WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Товарна біржа - Курсова робота

Товарна біржа - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Товарна біржа
Зміст
ВСТУП
1. ЧЛЕНСТВО І КЕРУВАННЯ НА БІРЖІ
2. БІРЖОВІ ТОВАРИ
3. БІРЖОВЕ КОТУВАННЯ
4. БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ
5. Ф'ЮЧЕРСНІ УГОДИ
6. ФОРВАРДНІ УГОДИ (ЧИ ТЕРМІНОВІ УГОДИ)
7. ОПЦІОННІ УГОДИ.
8. ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ
9. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
?
Вступ
Дослідження товарної біржі є вкрай актуальним питанням в умовах ринкових відносин, які тільки формуються в Україні. Товарна біржа по визначенню - корпоративна, некомерційна асоціація членів корпорацій, що забезпечує матеріальні умови для купівлі-продажу товарів на ринку шляхом публічних торгів відповідно до правил і процедурам, що забезпечують рівність для клієнтів і членів біржі.
Задачі біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.
Товарні біржі здійснюють купівлю і продаж не товарів, а контрактів на їхнє постачання. На них продаються контракти на стандартизовані види товарів, що можуть бути продані великими партіями по чи зразках технічному опису. На товарних біржах виявляються базисні ціни, що формуються під впливом співвідношення попиту та пропозиції. Усі біржі є самостійними підприємствами і діють незалежно друг від друга. Одні товари продаються і купуються лише на якійсь одній біржі, інші - на декількох; однак, розміри контрактів на той самий товар і інші характеристики відрізняються друг від друга на різних біржах.
Стосовно до наших умов до складу основних функцій товарної біржі повинні входити такі, як розробка стандартів на реалізовану через біржу продукцію, а також пакета типових контрактів по угодах купівлі-продажу, котування цін, врегулювання виникаючих суперечок і інформаційна діяльність.
В даний час діяльність товарних бірж регулюється Законом України від 10 грудня 1991 р. "Про товарну біржу" зі змінами від 26 січня 1993 р. Закон спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах.
Біржа виконує функції збалансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.
На початку дев'яностих років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що складає 25% їхнього валового національного продукту. На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвинутою ринковою економікою товарні біржі в основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їхнього доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, що утворять біржу; доходи від надання послуг членам біржі й інших організацій виторг від інших надходжень.
Гадаю, що дана робота сприятиме кращому розумінню природи товарних бірж, як в Україні, так і в світі загалом.
1. Членство і керування на біржі
Членами біржі є: засновники, вітчизняні й іноземні юридичні особи, а також фізичні особи. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь у роботі комітетів. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і перепідготовки, одержують усебічну біржову інформацію і можуть користатися бібліотечним і інформаційним центрами. Організація вважається прийнятою в члени біржі, якщо за це проголосувало кваліфікована більшість засновників і проста більшість підприємств і організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового стану претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, що повертається їм у випадку виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Для полегшення своєї роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений доступ у торговий зал у виді клерків чи посильних.
Основними внутрішніми документами, що регламентують діяльність біржі, виступають Статут біржі і Правила біржової торгівлі. У Статуті відбиті всі основні положення, що визначають внутрішню структуру біржі, взаємини членів біржі й інших учасників торгів; організаційно-правову форму біржі.
Розрізняють дві категорії членів біржі:
1. повні члени - із правом на участь у біржових торгах у всіх секціях біржі і на визначені установчими документами біржі кількість голосів на Загальних зборах біржі і на загальних збори членів секцій біржі;
2. неповні члени - із правом на участь у біржових торгах у відповідній секції і на визначені установчими документами біржі кількість голосів на Загальних зборах членів біржі і загальних зборах членів секції біржі.
У деяких біржах існує інститут відвідувачів. Вони поділяються на постійних і разовим. Постійні відвідувачі вносять річну плату за вхід на біржу, разові - за кожне відвідування.
Схема керування біржею
Органи керування біржі включають три основних рівні, що відповідають широті кожного з них.
Вищим органом є Загальні збори учасників-членів біржі, що є деякою мірою законодавчим органом.
Виконавчі функції виконує Біржовий комітет, що володіє правом контролювати діяльність інших служб і розробляти головні напрямки діяльності біржі, встановлювати і коректувати правила біржової торгівлі.
Поточне керування біржею здійснює Контрольно-ревізійна комісія, компетенція і повноваження якої регулюється Статутом товарної біржі.
Політика біржі проводиться в життя комітентами, що складаються з членів біржі, призначуваних Радою директорів. Члени комітетів працюють без відповідної оплати. Вони вносять рекомендації і допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов'язки по функціонуванню бірж.
Число комітетів не постійно і коливається від 8 до 40. Основними є наступні 5 комітетів, що є практично на кожній біржі.
До складу підрозділів біржі входять:
Контрольний комітет - веде спостереження за діловою активністю на біржі, величиною відкритої позиції, а також за тим, як йде ліквідація контрактів з термінами постачання, що минають.
Арбітражний комітет - судовий орган

 
 

Цікаве

Загрузка...