WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансування зовнішньої торгівлі - Реферат

Фінансування зовнішньої торгівлі - Реферат

торгівлі
Факторингові компанії скуповують рахунки у експортерів зі знижкою (останні отримують до 85% номінальної вартості рахунків готівкою). Остання сума а вирахуванням комісії сплачується у той момент, коли імпортер оплатить рахунки. (Вигода експортера - можливість запобігти кредитному та валютному ризикам. Вигода імпортера - можливість не мати справу з переводним векселем та акредитивом).
Факторингова операція - комісійно-посередницька операція по передачі клієнтом банку права на стягнення боргів (без права зворотної вимоги до клієнта).
Суб'єкти факторингових операцій: Банк, факторингова кампанія;спеціалізовані установи, які скупають рахунки-фактури у своїх клієнтів.Клієнти - кредитори; постачальники товару, виконавці робіт, промислові та торгові фірми , що заключили угоди з банком чи факторинговою кампанією. Позичальники: покупці товарів та послуг.
Механізм здійснення факторингової операції:
1 ЕТАП - Підготовчий;
2 ЕТАП - Оформлення факторингової угоди між банком та клієнтом;
3 ЕТАП - Відсилка усіх рахунків - фактур, виставлених на покупця;
4 ЕТАП - Аналітичний;
5 ЕТАП - Оплата рахунків;
6 ЕТАП - Оплата вимог.
ВИДИ ФАКТОРИНГУ:
Прямий факторинг - в операції бере участь лише один фактор, фактор по експорту в країні експортера, з яким експортер уклав факторингову угоду.
Опосередкований факторинг - в операції бере участь два фактори : фактор по експорту в країні експортера та фактор по імпорту в країні імпортера.
Розкритий факторинг - операція, в якій покупець повідомляється про факторингову угоду.
Нерозкритий факторинг - операція, в якій факторингова угода є конфіденційною і зарубіжний покупець не повідомляється про неї.
Конвенційний факторинг - універсальна система фінансового обслуговування, яка включає бухгалтерський облік, розрахунки з постачальниками та покупцями, страхове кредитування, представництво та інше.
Конфіденційний факторинг - обмежується виконанням тільки деяких операцій : сплата боргів, передача права на отримання грошей та інші.
7. Форфейтинг, як метод фінансування зовнішньої торгівлі
Купівля торгових зобов'язань назначається на певну дату, але без права обороту (регресу) до попереднього власника.
Форфейтер надає фінансове забезпечення для покупців, що знаходяться за кордоном і негайно розраховується з експортером без права обороту. Імпортер повинен надати простий вексель з гарантією банку. Експортер продає його форфейтинговому банку зі знижкою, частіше всього основаній на превалюючій на даний момент процентній ставці.
Форфейтер приймає на себе усі політичні та комерційні ризики.
ФОРФЕЙТИНГОВА ОПЕРАЦІЯ - купівля експортних вимог форфейтиром (банком або спеціалізованою фінансовою кампанією ) з виключенням права регресу на експортера (форфейтиста ) у випадку несплати.
ФОРФЕЙТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ - Вексель; Інші цінні папери. Форфейтинг застосовується у фінансових операціях - з метою швидкої реалізації довгострокових фінансових зобов'язань, в експортних операціях для сприяння надходження готівки експортеру, який надав кредит зарубіжному покупцю.
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ФОРФЕЙТИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ:
ПЕРШИЙ - підготовка операції. Експортер визначає: вимоги форфейтера до гарантії можливий розмір дисконту до завершення операції з імпортером.
Форфейтер розглядає заявку експортера; збирає інформацію про можливу операцію; проводить кредитний аналіз; визначає тверду ціну.
ДРУГИЙ - документальне оформлення операції. Досягнення попередньої домовленості сторін про укладення форфейтингової угоди.
ТРЕТІЙ - підписання угоди. Експортер: готує серію переводних векселів або підписує угоду про прийняття простих векселів від покупця; отримує гарантію або аваль на свої векселі.
8. Міжнародний лізинг,
як метод фінансування зовнішньої торгівлі
Міжнародний лізинг: Прямий міжнародний лізинг являє собою угоду, де всі операції здійснюються між комерційними організаціями з правом юридичної особи з двох різних країн. Привабливість його полягає в тому, що: -лізингодавець має можливість одержати експортний кредит в своїй країні і тим самим розширити ринок збуту своїхтоварів і послуг; -орендатор забезпечує повне фінансування використання сучасних машин, устаткування і прискорене технічне переоснащення виробництва.
Експортна лізингова операція - міжнародна операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в національної фірми і надає внайми іноземному лізингоодержувачу. Імпортна лізингова операція - лізингова операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в іноземної фірми і надає його вітчизняному лізингоодержувачу.
Транзитний (непрямий) міжнародний лізинг - лізингова операція, в якій лізингодавець однієї країни бере кредит чи купує необхідне устаткування в іншій країні і постачає його орендатору, котрий знаходиться в третій країні.
За фомою організаційної угоди:
Прямий лізинг - має місце, коли постачальник сам без посередників здає об'єкт в лізинг, що дозволяє самому виробнику одержувати всі економічні переваги від лізингу своєї продукції і звертати їх на розширення та технічну реконструкцію виробництва. Непрямий лізинг передбачає участь посередників: лізингодавець спочатку фінансує покупку засобів виробництва виробника і постачає їх орендарю, а потім одержує лізингові платежі від орендаря.
Зворотнійлізинг - полягає в тому, що власник майна спочатку продає його майбутньому лізингодавцю, а потім сам орендує цей об'єкт у покупця, тобто одна і та ж особа ( початковий власник) виступає і в якості постачальника, і в якості лізингоодержувача.
Лізинг постачальнику - відрізняється від зворотнього тим, що постачальник хоча і виступає в ролі продавця і орендаря одночасно, але він не є користувачем майна, яке він зобов'язується передати в сублізинг третій особі.
За тривалістю угоди:
Фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший терміну, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.
Після закінчення сроку договору об'єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю;
Оперативний лізинг - це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на срок, менший сроку, за який амортизується 90% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Після закінчення сроку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.
Пайовий (leveraged) - суть якого полягає у об'єднанні декількох фінансових закладів для фінансування крупної операції з лізингу. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів згідно Закону України "Про лізинг" не може становити більше 80% вартості набутого для лізингу майна. Груповий лізинг - в якості орендодавця виступає група учасників (акціонерів). Вони засновують спеціальну корпорацію і призначають довірену особу, яка здійснює в подальшому всі операції із лізингових відносин.
За об"ємом обслуг:
Чистий лізинг - угоду, при якій за всіх інших умов технічне обслуговування устаткування, переданого у користування, лягає на лізингоодержувача. "Мокрий" лізинг звільняє лізингоодержувача від цього зобов'язання, оскільки лізингова фірма пропонує йому цілий набір послуг із експлуатації вказаного майна.
За об"єктом:
Лізинг нерухомості - лізингодавець будує або купує нерухомість за дорученням орендаря і передає йому

 
 

Цікаве

Загрузка...