WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

можна порівняти з іншими формами кредиту, у першу чергу з банківським, де обов'язковим учасником позичкової угоди є банк. [22;158]
Форми міжнародного кредиту можна класифікувати по головних ознаках, що характеризує окремі сторони кредитних відносин.
По строках міжнародні кредити підрозділяються на короткострокові - до 1 року, середньострокові - від 1 року до 5 років і довгострокові - понад 5 років.
Також міжнародний кредит, розсуваючи межі індивідуального нагромадження, сприяє створенню нових фірм. Тобто можна сказати, що міжнародний кредит виконує ті ж функції, що й інші форми кредиту, тільки в міжнародному аспекті.
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні.
2.1 Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва.
Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, відбувається швидке зростання недержавного сектора економіки, яке супроводжувалось зростанням кількості суб'єктів малого бізнесу.
Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб'єктів малого підприємництва (додаток А).
У 2000-2003 рр. динаміка кількісних показників розвитку малого підприємництва в Україні в цілому характеризувалася позитивними тенденціями (додаток А). У 2001 р., порівняно з попереднім роком, кількість СМП збільшилася на 10%, у 2000 р. - на 13%, у 2001 р. приріст становив близько 14%. Загальна чисельність СМП протягом зазначеного періоду зросла в 1,4 раза і перевищила 1,55 млн. При цьому кількість діючих МП зросла на 35% і становила понад 233,6 тис. одиниць. Чисельність діючих ФО-СПД збільшилася на 43% та становила близько 1,32 млн осіб.
Завдяки цьому зросла кількість діючих МП на 10 тис. населення, яка в 2003 р. досягла 48 одиниць та перевищила показник 2000 р. в 1,4 раза. Аналогічно збільшилася чисельність діючих ФО-СПД на 10 тис. населення і становила 272 підприємця, або в 1,5 раза більше, ніж у 2000 р. На початок 2004 р. загальна кількість СМП на 10 тис. населення досягла 320 одиниць. Слід, однак, зазначити, що зростання цих показників значною мірою зумовлено зменшенням загальної чисельності населення України. Крім того, протягом тривалого часу на тлі позитивних зрушень спостерігалися істотні несприятливі тенденції, зокрема в секторі МП. Так, у 2000 - 2003 рр. темпи кількісного зростання діючих МП характеризувалися сталою тенденцією до уповільнення: у 2000 р., порівняно з попереднім роком, вони становили понад 127%, у 2001 р. - близько 114, у 2002 р. - 111, у 2003 р. - лише 107%. Динаміка збільшення чисельності діючих промислових МП теж суттєво не відрізнялася і становила відповідно 137, 116, 114 та 109%.
Аналогічна динаміка спостерігається і для кількості діючих МП на 10 тис. населення: збільшення показника по роках на 26, 18, 10 та 9%. Подібні тенденції несприятливі для економіки і аж ніяк не свідчать про вичерпання резервів зростання сектора МП. Скоріше навпаки, бо кількість діючих СМП на 10 тис. населення в Україні відстає від показників європейських постсоціалістичних країн принаймні в декілька разів, а розвинутих - на порядок і більше. Наприклад, у 2002 р., навіть з урахуванням ФО-СПД, у Польщі з населенням 38,6 млн осіб, було понад 3 млн СМП, що вдвічі перевищувало відповідний абсолютний показник в Україні та майже в 2,5 раза більше на 10 тис. наявного населення. З огляду на це, уповільнення темпів зростання кількості МП не може характеризуватися як процес насичення відповідних ринкових ніш.
Загалом, визначальною тенденцією розвитку малого підприємництва у 2000-2003 рр. було випереджаюче зростання кількості ФО-СПД порівняно з МП, що супроводжувалося зменшенням частки останніх у загальній кількості СМП - з 16,4% у 2001 р. до 15,1% у 2003 р.
Зазначені зрушення характеризуються певними позитивними моментами, зокрема залученням до підприємницької діяльності більшої кількості громадян, поширенням ринкової ідеології та психології на широкі верстви населення тощо. Разом з тим вони свідчать про істотні вади функціонального та структурного характеру:
1. В загальному розумінні розвиток підприємництва ґрунтується на ефективній реалізації приватного інтересу, насамперед щодо динамічного зростання бізнесу, розширення та зміцнення власної справи. В Україні ж, на-впаки, зазначені вище процеси відбуваються всупереч цій природній логіці. Швидке зростання чисельності ФО-СПД є не стільки реакцією на потреби зростаючої економіки, скільки наслідком внутрішньої організаційної перебудови сектора малого підприємництва, передусім МП. Воно значною мірою є штучним, оскільки для здійснення видів діяльності, які за технологією потребують більше 10 працівників, замість звичайного малого підприємства (зважаючи на відповідний критерій щодо чисельності працівників) реєструються додаткові фізичні особи. Тобто, на місці однієї юридичної особи залежно від конкретної ситуації може виникати відразу 2-5 ФО-СПД;
2. Чимало МП, згортаючи свою діяльність, поповнюють категорію "спля-чих" підприємств, оскільки їх власники переходять до категорії ФО-СПД. Поширення, на жаль, набули і випадки повного припинення функціонування МП, не зумовленого впливом якихось несприятливих економічних чинників або загостренням конкуренції. Наприклад, протягом 2002-2003 рр. в окремих регіонах вперше відбулося навіть зменшення кількості діючих МП порівняно з попереднім роком (2002 р. - Дніпропетровська, Київська, Луганська, Чер-нігівська області; 2003 р. - у Херсонській області падіння відразу на 23,6%, у Донецькій та Черкаській зростання ледь відчутне - лише 0,1%). На практиці відбувається чисто технічна перереєстрація підприємницької діяльності у формі ФО-СПД з правом найму працівників. Подібні форми організації підприємництва - це не краща заміна МП, на які сучасною структурою світової економіки покладено виконання надзвичайно важливих суспільних соціально-економічних функцій;
3. Основнамета зазначених трансформацій - робота за спрощеними режимами оподаткування, обліку та звітності (єдиний та фіксований податки, патент та спецпатент), які на сьогодні не мають стимулюючих механізмів для створення МП та їх переростання у середні та великі підприємства. Характерний приклад: ринки, де значна кількість ФО-СПД є за назвою підприємцями, за формою діяльності - звичайними посередниками між середнім і великим торговим капіталом та споживачами, а за її реальним економічним змістом - фактично найманими працівниками або самозайнятими громадянами. З іншого боку, перевагами спеціальних режимів оподаткування, зокрема єдиного податку, скористалися середні, а в деяких випадках навіть великі підприємства, переводячи на нього своїх працівників та зменшуючи податкові і соціальні нарахування. Крім того, набув поширення позаринковий перерозподіл фінансових ресурсів через різноманітні схеми надприбуткової посередницької маржі;
4. Визначальним чинником, що зумовлює негативні процеси, є жорстка фіскальна

 
 

Цікаве

Загрузка...