WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Обгрунтування і доцільність запровадження казначейської системи виконання бюджетів в Україні - Реферат

Обгрунтування і доцільність запровадження казначейської системи виконання бюджетів в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Обгрунтування і доцільність запровадження казначейської системи виконання бюджетів
в Україні"
ПЛАН
Вступ
1. Роль і структура державного казначейства
2. Про доцільність запровадження казначейської система виконання бюджету
3. Головні ознаки казначейської системи виконання бюджету
Висновок
Література
Вступ
Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною умовою її економічного розвитку і зростання суспільного добробуту. У цьому сьогодні немає потреби нікого переконувати. Якщо в державі протягом тривалого часу немає фінансової стабільності, то настає деградація виробничих відносин, суспільної свідомості, а майбутнє стає невизначеним. Відсутність фінансової стабілізації і, як наслідок, чергові сплески кризових явищ тяжко б'ють по добробуту населення, бо втрати через прорахунки у фінансовій політиці несуть широкі маси населення, насамперед найбідніші його верстви.
В умовах переходу до ринку, наявності кризи платежів, необхідний такий механізм, який забезпечив би акумуляцію коштів Державного бюджету на єдиному рахунку, що дозволить як терміново здійснювати фінансування заходів, так і за встановленою черговістю. Таким вимогам відповідає казначейство.
Казначейство в повному обсязі його діяльності повинно забезпечити: акумуляцію коштів державного бюджету на єдиному рахунку, що дасть можливість урядові терміново здійснювати першочергові заходи; повне і точне виконання Закону України " Про Державний бюджет", встановлену урядом черговість використання видатків Державного бюджету.
Для забезпечення діяльності Державного казначейства в повному обсязі необхідне впровадження єдиного казначейського рахунку в Національному банку України, що дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан руху коштів по доходах і видатках державного бюджету, результати виконання бюджету, незалежність держави від банківської системи у справах контролю та обліку доходів і платежів, дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки здійсненню попереднього контролю.
За цих умов за банківською системою залишається здійснення функцій акумуляції коштів державного бюджету України, їх зберігання та перерахування за дорученням органів державного казначейства, а також приймання, зберігання й видача готівки. А за міністерствами і відомствами залишається право розподілу асигнувань за напрямками видатків коштів, затвердженими державним бюджетом України.
Як переконує світовий досвід, такий розподіл функцій по касовому виконанню державного бюджету між фінансовою та банківською системами є найефективнішим, бо дає змогу зосередити всі важелі управління державним бюджетом у руках Міністерства фінансів в особі державного казначейства.
Не дивлячись на те, що про казначейство, казначейське виконання Державного бюджету останнім часом досить часто говорять не тільки в офіційних документах, але й пресі, реальний зміст цих фінансових понять для більшості залишається не дуже чітким. Навіть спеціалісти з фінансово- банківської справи сприймають і розглядають його по - різному. Одні розглядають як необхідний елемент структурної перебудови існуючих в суспільстві відносин між суб'єктами фінансової діяльності, інші - як одну і,можливо, навіть зайву бюрократичну ланку цих відносин.
1. Роль і структура державного казначейства
Казначейство - це фінансовий орган, на який покладаються функції з касового виконання державного бюджету України.
Нині вони покликані до життя самою ситуацією. Адже діюча схема виконання державного бюджету не забезпечує системного контролю як за проходженням державних ресурсів через комерційні банки, так і за використанням цих коштів розпорядниками кредитів па місцях. Державні фінансові ресурси розпорошені по численних поточних рахунках міністерств та відомств, їхніх установах. Аби навести порядок, забезпечити ефективне управління коштами державного бюджету, підвищити оперативність у фінансуванні видатків, 27 квітня 1995 року Президент України видав Указ № 335/95 "Про Державне казначейство України", згідно з яким при Мініс-терстві фінансів створено Державне казначейство. А постановою від 31 липня 1995 року за № 590 Кабінет Міністрів затвердив "Положення про Головне управління Державного казначейства та його територіальні органи - управління в областях та відділення у містах і районах".
Зазначений Указ Президента України (№ 335/95) зобов'язує органи Державного казначейства здійснювати:
- організацію та контроль за виконанням державного бюджету України;
- управління наявними коштами державного бюджету України (у тому числі в іноземній валюті) та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, встановлених на відповідний період;
- фінансування видатків державного бюджету України;
- ведення обліку касового виконання державного бюджету;
- складання звітності про стан виконання державного бюджету;
- управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;
- контроль за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;
- розробку нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку і звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують кошти державних бюджетних та позабюджетних фондів.
Слід також відзначити, що в основу діяльності Державного казначейства покладено принцип "єдиної каси" держбюджету з переходом від практики виконання бюджету (фінансування видатків) за відомчим принципом до територіального принципу. І здійснюється це саме за допомогою територіальних органів казначейства. При цьому, розрахунки розпорядників кредитів здійснюють відповідні органи казначейства, а опера-ції з готівкою - установи банків [8, с. 347].
Втілення у життя принципу єдиного рахунку держбюджету в поєднанні з централізованою казначейською телекомунікаційною системою дозволить у майбутньому мати вичерпну інформацію про щоденне становище державних фінансів і забезпечить можливість гнучкого маневрування державними грошовими ресурсами.
Щодо структури та підпорядкованості, органи Державного казначейства є системою органів державної виконавчої влади, яка діє при Міністерстві фінансів. Система складається з Головного управління та територіальних органів - управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, з відділеннями у районах, містах і районах у містах. У своїй діяльності Держказначейство керується Конститу-цією України, Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів.
Відповідно до п.6 постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку від 14.01.1997р. за № 13 "Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету" затверджено сектор управлінь і відділень територіальнихорганів казначейства.
На органи Державного казначейства покладені такі функції:
1. Розробка

 
 

Цікаве

Загрузка...