WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Порядок надходження, обліку
та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності"
ПЛАН
Вступ
1. Порядок планування бюджету Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
2. Формування та використання коштів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
3. Фінансова звітність та контрольно-аналітична робота Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Головною метою реформування системи соціального забезпечення населення є розширення соціальної бази ринкових перетворень на основі стабілізації життєвого рівня населення, зменшення тягаря наслідків реформ для найвразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної адаптації населення до цих перетворень.
Ситуація, що склалася в соціальній сфері, не дозволяє відкладати її формування на пізніші строки. В зв'язку з цим необхідно переосмислення орієнтирів у формуванні соціально-економічної політики. Вона має орієнтуватись на органічне поєднання політики фінансової стабілізації та економічного зростання з активною соціальною політикою, спрямованою на досягнення відчутного покращення матеріального добробуту та умов життя населення України.
В Україні на нинішньому етапі демократичні перетворення в суспільстві поставили на порядок денний і питання про удосконалення системи соціального страхування. Соціальне страхування - це система, яка має безпосереднє відношення буквально до кожної людини, починаючи від її народження і до останнього дня життя. Система управління соціальним страхуванням та механізм його практичного здійснення вимагає відповідних знань і певної спеціальної підготовки.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є складовою фінансової системи України та важливим елементом державних фінансів. Він розглядається як фонд грошових коштів, а також як орган державної виконавчої влади.
В умовах трансформаційних перетворень через державні фінанси здійснюється вплив на економічний та соціальний розвиток. Виконуючи властивості для даного періоду функції держава забезпечує фінансування заходів щодо соціального захисту населення, підтримки державного сектору національної економіки, реалізації пріоритетних загальнодержавних програм. Основну роль у перерозподілі фінансових ресурсів між територіями, галузями, сферами діяльності, фізичними, юридичними особами відіграють державний та місцеві бюджети. На видаткову частину бюджетів в Україні в сучасних умовах впливають: економічна ситуація, зростання державного боргу, дефіцит бюджетів усіх рівнів, зовнішні показники. Ці негативні чинники викликають скорочення видатків з метою максимального їх наближення до обсягу доходів бюджетів. Для вирішення соціальних та економічних загальнодержавних програм залучаються нові форми перерозподілу централізованих фінансових ресурсів.
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються є окремим видом загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члена його сім'ї.
В сьогоднішніх складних умовах в цілому сфера соціального захисту громадян, в т. ч. і система соціального страхування, зазнають постійного тиску і скорочення. Крім того, на жаль, буває, що кошти соціального страхування використовуються не за призначенням.
Інколи можна почути окремі нарікання на адресу Фонду соціального страхування України про те, що мовляв, діюча система соціального страхування застаріла, отже - потребує радикального реформування.
Соціальна політика має створити й підтримувати соціальні зв'язки та солідарність у суспільстві. Отож, важливо щоб при соціальному забезпеченні про цю мету ніколи не забували.
Розробка і проведення активної соціальної політики залишається одним із найскладніших завдань України. Однобічне реформування економіки при забезпеченні основ старої системи соціально захисту призвело до надмірного навантаження на державний бюджет, високого ступеня оподаткування підприємств, глибоких деформацій у соціальній політиці.
1. Порядок планування бюджету Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
Проект бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності складається на рік в розрізі його відділень відповідно до Інструкції про порядок складання і виконання бюджету ФСС ТВП, яка затверджується його правлінням. Погоджений з відділеннями проект бюджету подається його виконавчою дирекцією на розгляд і затвердження правлінню.
Робочі органи відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розробляють, затверджують відповідно до бюджету відділення та доводять до страхувальників, що знаходяться у них на обліку, з чисельністю працівників 300 і більше, кошториси по страхових коштах. Страхувальникам з чисельністю працівників до 300 чоловік затверджується зведений кошторис по страхових коштах.
Кошти бюджетів відділень ФСС ТВП не включаються до Державного бюджету України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання у поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плануються за рахунок надходжень від сплати страхових внесків, коштів за путівки, інших надходжень.
Розрахунок суми страхових внесків здійснюється на основі даних про фонд оплати праці за рік, що передує звітному, очікуваний за поточний період та прогнозований на наступний рік, а також законодавчо визначеного розміру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Для визначення планового показника фонду оплати праці використовуються звітні дані ФСС ТВП, а також дані Міністерства економіки України та органів Держкомстату України.
Сума надходжень коштів за путівки визначається як середній розмір цих надходжень за останні два роки.
Сума грошових коштів по статті "Інші надходження" планується в розмірі середнього фактичного показника по цій статті, для розрахунку якого беруться дані за минулий рік та очікуваніза поточний рік в процентному співвідношенні до суми страхових внесків.
Для збалансування дохідної і видаткової частин бюджетів відділень, а також робочих органів відділень ФСС ТВП враховується залишок коштів на кінець останнього звітного періоду за винятком суми резерву страхових коштів.
Сума позитивного залишку в бюджеті відділення чи робочому органі відділення планується як дохід, з урахуванням якого розраховується видаткова частина бюджету, в тому числі визначається сума централізованих перерахувань. Сума від'ємного залишку в бюджеті враховується для визначення відповідної суми дотації.
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності

 
 

Цікаве

Загрузка...