WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

страхувальників, зазначених в підпункті 1, що не мають статусу юридичної особи і самостійно проводять розрахунки з оплати праці, інші суб'єкти господарської діяльності, що використовують працю найманих працівників і не мають статусу юридичної особи.
3. Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників.
4. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи. організації (в тому числі міжнародні), філії та представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
5. Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.
6. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).
7. Фізичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-право-вими угодами.
Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків
Страхувальники щомісячно нараховують страхові внески в розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому не мають значення джерела фінансування витрат на оплату праці. Нарахування здійснюються без зменшення заробітної плати на суму податків та обов'язкових платежів.
Страхові внески нараховуються на суму оплати праці всіх категорій найманих працівників, у тому числі позаштатних, сезонних, тимчасових і тих, хто виконує роботу за сумісництвом.
Надходження до Фонду коштів, одержаних від сум фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, від сплати суб'єктами малого підприємництва єдиного податку та від продажу суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних торгових патентів, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
Не сплачені в цей строк кошти вважаються недоїмкою.
Страхувальники, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах нараховують страхові внески з дня прийняття рішення про таку участь, але не пізніше дня реєстрації в органі Фонду в розмірі, встановленому чинним законодавством. При цьому перера-хування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий дохід.
Порядок стягнення заборгованості за коштами Фонду та нарахування пені.
Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів.
У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.
Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід Фонду із страхувальника у порядку, передбаченому чинним
За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків.
Пеня обчислюється, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Моментом сплати вважається день виникнення недоїмки.
Вся сума заборгованості за коштами Фонду, штрафів та пеня зараховуються на рахунки Фонду,
Пеня на пеню не нараховується.
Використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);
2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону);
3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону);
4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 42-44 цього Закону);
(Пункт 4 статті 34 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно із Законом N 2213-III від 11.01.2001)
5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) (статті 45, 46 цього Закону);
6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми) (статті 47, 48 цього Закону).
Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати:
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків.
Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві,визначаються Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зі робітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат та оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок кошті роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роби ти перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за ні сплачувалися страхові внески.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
Оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованій особі провадиться за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, ш припадають на дні тимчасової непрацездатності.
Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності виданий в установленому порядку листок непрацездатності.
Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах:
6о відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж до п'яти років;
80 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж від п'яти до восьми років;
100 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж понад вісім років;
100 відсотків середньої заробітної плати - особам, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
Обчислення розміру заробітної плати для здійснення оплати днів тимчасової непрацездатності провадиться у порядку, що

 
 

Цікаве

Загрузка...