WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи кошторисного планування - Реферат

Основи кошторисного планування - Реферат

загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою, організацією основних функцій;
- спеціальний фонд, який відбиває надходження зі спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.
До кошторису також додаються розрахунки та обґрунтування видатків і доходів у розрізі видів доходів і елементів витрат за кожним фондом кошторису.
2. Місце формування дохідної частини
в кошторисному плануванні
У дохідній частині проектів кошторисів зазначаються планові обсяги асигнувань, які передбачається спрямувати на покриття видатків установи із загального та спеціального фондів проектів відповідних бюджетів.
Формування дохідної частини спеціального фонду проекту кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.
За основу цих розрахунків беруться такі показники:
o обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень та вартість обладнання, іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен установлюватися відповідно до законодавства;
o прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету.
На підставі цих показників визначається сума доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує плановому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному у розрахунку, і повною мірою відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.
У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування спеціальних коштів та інших власних надходжень установ здійснюється за правилами, визначеними для цих категорій чинним законодавством, включаючи кошти, що спрямовуються на відновлення касових видатків.
Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення показників за всіма джерелами надходжень коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання (за видами).
Під видатками бюджетної установи розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежів у рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.
Розрізняють чотири групи видатків бюджетної установи - поточні та капітальні видатки, кредитування з вирахуванням погашення і нерозподілені видатки. Групи видатків поділяються на предметні статті видатків кошторису, які, у свою чергу, містять підстатті видатків. Останні поділяються на елементи витрат. Фінансування установ і організацій, що перебувають на бюджеті, здійснюється згідно з кошторисом доходів та видатків, який має таку структуру за економічною класифікацією видатків:
Група 1. Поточні видатки (код 1000)
Стаття 1. Видатки на товари і послуги (код 1100)
Підстаття 1.1. Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)
Ця категорія видатків включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами за встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодами 1121- 1122. До цієї категорії також входить установлена чинним законодавством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію. Величина оплати праці містить такі елементи витрат:
- код 1111 - основну заробітну плату за встановленими окладами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці за трудовими угодами; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що мають стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат); матеріальну допомогу, в тому числі у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації відповідно до чинного законодавства;
- код 1112 - грошове утримання військовослужбовців, у тому числі основні й додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;
- код 1113 - виплати з тимчасової непрацездатності.
Підстаття 1.2. Нарахування на заробітну плату (код 1120) Ця категорія містить такі елементи витрат бюджетних установ (організацій):
- код 1121 - збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначені Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування";
-код 1122 - збір на всі види обов'язкового соціального страхування, передбачені законодавством.
До цієї категорії "Нарахування на заробітну плату" належать усі зазначені вище нарахування на фонд оплати праці працівників бюджетних установ.
Підстаття 1.3. Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)
До цієї категорії належать видатки на придбання всіх предметів і матеріалів, які передбачаються на поточні видатки, оплата послуг тощо, за винятком капітальних активів.
Ця категорія видатків призначена для закупівлі матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб та потреб, безпосередньо пов'язаних з профілем діяльності установи чи організації, обладнання вартістю до 500 грн, а також швидкозношуваних предметів з терміном служби до одного року, продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань. Сюди також входять витрати на товари, що надаються працівникам безплатно або за зниженими цінами, у тому числі державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних сил. Ця категорія видатків охоплює також витрати на придбання товарів та послуг, що надаються безплатно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і при особливих обставинах, наприклад після стихійного лиха. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів тощо враховуються за кодом придбання цього матеріалу у разі, коли це обумовлено угодою про поставку.
Доцієї категорії видатків належать такі елементи витрат:
- код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: канцелярське приладдя, креслярське, письмове приладдя і матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої документації для навчальних закладів, бюджетних установ і організацій.
Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, підручників (крім

 
 

Цікаве

Загрузка...