WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міністерство фінансів України і бюджет - Реферат

Міністерство фінансів України і бюджет - Реферат

Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
25) організовує роботу з професійної підготовки та перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.
Для реалізації зазначених функцій Міністерству фінансів України надані чинним законодавством України такі права:
1) одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання проекту Державного бюджету, розроблення бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням Державного бюджету;
2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з Державного бюджету підприємств, установ та організацій за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також у разі неподання звітів про витрачання раніше наданих коштів та іншої встановленої звітності з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, установлені чинним законодавством;
3) у разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя надавати з Державного бюджету позички, які мають погашатися в установлені терміни поточного бюджетного року;
4) забороняти або припиняти випуск цінних паперів, якщо він здійснюється з порушенням установленого порядку;
5) здійснювати у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах,в установах, організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах (незалежно від форм власності) перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірки;
6) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, організацій і установ;
7) накладати на установи банку, зв'язку, інші установи фінансові санкції в разі порушення установленого Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами і видатками у розмірі 2 % від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний день прострочення. Міністерство фінансів України повинно забезпечувати реалізацію поставлених перед ним завдань і функцій на всій території держави. У зв'язку з цим воно має територіальну структуру, яка охоплює всі адміністративні утворення в країні.
Разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України Міністерство фінансів розробляє проект зведеного балансу фінансових ресурсів і використовує його показники для розроблення проекту Державного бюджету та розрахункових обсягів бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Міністерство фінансів веде значну законодавчу й методологічну роботу: розробляє проекти законів України, указів Президента, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, накази й інструкції та бере участь у розробленні їх іншими органами з питань, що належать до компетенції Міністерства фінансів; розробляє проект нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням рівня розвитку соціальної інфраструктури регіонів. Воно також роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань фінансів.
Центральний апарат Міністерства фінансів бере участь у розробленні нових механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції та фінансові аспекти їх діяльності, взаємовідносини з бюджетом і готує відповідні пропозиції з цих питань. Є активним учасником роздержавлення власності, демонополізації економіки, проведення земельної реформи, створення ринку цінних паперів та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового стану економіки.
На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об'єднанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам та організаціям з фінансових питань упровадження ринкових відносин, а також місцевим фінансовим органам в організації їх роботи. Він систематично вивчає тенденції соціально-економічного розвитку країни і регіонів, бере участь у науковому обґрунтуванні соціально-економічних програм та інших заходів. Подає доповіді, довідки та іншу інформацію Верховній Раді, Президенту та Уряду країни з фінансових питань діяльності міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і відповідні пропозиції.
Відповідно до затверджених у Державному бюджеті призначень Міністерство фінансів організовує фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних і проектно-пошукових, природоохоронних та інших робіт, заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури, соціального захисту населення. За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються органи державної влади і державного управління, суди, правоохоронні органи, різноманітні соціаль-но-культурні програми. Міністерство фінансів бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення валютно-економічних відносин з іноземними країнами; аналізує ефективність інвестицій при підготовці угод із зарубіжними інвесторами про захист інвестицій; узагальнює договірно-правову практику з цих питань в інших країнах і готує пропозиції щодо сприяння залученню іноземного капіталу в Україну і його ефективного використання.
Міністерство фінансів здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком, готує інструктивні матеріали, дає роз'яснення про порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Контролює раціональне і цільове використання коштів, виділених з Державного бюджету за всіма напрямами і видами витрат; у встановленому законом порядку проводить ревізії і перевірки в концернах, асоціаціях, акціонерних, орендних, спільних підприємствах, кооперативах та інших організаціях.
До функцій Міністерства фінансів належать також фінансування в установленому порядку фінансових органів країни, контроль за правильним використанням ними асигнованих коштів. Міністерство складає

 
 

Цікаве

Загрузка...