WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

суб'єктів малого бізнесу на практиці нерідко використовується як механізм виведення значних фінансових ресурсів з реального сектора економіки.
У 2000-2003 рр. в цілому в економіці діяльність МП була рентабельною, хоча рівень прибутковості коливався на мінімальному рівні - в межах 1-3%. Особливо несприятливою динаміка була в промисловості: у 2000 р. - 3,7%, у 2001 р. - 3, у 2002 р. - 1,7%; у 2003 р. промислові МП вже працювали збитково (-0,2%). Для сільського господарства збитковість МП є традиційною і в 2002-2003 рр. становила 5-6%. Найбільш рентабельними у 2003 р. були МП у сфері фінансової діяльності (11%), торгівлі транспортними засобами та їх ремонту (9%), роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонту (8%).
Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості МП у 2000- 2002 рр. щорічно погіршувалася. Дебіторська заборгованість МП у зазначений період зросла в 2,7 раза, сягнувши 33 млрд грн, або майже 16% загальної суми заборгованості всіх суб'єктів господарювання. Кредиторська заборгованість МП збільшилася втричі, перевищила 46,6 млрд грн і становила понад 15% її загального обсягу. У 2003 р. намітилися позитивні зміни динаміки зазначених показників. Вони пов'язуються з певним поліпшенням стану розрахунків МП, зменшенням питомої ваги бартерних схем тощо, а також частковою легалізацією грошових коштів, накопиченням відповідних залишків на рахунках. Так, у номінальному обчисленні сума їх дебіторської заборгованості зменшилася майже на чверть, а кредиторської - на 26% і становила відповідно 24,8 та 34,5 млрд грн, або 9,5 та 10,2% у загальних обсягах в цілому в Україні.
На тлі погіршення фінансових результатів діяльності спостерігалося від-чутне зростання валових інвестицій МП в основний капітал. У 2003 р. обсяг інвестицій у порівнянні з 2002 р. зріс на 50%, з 2001 р. - в 2,2 раза (у про-мисловості - в 2,6 раза). Динаміка інвестування у зазначений період значно випереджала збільшення кількості підприємств і робочих місць. У секторі МП намітився перехід до інвестиційної моделі економічного зростання.
Однак активізація інвестиційної діяльності відбувається переважно за рахунок власних коштів, які у вітчизняному малому підприємництві упродовж усього періоду існування залишаються основним джерелом фінансування розвитку. Зокрема, залежно від виду економічної діяльності це характерно, за експертними оцінками, для 95-98% МП. Обсяг кредитних ресурсів, пропо-нований фінансовими інститутами малому бізнесу, не відповідає його справжнім потребам. З першої сотні українських банків більш-менш помітні програми кредитування малого підприємництва реально здійснюють лише одиниці. Така ситуація значною мірою пояснюється високими процентними ставками та відсутністю системи державних гарантій за кредитами малому бізнесу, в тому числі шляхом виділення у бюджетах усіх рівнів коштів на реалізацію програм субсидування відсотків.
Крім того, як свідчить аналіз, обмеження доступу МП, передусім новостворених, до банківських кредитів пов'язані з відсутністю кредитної історії та низькою кредитною довірою до МП, зумовленою недостатніми їх можливостями щодо забезпечення кредитів. Додатковою перешкодою також виступає не стільки процедура отримання кредитів, скільки існуюча спрощена система бухгалтерського обліку, яку застосовують суб'єкти малого бізнесу і яка ускладнює для банків можливість використання стандартних методик для перевірки їх кредитної надійності.
Загальна характеристика малого підприємництва буде не повною, якщо не звернути увагу на низку специфічних моментів, що виявилися в їх розвитку останнім часом. У сфері малого бізнесу існує певна категорія суб'єктів підприємництва, які серед фахівців дістали назву "аномальних", оскільки вони якісно відрізняються від загальної маси тим, що за чисельністю зайнятих їх слід було б віднести до МП або навіть мікропідприємств, а за обсягами виробництва продукції (робіт, послуг) - до середніх і великих. Так, у 2003 р. 261 підприємство галузі гуртової торгівлі надало торгових послуг в середньому більш як на 8 млн грн на одного штатного працівника при середньоукраїнському рівні для всіх МП - близько 13 тис. грн, а для всіх підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності - 28 тис. грн. На 88 підприємствах, що торгують пальним, вартість наданих послуг на одного зайнятого коливалась від кількох сотень тисяч до десятків мільйонів гривень. Подібні приклади є й у виробничій сфері, коли підприємство з "підземного видобування кам'яного вугілля", маючи трьох штатних працівників, "видобуло" вугілля майже на З млн грн, а реалізувало - на 4 млн грн.[23;7]
За висновками експертів, цей феномен вносить дисонанс у процес побудови гармонійної структури учасників вітчизняного ринку: порушуються "правила гри", істотно деформуються відтворювальні пропорції та конкурентне середовище, дестабілізуються інвестиційні цикли, погіршується підприємницький клімат, імідж України. З іншого боку, існує небезпека деформацій менталітету самих підприємців, на поглиблення яких суттєво впливають існуючі прогалини правового поля з точки зору можливостей приховування доходів, уникнення оподаткування, вироблення різноманітних схем "обходу законів" тощо.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в Україні сектор малого під-приємництва, зокрема МП, поки що не відіграє вагомої ролі в національній економіці і не розвивається достатньо енергійно, щоб забезпечувати як динамічне нарощування власного потенціалу, так і загальне поліпшення економічної ситуації в країні. Разом з тим мале підприємництво вже накопичило достатній початковий потенціал, щоб справляти істотний вплив на розвиток ринкових відносин, передусім у специфічних для малого бізнесу сферах діяльності, де він помітно потіснивтрадиційних конкурентів в особі великих підприємств різних форм власності.
Про зростання значення підприємницького сектора в економіці й підвищення ділової активності громадян свідчить, зокрема, зниження частки оплати праці в структурі доходів населення при поступовому збільшенні питомої ваги доходів від підприємницької та іншої самостійної економічної діяльності. У 2003 р. вони становили вже понад 21% у загальній структурі доходів населення.
У цьому контексті нагальною потребою є розроблення і впровадження нових механізмів державного регулювання сектора малого підприємництва, які б, не знищуючи спрощені системи оподаткування, обліку та звітності для окремих специфічних категорій суб'єктів господарювання, забезпечили їх диференційоване застосування таким чином, щоб стимулювати динамічне зростання СМП, підвищення їх економічної потужності та активності.
2.3 Механізм державного регулювання розвитку малого підприємництва
Інтенсивний розвиток підприємництва не може відбуватися без втручання держави. Держава як інституційна основа розвитку національної економіки і суспільства має брати активну участь у формуванні політики сприяння розвитку підприємницьких структур, використовуючи для цього економічні важелі й механізм сприяння.
На нашу думку, можна виділити три основні складові механізму державного регулювання розвитку підприємництва: нормативно-правове,

 
 

Цікаве

Загрузка...