WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

соціального захисту населення;
" збору до державного інноваційного фонду;
" збору на обов'язкове соціальне страхування;
" відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;
" комунального податку;
" податку на промисел;
" збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
" збору на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;
" внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;
" внесків до Державного фонду сприяння захисту населення;
" плати за патенти згідно із законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
Проведений нами аналіз показує, що станом на 1 січня 2000 року ставки єдиного податку встановили 1080 місцевих рад України за 55 видами діяльності. Усього на спрощену систему перейшло 66100 приватних підприємців, якими сплачено у 1999 році 58,6 млн. грн. єдиного податку, що в середньому на одного платника єдиного податку становить 886,5 грн. на рік. Ними додатково залучено до праці 47000 громадян.
На початок 2003 р. в Україні діяло чотири типи спрощеного оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, спеціальний торговий патент та фіксований сільськогосподарський податок. Крім того, для суб'єктів малого підприємництва запроваджено спрощену систему обліку та фінансової звітності. Всі ці заходи сприяли значному зростанню кількості суб'єктів підприємницької діяльності. Згідно офіційних джерел у 2002 році від суб'єктів малого підприємництва, які використовували спеціальні режими оподаткування, до зведеного бюджету надійшло майже 1,8 млрд. грн. (без фіксованого сільськогосподарського податку), або на третину більше, ніж у попередньому році. З них платниками єдиного податку сплачено понад 1,5 млрд. грн., фіксованого - близько 260 млн. грн., придбано спецпатентів на 35 млн. грн..
Позитивна динаміка надходжень єдиного податку стала результатом збільшення кількості платників та поліпшення загальної ситуації зі сплатою податків суб'єктами малого бізнесу. На початок 2003 р. за єдиним податком працювало понад 115 тис. юридичних та майже 427 тис. фізичних осіб, що на чверть більше, ніж у 2001 р. У порівнянні з 2000 р. їх кількість збільшилася відповідно в 1,7 та 2,3 раз. Водночас зростає ефективність адміністрування податків. Наприклад у 2000 р. частка фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, становила близько 78 % загальної чисельності підприємців на обліку податкових органів, у 2001 р. - понад 80 %, у 2002 р. - 84 %.
В цей же час почала формуватися законодавча база для регуляторної політики як засобу сприяння розвитку підприємництва. У 1998 році створено Державний комітет з питань розвитку підприємництва (Держпідприємництва) як реальний орган виконавчої влади. Розробляються та приймаються Укази Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 03.02.1998р., "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.1998р. "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від23.07.1998р.
В Законі України "Про державну підтримку малого підприємництва" вперше законодавчо визначено "правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою як найшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні". Тобто визнано ключову роль розвитку малого підприємництва як чинника ринкових реформ. На основі цього закону була прийнята "Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" (21.12.2000р.), яка передбачає комплекс заходів на 2001р., спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. В програмі конкретно зазначено зміст заходу, очікуваний результат, термін виконання, витрати на реалізацію заходів та відповідальний за це орган.
В подальшому періоді було прийнято ще кілька аналогічних нормативно-правових актів, зокрема постанова Верховної Ради України "Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу"(19.06.2003).
Основними принципами державної політики розвитку малого підприємництва є:
системність та комплексність механізмів державного регулювання розвитку малого підприємництва;
цілеспрямованість та адресність підтримки суб'єктів малого підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їх реалізації;
рівноправний доступ суб'єктів малого підприємництва усіх форм власності до матеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.
Отже, можна помітити, що держава тепер більше уваги приділяє саме малому підприємництву, яке, виходячи з досвіду багатьох держав світу, відіграє провідну роль у створенні ефективної ринкової економіки.
На даному етані розвитку існує багато проблем, пов'язаних із нормативно-правовим регулюванням, зокрема:
відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку підприємництва в цілому, а саме відсутність єдиної законодавчої
стратегії щодо розвитку підприємництва;
неоднозначність, нестабільність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва;
практично не функціонуючий характер багатьох правових актів,
низька виконавська дисципліна щодо нормативно-правових документів;
наявність в законодавстві багатьох нечітких норм, які можна піддати подвійному трактуванню;
необґрунтованість законодавчих обмежень та вимог, які містяться в окремих нормативно-правових актах.
Одним із елементів фінансово-кредитного регулювання є система пільгового оподаткування.
Податкова система і податкова політика кожної держави істотно впливають на функціональну та ділову активність суб'єктів підприємницької діяльності. Формування ефективної податкової системи та політика її реалізації для України - найважливіша економічна проблема загальнодержавного значення. І це закономірно: сучасна вітчизняна система оподаткування формувалася шляхом пристосування наявної в 90-х роках податкової структури до нових умов господарювання, введення того чи іншого податку, який повинен був швидко наповнювати доходи бюджету. Недотримання принципу економічної обґрунтованості податкової політики, посилення нестабільності умов господарювання призвели до надмірного податкового навантаження підприємницьких структур.
В економічному житті держави нерідко трапляються випадки, коли для підтримки виробництва доцільніше знизити розмір сплачуваних податків, ніж покривати збитки і здійснювати виплати із бюджету на соціальні цілі. Можна стверджувати, що виплати допомоги з безробіття, а також дотації збитковим підприємствам можуть бути значно більшими, ніж втрати бюджету у зв'язку із наданням податкових пільг. До позитивних сторін пільгового оподаткування слід віднести ще й те, що господарські структури, одержавши пільги, можуть зміцнювати своє фінансове становище, оновлювати виробництво, підвищувати

 
 

Цікаве

Загрузка...