WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

МП, млн грн -162,2 -725,8
у промисловості, % -314 -237,9
у сільскому господарстві, % -61,3 -196,8
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 194,6 -318,5
Питома вага збиткових МП (за чистим прибутком/збитком), % 40,2 39,7
у промисловості, % 42,3 41,2
у сільскому господарстві, % 40,7 45
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 39,1 38,8
Рентабельність діяльності МП*, % 2,2 1,6 1,6 2,7
у промисловості, % 3,7 3 1,7 -0,2
у сільскому господарстві, % -0,4 -0,3 -6,3 -5,7
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 18,4 16,4 1,4 6,8
Дебіторська заборгованість, млн грн 12413,5 21274,5 32983,4 24835,7
% до попереднього року 171,4 155 75,3
Кредиторська заборгованість, млн грн 15237,3 27733,8 46652,1 34457,7
% до попереднього року 182 168,2 73,9
Обсяг інвестицій МП в основний капітал, млн грн 1393,6 2051 3084,7
% до попереднього року 100 147,1 150,4
у промисловості, млн грн 249 464 645
% до попереднього року 100 186 139
питома вага промисловості в загальному обсязі інвестицій, % 17,9 22,6 20,9
Додаток В
Національний університет
"Острозька Академія"
Ілюстративний матеріал до випускної роботи на тему:
"Фінанси малого підприємництва"
Таблиця 1
Критерії віднесення підприємств до малих у різних країнах
Показники Країни
США Японія ФРН Англія Франція Італія
Чисельність персоналу х х х х х х
Обсяг обороту капіталу х х х х х
Обсяг річного доходу х
Ступінь участі в капіталі інших фірм х
Таблиця 2
Структура джерел фінансування малого підприємства
Види фінансування Зовнішнє фінансування Внутрішнє фінансування
Фінансування на основі власного капіталу 1. Фінансування на основі внесків і пайової участі (наприклад, випуск акцій, залучення нових пайовиків) 2. Фінансування за рахунок прибутку після оподатковування (самофінансування у вузькому змісті)
Фінансування на основі позикового капіталу 3. Кредитне фінансування (наприклад, на основі позик, банківських кредитів, кредитів постачальників) 4. Позиковий капітал, сформований на основі доходів від продажів за мінусом відрахувань в резервні фонди (на пенсії, на відшкодування збитку природі веденням гірських розробок, на сплату податків)
Змішане фінансування на основі власного і позикового капіталу 5. Випуск облігацій, які можна обміняти на акції, опціонні позики, позички на основі надання права участі в прибутки, випуск привілейованих акцій 6. Особливі позиції, що містять частину резервів
Таблиця 3
Питома вага малих підприємств у загальних показниках розвитку підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності у 2000-2003 рр., %
Показник 2000 2001 2002 2003
Кількість діючих підприємств 82,2 84,2 82,8 83,6
Кількість економічно активних підприємств 79,8 81,1 78,6 79,4
Середньорічна чиселність працівників 12,9 14,1 15,1 17,1
Фонд заробітної плати 9,2 10,3 9,8 10,6
Співвідношення розмірів середньомісячної заробітної плати 71,8 73,5 64,9 62,2
Обсяг виробленої продукції у діючих цінах 11,3 11,1 6,9 7,3
співвідношення обсягів виробництва продукції на 1 працюючого 88,2 79 45,7 42,7
співвідношення витрат на одиницю виробленої продукції 95,7 98,9 102 107,2
Кількість промислових підприємств 73,4 76,2 77,7 79,5
частка у виробництві промислової продукції 4,5 5,1 3,3 3,3
Дебіторська заборгованітсь 8,9 10,8 15,6 9,5
