WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за погодженням з Фондом.
Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення.
Допомога по вагітності та пологах
Право на допомогу по вагітності та пологах мають жінки:
- які працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;
- які звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації незалежно від форм власності;
- які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні не менш 10 місяців;
- які займаються підприємницькою діяльністю, в тому числі на умовах індивідуальної (групової) оренди, або працюють в особистому селянському (фермерському) господарстві, за умови сплати в установленому порядку страхових внесків до Фонду соціального страхування України;
- члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, а також працюючі за авторським договором, за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування України;
- які навчаються з відривом від виробництва;
- військовослужбовці;
- з числа військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань у зв'язку з вагітністю та пологами;
Допомога по вагітності та пологах виплачується жінкам за весь період відпустки по вагітності та пологах тривалістю сімдесят календарних днів до пологів і п'ятдесят шість (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - сімдесят) календарних днів після пологів, а працюючим жінкам, які віднесені до 1-4 категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка надається тривалістю 180 календарних днів (по 90 календарних днів до і після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно і надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
Особи, які усиновили в установленому порядку новонароджених дітей, мають право на допомогу по вагітності та пологах на період післяродової відпустки з дня народження дитини.
Допомога обчислюється із посадового окладу (ставки) за посадою, на яку спеціаліст був направлений.
Допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Одноразова допомога при народжені дитини.
Одноразова допомога при народженні дитини призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків.
У разі народження двох і більше дітей одноразова допомога призначається сім'ї на кожну дитину.
Допомога при народженні дитини надається застрахованій особі (одному із батьків дитини, усиновителю чи опікуну) у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, але не менше розміру прожиткового мінімуму встановленого законом.
Допомога при народженні дитини призначається застрахованій особі на підставі заяви про виплату допомоги та свідоцтва про народження дитини, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.
Розмір допомоги встановлюється відповідними постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працесздатності.
Допомога по нагляду за дитиною
Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має застрахована особа (один з батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.
Зазначена допомога надається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення, яке частково компенсує втрату заробітної плати у період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
З 01.01.2002р. згідно з постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001р. №49 до 01.04.2002р. допомога по догляду за дитиноювидавалась у розмірі, встановленому цією постановою, незалено від кількості дітей до трьох років, за якими доглядає жінка. Починаючи з 01.04.2002р., ця допомога виплачується на кожну дитину.
На відміну від допомоги при народженні дитини, розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку змінюється залежно від установлення такого розміру постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . Розмір допомогипо догляду за дитиною не фіксується на рівні розміру допомоги, встановленої на день, коли застраховану особу було відравлено у відпустку по догляду за дитиною, а змінюється протягом її перебування в цій відпустці. Розглянемо динаміку розміру допомоги по догляду за дитиною за останні роки.
3. Фінансова звітність та контрольно-аналітична робота Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Бюджет Фонду є основним фінансовим документом, який визначає доходи та витрати страхових коштів на матеріальне забезпечення застрахованих осіб і надання їм соціальних послуг
Порядок надходження, обліку та витрачання страхових коштів Фонду, складання та виконання бюджету, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду визначається правлінням Фонду відповідно до законодавства.
Реєстрація страхувальників провадиться за їх місцезнаходженням (юридичною адресою), а стосовно фізичних осіб - за місцем їх проживання у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі органи реєстрації Фонду).
Страхувальники - юридичні та фізичні особи - набувають статусу платників страхових внесків до Фонду з дня їх реєстрації в органах реєстрації Фонду.
Після реєстрації страхувальника видається повідомлення, в якому проставляється його реєстраційний номер.
Для обліку надходжень та здійснення видатків Виконавчій дирекції ФСС ТВП, виконавчим дирекціям відділень у відповідних територіальних органах Державного казначейства України відкриваються рахунки. Зазначені рахунки відкриваються на ім'я виконавчої дирекції за балансовим рахунком № 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000р. №119, зі змінами та доповненнями .
Між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчими дирекціями відділень та органами Державного казначейства укладаються договори про обслуговування коштів, узгоджується порядок проходження страхових коштів через казначейські рахунки.
Страхувальники зобов'язані вести

 
 

Цікаве

Загрузка...