WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Іпотека як форма фінансування туристичного та рекреаціного бізнесу - Реферат

Іпотека як форма фінансування туристичного та рекреаціного бізнесу - Реферат

Він полягає в субсидуванні з боку держави окремих позичальників згідно урядових програм підтримки окремих галузей економіки. Доцільним є створення такої програми підтримки розвитку туристичної та курортної-рекреаційної галузей України шляхом іпотечного кредитування.
Найбільш розповсюдженим засобом інвестування в будівництво є залучення коштів приватних інвесторів. Як правило, інвесторами виступають зацікавлені в фінансовому результаті суб'єкти. За оцінками спеціалістів, контингент інвесторів за останні роки змінився. Якщо 2-3 роки назад це було вузьке коло високодохідної частини підприємців, то зараз до інвестиційної діяльності поступово підключається середній клас. Однак, масовому виходу на ринок приватних інвесторів перешкоджає досить високий рівень ризику схем співробітництва. В процесі будівництва можуть виникнути зміни, що пов'язані з ціною квадратного метра, зменшенням або збільшенням площі об'єкта фінансування відносно зазначеного договором, а також строки виконання зобов'язань. Крім того, в сфері регулювання взаємовідносин інвестора та забудовника виникають своєрідні правові неузгодження. Досить часто, коли забудовник підвищує вартість будови, інвестор стає перед вибором забрати вкладені кошти (причому кошти вертаються без урахування інфляції) або збільшити об'єм інвестування. Звернутися до суду він не має можливості, оскільки не має права власності на об'єкт нерухомості. Все це призводить до низького рівня інвестиційної активності.
Серед принципів іпотечного кредитування можна виділити загальні, властиві всім формам кредиту, а також спеціальні, притаманні іпотечному кредиту. До спеціальних принципів можна віднести: принцип забезпечення позики заставою нерухомості при збереженні за боржником права володіння та користування заставленою нерухомістю; принцип обов'язкової іпотеки для кожного нового власника заставленої нерухомості; принцип офіційної реєстрації; принцип цільового використання іпотечного кредиту; принцип визначення суми позики як частки від оціночної вартості заставленого майна; принцип обов'язкового страхування ризиків іпотечного кредитування 5 .
Специфіка іпотечного кредитування, його тісна взаємодія з оцінкою нерухомості, страхуванням та реєстрацією нерухомості визначили необхідність існування наступних інфраструктурних складових: іпотечних кредитних інститутів; страхових компаній; професійних оцінювачів; ріелторських фірм; системи реєстрації обороту нерухомості; організаторів вторинного ринку іпотечних кредитів; нотаріату, паспортних служб, органів опіки та піклування, юридичних консультацій. Іпотечні кредитні інститути, які безпосередньо здійснюють кредитування під заставу нерухомості, є основними елементами зазначеної системи.
Україна знаходиться на початку складного шляху формування ринку іпотечного кредитування й побудови системи іпотечного кредитування. У рамках намічених тенденцій розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституціонального забезпечення цієї системи. В найближчій перспективі необхідно зосередити увагу на наступних напрямах:
стимулювання створення первинного і вторинного ринків заставних;
впровадження доступної для ознайомлення державної реєстрації прав на нерухомість;
прийняття нормативних актів, які б визначали специфіку і види діяльності іпотечних установ в Україні;
розробка банками-учасниками іпотечного ринку загальних підходів до суб'єктів іпотечної інфраструктури та стандартів іпотечного кредитування;
удосконалення роботи пенсійних фондів і страхових компаній щодо їх участі в системі іпотечного кредитування;
широке висвітлення та інформаційна підтримка розвитку системи іпотечного кредитування.
Вирішення зазначених вище питань дасть можливість принципово змінити якісні та кількісні характеристики національної системи іпотечного кредитування, зацікавити потенційних інвесторів, сформувати оптимальну модель функціонування ринку іпотечного кредитування в Україні.
Становлення розвинутої системи іпотечного кредитування в Україні є багатоетапним процесом, який містить комплекс різноманітних заходів щодо формування як первинного, так і вторинного ринку іпотечних кредитів і багато в чому визначатиметься системними змінами в законодавстві.
Ефективне застосування іпотеки сприяє подальшому розвитку кредитних відносин та встановлює гарантії захисту прав кредиторів при здійсненні іпотечного кредитування, що, в свою чергу, впливає на підвищення ефективності діяльності банківської системи в цілому. Порядок іпотечного кредитування забезпечує цілісність заставного майна поряд із стабільністю його ціни та створює банку-кредитору економічну базу для довгострокового повернення кредитних ресурсів 5 .
Домінуючою проблемою довгострокового іпотечного кредитування є залучення фінансових ресурсів у цю сферу найбільш ефективними способами. На ефективність способів залучення коштів для фінансування довгострокових іпотечних кредитів, перш за все, впливає наявність надійних фінансових інструментів або механізмів, які б забезпечували кредиторам можливість отримання ресурсів у необхідних обсягах, за відносно низькою ринковою вартістю та на узгоджених за строками і процентними ставками кредитних іпотечних активів. Використання комерційними банками таких способів мобілізації фінансових ресурсів, як рефінансування з використанням заставної сприяє залученню ресурсів з ринку цінних паперів на іпотечний ринок, може суттєво підвищити ліквідність операцій з іпотечного кредитування, а також сприятиме створенню довгострокової ресурсної бази.
Висновки. Значення іпотеки як інвестиційного інструменту досить велике. Для позичальника - це додаткова можливість отримання значних коштів на довгий термін, для кредитного інституту - це стабільна робота зі стабільними доходами та гарантії повернення кредиту. Для держави - це постійні інвестиції як в окремі галузі економіки так і становлення та розвиток саме ринкових відносин в багатьох секторах економіки та вирішення багатьох соціальних проблем.
Отже, на сьогоднішній день важливим є формування організаційно-економічних умов взаємодії економічних суб'єктів та регулювання відносин іпотечного кредитування з метою досягнення економічного та соціального ефектів від функціонування іпотеки. Необхідно налагодити схеми інвестування в окремі галузі економіки, зокрема, в розвиток туристичної та курортній галузей України та підтримати реалізацію даних програм з боку держави. Застосування іпотечного кредитування, як нової форми та джерела інвестицій, дастьможливість спрямувати тимчасово вільні грошові засоби в різні ланки економіки з максимальною ефективністю.
Список літератури
1. Евтух О.О. Використання нерухомості та проблеми Ії оцінки за інвестування шляхом банківського кредитування // Проблеми науки. - 2003. - №6.- С.19-24.
2. Сойер К. Критерии отбора инвестиционных проектов на рынке недвижимости // Рынок ценных бумаг. - 2001. - №2 . - С.43-45.
3. Архангельская О. Проблемы и перспективы инвестирования в объекты недвижимости в регионах России // Рынок ценных бумаг. - 2001. - №11. - С.77-80.
4. Бондаренко Е.С. Іпотечне кредитування: основні напрямки, тенденції, перспективи // Збірник наукових праць Луганський національний аграрного університету. - 2004. - №33(45). - С.286-291.
5. Шалімова Л.М. Перспективи становлення іпотечних відносин в умовах сучасної України // Соціально-економічне дослідження. Збірник наукових праць. - 2003. - Випуск 1(39).

 
 

Цікаве

Загрузка...