WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

17 лютого 2000р.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" від 30 грудня 1997р.
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" від 31 грудня 1998р.
6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" від 20 грудня 2001р
7. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993р.
8. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р.
9. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21 грудня 2000р.
10. Закон України "Про підприємства в України" від 27.03.1991 р.
11. Закон Україні "Про підприємництво" від 01.03.1991 р.
12. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р."
13. Про рекомендації парламентських слухань "Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу" від 19 червня 2003 року.
14. Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.1998 р.
15. Указ Президента України "Про запровадження єдиної держаної регуляторної політики у сфері підприємництва" від 22.01.2000 р.
16. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.1998 р.
17. Указ Президента України "Про утворення Кредитно-гарантійної установи з підтримки малого та середнього підприємництва" від 20.05.1999 р.//rada.gov.ua
18. Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні. Дис. канд. екон.наук. - К.: КНЕУ, 2003. - 212 с.
19. Акімова І., Кузяків О. Промислові підприємства середнього розміру в Україні // Пріоритети. - 2004. - № 8 (14), січень. - С. 20-28.
20. Блинов А. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. - М.: Ось-89, 1997. - 336 с.
21. Варналій З. Тенденції становлення малого підприємництва в Україні // Ринкові перетворення, стр. 58-64.
22. Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 62-63. - Стр. 4.
23. Державне регулювання економіки/ за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Р. Михасюка. - К.: Атіка, 2000. - 592 с.
24. Зінченко М.Ф. "Малий бізнес Донецьку"//Дзеркало тижня. - 2002. - № 40.-С7.
25. Дідівська Л.І., Головко Л.С. - Державне регулювання економіки:навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2000. - 209 с.
26. Донець Л.І." Державне регулювання підприємницької діяльності"// Фінанси підприємств, 2000, № 8, С.74-80.
27. Кузнєцова І.С. "Фінансова підтримка малого підприємництва"// Фінанси підприємств, 2001, № 6, С.72-78.
28. Купченко І.М. "Фінансовий механізм сприяння розвиткові малого підприємництва"// Фінанси підприємств, 2003, № 8, С.35-38.
29. Мазуренко О.К. "Пільги в оподаткуванні - статистичний аспект"// Статистика України, 2003, №3, С. 50- 52.
30. Масловська Л., Юр'єва Г. "Актуальні проблеми регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва"// Статистика України, 2001, №3, С. 31 - 33.
31. Орленко О.І., Клочко Ю.О. Аналіз бар'єрів для малого і середнього бізнесу в Україні. - К.: Звіт на замовлення проекту Н?ЮБІЗНЕТ,1998. - 64 с.
32. Орленко О.І., Клочко Ю.О. Бар'єри на шляху розвитку малого підприємництва в Україні//Підприємництво в Україні, №1, 1998.- С.35-53.
33. Павлюк К.В. "Ефективність надання податкових пільг"// Фінанси підприємств, 2002, № 5, С.63-69.
34. Повідомлення Державного комітету статистики України: Соціально-економічне становище України за 1999 р.// Статистика України, 2000, №1, С. 62-72.
35. Повідомлення Державного комітету статистики України: Соціально-економічне становище України за 2000 р.// Статистика України, 2001, №1, С. 91-111.
36. Покропивний С.М., Колот М.В.- Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. - К.: КНЕУ. - 1998 - ст. 196.
37. Розвиток підприємництва в Україні. - К: Норма - друк, 2003. 248 с.
38. Скрипник А.В.- Державне регулювання економіки (курс лекцій). - К.:ЦУЛ, 2000. - 296 с.
39. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
40. Фінансовий менеджмент : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. О. І Клочко , перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.
41. http://www.dkrp.gov.uа - Державний комітет України з питань регуляторної політики тапідприємництва.
42. http://www.rada.ua.- Офіційний сайт Верховної Ради в Interneti.
43. http://www.ukrbusiness.com.ua/ - Офіційний сайт Всеукраїнської молодiжної організації Ради молодих пiдприємцiв України (РМПУ)
44. www.ukrstat.gov.ua - Сайт міністерства статистики України
Додатки
Додаток А
Динаміка розвитку малого підприємництва у 2000-2003 рр.
Показник 2000 2001 2002 2003
Кількість діючих МП, одиниць 173404,0 197127,0 217930,0 233607,0
% до попереднього року 127,3 113,7 110,6 107,2
% до 2000 р. 100,0 113,7 125,7 134,7
Кількість діючих ФО-СПД, одиниць 922963,0 1007830,0 1147293,0 1316809,0
% до попереднього року 105,3 109,2 113,8 114,8
% до 2000 р. 100,0 109,2 124,3 142,7
Загальна кількість діючих СМП, одиниць 1096404,0 1204957,0 1365223,0 1550416,0
% до попереднього року 108,3 109,9 113,3 113,6
% до 2000 р. 100,0 109,9 124,5 141,4
Частка МП у загальній кількості СМП, % 15,8 16,4 16,0 15,1
Кількість МП на 10 тис. населення, одиниць 34,0 40,0 44,0 48,0
% до попереднього року 126,4 117,6 110,0 109,1
% до 2000 р. 100,0 117,6 129,4 141,2
Кількість ФО-СПД на 10 тис. населення, осіб 184,0 203,0 233,0 272,0
% до попереднього року 90,9 110,1 114,9 116,7
% до 2000 р. 100,0 110,1 126,5 147,7
Кілікість діючих промислових МП, одиниць 26166,0 30253,0 34497,0 37652,0
% до попереднього року 136,8 115,6 114,0 109,1
% до 2000 р. 100,0 115,6 131,8 143,9
Додаток Б
Показники діяльності малих підприємств у 2000-2003 рр.
Показник 2000 2001 2002 2003
Кількість економічно активних МП, одиниць 146812 155456 163961 174804
% до попереднього року 105,9 105,5 106,6
% до 2000 100 105,9 111,7 119,1
Питома вага економічно активних МП у загальній кількості діючих, % 84,7 78,9 75,2 74,8
Обсяг виробленої МП продукції у діючих цінах, млн грн 17644,8 22900 19432,7 23304,3
% до попереднього року 141,6 129,8 84,9 119,9
Виробництво продукції на 1 працюючого, грн 11311 13651 11365 12892
% до попереднього року 120,7 83,3 113,4
Витрати на 1 виробленої продукції, коп/грн 91,8 100,2 102,3
% до попереднього року 100 109,2 102,1
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн грн 41418,7 77943,8 141576,8 53884,4
Питома вага збиткових МП (за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування),% 38,6 36,4 36,6 38,1
у промисловості, % 38,5 37 38,5 40
у сільскому господарстві, % 49,5 44,7 38,9 44,2
в оптовій і роздрібній торгівлі, % 36,1 37
Чистий прибуток (збиток)

 
 

Цікаве

Загрузка...