WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота


Дипломна робота
Фінанси малого підприємництва
?
Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. МАЛЕ ПІДПРИЄМИЦТВО: СУТЬ, СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 5
1.1 МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ 5
1.2 ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ. 12
1.3. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 18
РОЗДІЛ II. ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. 25
2.1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. 25
2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 31
2.3 МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА . 37
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 52
3.1. РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 52
3.2 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 54
ВИСНОВКИ 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65
ДОДАТКИ 68
Вступ
Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств. В таких країнах, як Польща, Словенія, Чехія та Угорщина швидко запровадили ряд реформ для створення вільної ринкової економіки. Після появи позитивних результатів лібералізації у прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соцкраїн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу.
Важливим елементом ринкової економіки є існування та взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не лише як додаток до великого виробництва, а й як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил - гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна. Актуальність теми нашої роботи визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малих підприємств в сучасній соціально орієнтованій ринковій економіки, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Малі підприємства - це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Існування економічно ефективних малих підприємств дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.
Метою нашого дослідження розробка реального, дієвого механізму щодо перспективних шляхів розвитку МП на основі оцінки механізму фінансування МП.
Отже об'єктом нашого дослідження є малі підприємства, а предметом - особливості фінансування діяльності малих підприємств .
В роботі ставилися наступні завдання: з'ясувати основні засади функціонування малих підприємств в Україні; розкрити механізм фінансування даних підприємств; виявити сучасні тенденції розвитку малих підприємств; проаналізувати механізм державного регулювання розвитку підприємництва; провести аналіз проблем, що характерні для процесу фінансування діяльності та надати поради, щодо їх вирішення.
При написанні даної роботи було використано цілу сукупність методів наукового дослідження, які включали в себе як загальні (порівняльний, історичний) так і спеціальні (метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод, а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі).
Без підтримки держави і без власної внутрішньогрупової взаємодії малий бізнес не завжди може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, відстоювати свої економічні, політичні і соціальні інтереси.
Розділ І. Мале підприємництво: суть, система та принципи організації
1.1 Мале підприємництво, сутність, принципи діяльності
У кожному суспільстві підприємництво передбачає функціонування поряд з великими цілої системи малих підприємств, у тому числі й таких, які базуються на індивідуальній трудовій діяльності окремих осіб або сімей. Ця форма господарської діяльності в нашій країні фактично не розвивалася. Проте перехід від командно-адміністративних до економічних методів господарювання створює реальні умови для розвитку малого бізнесу. Зауважимо, що бізнес означає підприємницьку діяльність, спрямовану на одержання прибутку.
При визначенні малого підприємства можуть використовуватись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: висока організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, простота організації на основі безцехової структури, поєднання в одній особі кількох виробничо-управлінських функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела сировини і ринки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на ринку, сукупний капітал фірми.
Відповідно до обсягів господарського обороту і чисельності працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств.
Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно з Господарським кодексом до малих відносяться такі підприємства:
" у промисловості й будівництві - з числом працюючих до 200 чоловік;
" у науці й науковому обслуговуванні - до 100 чоловік;
" в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) - до 50 чоловік;
" у галузях нематеріального виробництва - до 25 чоловік;
" у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік[9;10].
На нашу думку, даний критерій визначення малих підприємств вибраний правильно. В інших країнах також застосовується показник кількості зайнятих працівників. В Італії, наприклад, малий бізнес охоплює підприємства з чисельністю до 500 зайнятих. При цьому є досить багато виробництв, що використовують працю менше 20 робітників.
Таблиця 1.1
Критерії віднесення підприємств до малих у різних країнах
Показники Країни
США Японія ФРН Англія Франція Італія
Чисельністьперсоналу х х х х х х
Обсяг обороту капіталу х х х х х
Обсяг річного доходу х
Ступінь участі в капіталі інших фірм х
У деяких країнах

 
 

Цікаве

Загрузка...