WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи кошторисного планування - Реферат

Основи кошторисного планування - Реферат

витрати, пов'язані з виконанням робіт з типового й експериментального проектування, складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій щодо дослідження, проектування і будівництва, а також розроблення схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст і сіл та інших проектних робіт. Сюди ж входить оплата науково-дослідних послуг. Це оплата послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги;
- оплата виконання інших програм та видатки на виконання робіт відповідно до укладених угод з підприємствами (організаціями). Наприклад, такі програми: молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім'ї і жінок; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, програми та заходи в галузі культури і мистецтва; проведення учнівських та студентських олімпіад, конкурсів тощо;
- видатки на проведення виборів та референдумів; оплата згідно з чинним законодавством підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів за договорами.
До цього коду належить оплата робіт, пов'язаних з докорінним поліпшенням земель, проведенням земельної реформи, хімічною паспортизацією земель; боротьбою зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин; протиепізоотичними заходами. Сюди входить оплата досліджень і прикладних розробок у галузі сільського господарства, робіт, пов'язаних з охороною і раціональним використанням водних ресурсів, земель, мінеральних ресурсів.
Стаття 2. Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями (код 1200)
Під процентами розуміють платежі за користування грошовими позиками. Ці платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов'язань.
Незважаючи на те, що сума процентів може накопичуватись постійно, її величина повинна показуватись на момент платежу. У випадку дисконтних цінних паперів, коли сума процентів нараховується раніше, процент обчислюється як різниця між ціною емісії і ціною погашення цінного папера, а реєстрація здійснюється на момент фактичного погашення боргу банківським установам, у тому числі виплата процентів за позичками Національного банку України; виплата процентів комерційним банкам; виплати процентів за іншими внутрішніми позичками; виплати процентів за зовнішнім державним боргом.
Стаття 3. Субсидії і поточні трансферти (код 1300)
До цієї категорії належать усі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються на поточні цілі. Таким чином виключаються капітальні трансферти, що надаються з метою фінансування видатків на придбання капітальних активів або збільшення фінансового капіталу отримувача.
Під субсидіями розуміють усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.
Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і через оплату рахунків.
Підстаття 3.1. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (код 1310). Ця підстаття має такі елементи витрат:
o код 1311 -субсидії державним підприємствам, крім сільськогосподарських;
o код 1312 - субсидії фінансовим установам;
o код 1313 - субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства;
o код 1314 - субсидії на покриття збитків підприємств, державна підтримка підприємств, приріст обігових коштів;
o код 1315 - інші субсидії.
Трансфертні платежі - є невідплатними і безповоротними і не передбачають придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу.
Підстаття 3.2. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 1320) Ця підстаття має такі елементи витрат:
" код 1321 - кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів);
" код 1322 - інші поточні трансферти органам державного управління.
Трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам у грошовій (не в натуральній) формі, які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи, або компенсуванням певних видів витрат, наприклад на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо. До цієї категорії також входять допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення тощо.
Підстаття 3.3. Поточні трансферти населенню (код 1340) Ця підстаття має такі елементи витрат:
o код 1341 - виплата пенсій і допомоги;
o код 1342 - стипендії, матеріальна допомога студентам, учням, аспірантам, докторантам;
o код 1343 - інші поточні трансферти населенню, у тому числі оплату безплатно наданих квартир і комунальних послуг, додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг; одноразову грошову допомогу громадянам, що потерпіли від стихійного лиха, виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; відшкодування моральних збитків; премії, фанти та стипендії, які призначаються Президентом, Кабінетом Міністрів України, інші виплати громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу; грошова допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування; винагорода в грошовій або натуральній формі за участь у рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях; повернення заощаджень громадян тощо.
Підстаття 3.4.Поточні трансферти за кордон (код 1350) Ця підстаття охоплює невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам.
Група 2. Капітальні видатки (код 2000)
Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.
Стаття 4, Придбання основного капіталу (код 2100)
Ця стаття передбачає витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купують або створюють власними силами. Вона охоплює лише видатки на товари тривалого користування - необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить понад 500 грн за одиницю (комплект), та інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік, а вартість за одиницю не перевищує 500 грн (телефони, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо). Сюди належать такі види товарів тривалого користування, як нерухомі основні фонди, у тому числі житлові споруди, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування, обладнання, прилади, меблі незалежно від вартості. Ця

 
 

Цікаве

Загрузка...