірів відрахувань від загальнодержавних податків і розмірів видатків з бюджету області, одержаних від Міністерства фінансів України, розробляє пропозиції про розміри відрахувань від загальнодержавних доходів між обласним та районними і міськими (міст обласного підпорядкування) бюджетами, доводить ці пропозиції до райдержадміністрації ірад.
Важливою функцією управління є підготовка необхідних матеріалів для складання проекту бюджету, який подається на розгляд обласної ради. При цьому управління розробляє проект рішення сесії про бюджет області з відповідними додатками.
У процесі виконання бюджету управління готує необхідні розрахунки і забезпечує своєчасне фінансування з бюджету в межах асигнувань, передбачених у бюджеті, здійснює контроль за своєчасністю виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з обласного бюджету.
Управління визначає суми доходів, додатково одержаних у процесі виконання бюджету, і готує необхідні матеріали для аналізу використання цих сум, а також вільних залишків коштів минулих років, перевищення доходів над видатками, передбаченого бюджетом. Воно розглядає кошториси на додаткові видатки для обласного бюджету і готує висновки за клопотанням про виділення додаткових коштів районним і міським (міст обласного підпорядкування) бюджетам.
Управління з бюджету розглядає й аналізує періодичні та річні звіти розпорядників коштів обласного бюджету, звіти про виконання бюджетів нижчих рівнів і складає до них відповідні висновки. Воно перевіряє дані звітів про виконання плану по мережі, контингентах і штатах соціально-культурних установ, розробляє пропозиції щодо найдоцільнішого розміщення і використання мережі соціально-культурних установ (підвищення на-повнюваності класів, зайнятості ліжок тощо), аналізує річні й квартальні звіти про виконання бюджету області та готує матеріали для доповіді обласній раді про хід виконання бюджету.
Управління з бюджету систематично стежить за виконанням бюджетів нижчих рівнів і надає практичну допомогу в організації фінансово-бюджетної роботи органам влади на місцях; організовує перевірки і ревізії виконання кошторисів бюджетних установ та бере в них участь відповідно до плану економічної і контрольної роботи головного фінансового управління, розробляє пропозиції щодо ефективнішого й раціональнішого витрачання бюджетних коштів.
Управління здійснює планування і прогнозування доходів обласного бюджету і бюджету області, бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів регіону.
Воно одержує, обробляє й аналізує необхідні для складання проекту надходжень до бюджету розрахунки, інформацію, статистичні дані від галузевих управлінь (відділів), підприємств, організацій, установ і місцевих фінансових органів, складає річний з помісячним розподілом розпис доходів обласного бюджету; аналізує стан надходження доходів до бюджету за видами та в територіальному розрізі, а також за конкретними платниками. Управління також готує інформацію і пропозиції облдержадміністрації для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення виконання дохідної частини відповідного бюджету.
Управління бухгалтерського обліку та звітності веде бухгалтерський облік доходів і видатків обласного бюджету і виконання кошторису видатків на утримання апарату головного фінансового управління, спеціальних коштів, а також товарно-матеріальних цінностей. Воно нараховує та виплачує заробітну плату працівникам головного фінуправління, а також стягує податки із заробітної плати і перераховує в бюджет; здійснює розрахунки з організаціями й установами, відділами та управліннями облдержадміністрації, а також переказує кошти на утримання підвідомчих фінансових органів.
Література
1. Положення про Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. - 1999. - № 35. - с. 1 - 7.
2. Василик О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 368 с.
3. Василик О. Д. Теорія фінансів. - К.: НІОС, - 2000. - 416 с.
4. Завдання Міністерства фінансів України сьогодні // Фінансова консультація. - 2001. - №3. - с. 13 - 16.
5. Концепція розвитку Міністерства фінансів України // Фінанси України. - 1997. - № 3. - с. 27 - 42.
6. Міністерство фінансів // Аудит сегодня. - 2001 - № 5. - с. 32 - 34..
7. Міністерство фінансів України // Бухгалтерія. Налоли. Бізнес. - 1999. - № 34. - с. 11 - 14.
8. Міністерство фінансів як дзеркало Українських реформ // Україна молода. - 2003 - 26 квітня.

 
 

Цікаве

Загрузка...