WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міністерство фінансів України і бюджет - Реферат

Міністерство фінансів України і бюджет - Реферат

Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів.
До головних функцій цього блоку відносяться:
o організація роботи структурних підрозділів Міністерства та коор-динація організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;
o моніторинг іорганізація контролю за виконанням документів;
o внутрішньовідомчий контроль;
o організація роботи з кадрами;
o запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату Міністерства та його місцевих органів;
o здійснення заходів щодо організації обліку призовників та військовозобов'язаних і бронювання військовозобов'язаних;
o організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;
o розвиток і модернізація фінансової системи;
o модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного процесу;
o упровадження й адміністрування корпоративної мережі;
o організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;
o ведення центральної бази даних бюджетної інформації;
o забезпечення технічного захисту інформації;
o розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного процесу;
o забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними депутатами України;
o ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;
o організація підготовки й узагальнення висновків, інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;
o ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;
o взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції Міністерства;
o координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів тощо;
o забезпечення взаємодії керівництва Міністерства з керівництвом місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
o здійснення організації особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян;
o ведення реєстру постійних і тимчасових урядових комітетів і консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України;
o здійснення контролю за своєчасним проходженням і розглядом звернень громадян у структурних підрозділах Міністерства;
o забезпечення проведення державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
o здійснення державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o формування і поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o міжгалузева координація діяльності суб'єктів видобутку, ви-робництва, перероблення та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o формування і реалізація єдиної технічної політики у сфері розроблення технологій, устаткування та матеріалів для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку;
o організація виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку для потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;
o розроблення засобів захисту і технології їх застосування при виготовленні бланків цінних паперів і документів суворого обліку, державний контроль за їх виготовленням та документообігом;
o проведення експертизи та контроль бланків цінних паперів і документів суворого обліку, які виготовляються підприємствами України, перевірка бланків, виготовлених за кордоном, при їх ввезенні в Україну;
o координація діяльності Державної пробірної служби, Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Державного гемологічного центру України, Музею коштовного і декоративного каміння, державних підприємств: поліграфічний комбінат "Україна", "Київська офсетна фабрика".
Реалізація завдань і функцій Міністерства фінансів в адміністративних утвореннях держави здійснюється територіальними органами, які базуються на типовій структурі.
У межах своїх повноважень Міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування законодавчих актів з питань, що входять до його компетенції.
Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом - "Положенням про Міністерство фінансів України". Згідно з ним основними завданнями, які покладено на Міністерство фінансів, є:
а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;
б) складання і забезпечення виконання Державного бюджету;
в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;
г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:
- держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;
- держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;
д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довгострокових фінансових норм і нормативів.
Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні функції:
1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та використання;
2) організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту Державного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

 
 

Цікаве

Загрузка...