Кредиторська заборгованість 8,2 10,5 15,3 10,2
Обсяг інвестиції в основний капітал 7,1 8,4
у промисловості 3,1 3,6
Рисунок 1
Таблиця 4
Динаміка розвитку малого підприємництва у 2000-2003 рр.
Показник 2000 2001 2002 2003
Кількість діючих МП, одиниць 173404,0 197127,0 217930,0 233607,0
% до попереднього року 127,3 113,7 110,6 107,2
% до 2000 р. 100,0 113,7 125,7 134,7
Кількість діючих ФО-СПД, одиниць 922963,0 1007830,0 1147293,0 1316809,0
% до попереднього року 105,3 109,2 113,8 114,8
% до 2000 р. 100,0 109,2 124,3 142,7
Загальна кількість діючих СМП, одиниць 1096404,0 1204957,0 1365223,0 1550416,0
% до попереднього року 108,3 109,9 113,3 113,6
% до 2000 р. 100,0 109,9 124,5 141,4
Частка МП у загальній кількості СМП, % 15,8 16,4 16,0 15,1
Кількість МП на 10 тис. населення,одиниць 34,0 40,0 44,0 48,0
% до попереднього року 126,4 117,6 110,0 109,1
% до 2000 р. 100,0 117,6 129,4 141,2
Кількість ФО-СПД на 10 тис. населення, осіб 184,0 203,0 233,0 272,0
% до попереднього року 90,9 110,1 114,9 116,7
% до 2000 р. 100,0 110,1 126,5 147,7
Кілікість діючих промислових МП, одиниць 26166,0 30253,0 34497,0 37652,0
% до попереднього року 136,8 115,6 114,0 109,1
% до 2000 р. 100,0 115,6 131,8 143,9
Рисунок 2
Таблиця 5
Показники діяльності малих підприємств у 2000-2003 рр.
Показник 2000 2001 2002 2003
Кількість економічно активних МП, одиниць 146812 155456 163961 174804
% до попереднього року 105,9 105,5 106,6
% до 2000 100 105,9 111,7 119,1
Питома вага економічно активних МП у загальній кількості діючих, % 84,7 78,9 75,2 74,8
Обсяг виробленої МП продукції у діючих цінах, млн грн 17644,8 22900 19432,7 23304,3
% до попереднього року 141,6 129,8 84,9 119,9
Виробництво продукції на 1 працюючого, грн 11311 13651 11365 12892
% до попереднього року 120,7 83,3 113,4
Витрати на 1 виробленої продукції, коп/грн 91,8 100,2 102,3
% до попереднього року 100 109,2 102,1
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн грн 41418,7 77943,8 141576,8 53884,4
Питома вага збиткових МП (за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування),% 38,6 36,4 36,6 38,1
у промисловості, % 38,5 37 38,5 40
у сільскому господарстві, % 49,5 44,7 38,9 44,2
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 36,1 37
Чистий прибуток (збиток) МП, млн грн -162,2 -725,8
у промисловості, % -314 -237,9
у сільскому господарстві, % -61,3 -196,8
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 194,6 -318,5
Питома вага збиткових МП (за чистим прибутком/збитком), % 40,2 39,7
у промисловості, % 42,3 41,2
у сільскому господарстві, % 40,7 45
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 39,1 38,8
Рентабельність діяльності МП*, % 2,2 1,6 1,6 2,7
у промисловості, % 3,7 3 1,7 -0,2
у сільскому господарстві, % -0,4 -0,3 -6,3 -5,7
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 18,4 16,4 1,4 6,8
Дебіторська заборгованість, млн грн 12413,5 21274,5 32983,4 24835,7
% до попереднього року 171,4 155 75,3
Кредиторська заборгованість, млн грн 15237,3 27733,8 46652,1 34457,7
% до попереднього року 182 168,2 73,9
Обсяг інвестицій МП в основний капітал, млн грн 1393,6 2051 3084,7
% до попереднього року 100 147,1 150,4
у промисловості, млн грн 249 464 645
% до попереднього року 100 186 139
питома вага промисловості в загальному обсязі інвестицій, % 17,9 22,6 20,9
Рисунок 3

 
 

Цікаве

Загрузка...