WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансування зовнішньої торгівлі - Реферат

Фінансування зовнішньої торгівлі - Реферат

для користування у виробничих та комерційних цілях з правом викупу або без нього, по закінченні строку договору.
Лізинг рухомого майна поділяється на лізинг виробничого і будівельного обладнання, комп'ютерів, транспортних засобів, верстатів і т.д.
За відношенням до податкових пільг:
Фіктивний лізинг має спекулятивний характер і розрахований на одержання прибутку за рахунок діючих в країні податкових та інших пільг. Ця угода здійснюється для прикриття операцій купівлі-продажу в розстрочку, яку б хотіли здійснити сторони насправді.
Дійсний лізинг - в правовому відношенні повинен відповідати діючому законодавству і економічному змісту лізингу.
9. Зустрічна торгівля та консигнація як методи
фінансування зовнішньої торгівлі
Розрізнять наступні види зустрічної торгівлі:
Бартерна торгівля її прикладом може слугувати у 1984 р. Саудівська Аравія оплатила свою покупку десяти реактивних двигунів для боїнгів нафтою в кількості =1 млрд. дол.
Контркупівля. В теперешній час контркупівля представляє собою найбільш широкорозповюджуваний вид зустрічної торгівлі, її популярність пояснюється тим, що цей метод сприяє продажу розвинутими країнами своїх коштовних товарів, або засобів виробницва.
Країни, що розвиваються, прагнуть збереження валюти і розвитку виробничої інфраструктури повністю сприймають контркупівлю, як метод фін-ня торгівлі. Прикладом можна привести угоду укладену у 1989 р. Тунісом і групою виробників автомобілей (Пежо та Фольксваген), які погодились придбати електронні та механічні виготовлені вТунісі.
Країна не тільки зекономила валютні засоби, але і отримав вигідні зобов"язання від постачальників машин про купівлю ними техн.продуктів.
Угода про зворотню купівлю. Класичним прикладом, може слугувати угода укладена між компаніями Зах.Європи і Росії на поч. 80 рр. Зарубіжні компанії постачали Росії заводи, обладнання, технології і надавали технічну допмогу у зв"язку з будівництвом газопроводом. Росія в свою чергу, після завершення проекту повинна була надати газ цим країнам по обумовленим цінам.
Торгівля "світч". Практика торгівлі світч передбачає перевод надлишку, що створився у двох країнах, третій стороні. Н-д Колумбія закупила нафту у Лівії і оплатити її.
В свою чергу Колумбія може використати своє активне сальдо торгового балансу з операцій з Угорщиною, яка бажає придбати колумбійську каву, і таким чином надати необхідні засоби для розрахунків з Лівією.
Зустрічна торгівля звичайно використовується європейськими, азіатськими, латино-амераканськими фірмами, але це стало причиною виникнення деяких питань пов'язаних з міжнародного регулюваням та забов'язаннями.
ГАТТ повністю відхилила цей вид операції. Для того щоб обійти постановлення генеральної угоди, особливо ті з них, які пов'язані з практикою торгівлі на недискримінаційній основі, а також пов'язані з тарифами і квотами.
Згідно угоди про консигнацію, експортер транспортує свої товари імпортеру, але при цьому зберігає право власності на ці товари до тих пір поки імпортер не продасть їх та не розрахується з експортером ( консигнатором).
Експотер проводить фінансування своїх власних товрів і приймає на себе значний ризик. Ця угода частіше всього укладається у випадку, якщо екс-р повністю довіряє імпортеру, або якщо положення товару на ринку неможливо передбачити (наприклад у випадку з новим товаром). Банки часто не йдуть на проведення фінансування консигнації, тому що закони інших країн перешкоджають отриманню належних засобів у випадку невиконання забов"язань імпортера.
10. Інституціональна структура
фінансування зовнішньої торгівлі
Фінансування наднаціональними фінансовими установами. Особливо значні для народного господарства інвестиції можуть фінансуватися і наднаціональними фінансовими установами, прикладами яких є:
а) група Світового банку:
- Міжнародний банк реконструкції і розвитку;
- Міжнародна організація розвитку;
- Міжнародна фінансова корпорація;
б) Європейський інвестиційний банк;
в) Банк для Східної Європи (Європейський банк реконструкції та розвитку).
Вони або фінансують такі інвестиції, або супроводжують їх так званим співфінансуванням (тобто спільним фінансуванням наднаціональної установи з одним або декількома комерційними банками).
" Приватні організації
" Ділові корпорації, торгові асоціації ( зайняті у виробництві або у торгівлі)
" Комерційні банки
" Міжнародна торгова палата
" Державні органи країн
" Світові організації
Взагаліінститути, що сприяють зовн.торгівлі і здійснюють її фінансування можна поділити на чотири групи: приватні орг-ї, державні органи, державні органи іноз.країн та міжнародні організації. Корпорації надають своїм клієнтам інформацію про те, як можна замовити та здійснити фінансування їх продукції по експортним каналам. Також ці корпорації, як правило мають свої власні підприємства, яким вони сприяють щожо міжнародної торгівлі та її фінансуванню.
Комерційні банки представляють собою головну основу фінансування зовн.торгівлі, як правило вони здійснюють всі види фін-ня починаючи з акредитивів і закінчуючи зустрічною торгівлею. Міжнародна торгова палата (була організована в 1919р). Її головними функціями було забезпечення більшої свободи світової торгівлі, узгодження та розробка практики ділових та торгових відносин. Головною задачею работі МТП є розробка правил управління міжнар. Торговими кредитами. Прикладом держ.органу розглянемо товарно-кредитну корпорацію США.
Вона здійснює чотири програми: доларове фінансування. В основному до 12 місяців, а іноді до 36; продаж с/г товрів, розрахунки по якому можуть здійснюватися з зарубіжними імпортерами в валюті своєї країни; Продаж надлишків товарі вможуть проходити на довгостроковій кредитній основі; можуть використ.
Міжнародні організації - МВФ, надані кредитів країнам учасницям у випадку, якщо вони знаходяться в умовах "тимчасової нерівноваги платежів";
МБРР - фінансування потреб що виникають у зв'язку з економічним зростанням країн учасниць, які розвивають, експорне фінансуня, у випадку коли товариімпортуються згідно з проектами розвитку інфраструктури.
Міжнародна фінансова корпорація - здійснює прямі інвестиції та надає кредити вир-чим приватним під-вам в країнах що розв.
Список використаної літератури
1. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.: МАУП, 1997.
2. Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002.
3. Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, K. I. Ржепішевського. - К.: ЦУЛ, 2003.
4. Завадський Й.С. Менеджмент: Мanagment:- Т. 1.- Вид. 2-е.- К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998.
5. Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. - К.: Знання-Прес, 2001.
6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. - Львів: Інформаційно-видавничий центр "Інтелект-Захід", 2002.
7. Смирнов Л.. Красавина Л. Международный кредит: формы и условия. - М. 1998.
8. Туленков И.В. Введение в теорию и практику менеджмента: учебное пособие. - К.: МАУП, 1998.
9. Удовенко С. Україна на міжнародній арені. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / Під ред. А. І. Кредисова / Пер. З рос. Н. Кіт, К. Серажим. - К., 1997.
11. Черкес М.Ю. Міжнародне право. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
12. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 1: Современные теоретические проблемы. - М.: НИМП, 1999.
13. Шегда А.В. Менеджмент. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.
14. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. - М, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...