WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий ринок України - Реферат

Фінансовий ринок України - Реферат

європейських країн, тут немає так званих цінних паперів "другого і третього списку". На ПФТС лістинг має три рівні, що відрізняються характером вимог до емітента з погляду розкриття інформації, легкості перереєстрації і ступеня зацікавленості цінними паперами з боку торговців. Так, з 140 корпоративних цінних паперів, якими торгувала система в 1997 р., 84 знаходилися на другому рівні лістингу, а інші - на третьому. У зв'язку з найвищими вимогами першого рівня на ньому у вересні 1997 р. котирувалися акції лише семи емітентів- "Донбасенерго", "Днепроенерго", "Західенерго", "Харківського трубного заводу", черкаського "Азоту", "Укрнафти".
Для першого рівня лістингу на торгах установлена мінімальна вартість лота акцій у 20 тис. грн, а для другого рівня лістингу - 5 тис. грн. Максимальне відхилення від найкращої ціни чи покупки продажу по акціях першого рівня лістингу не повинне перевищувати 20%.
Галузева специфіка Українського фондового ринку.
Український ринок акцій приватизованих підприємств по динаміці і темпам розвитку відстає від відповідних ринків більшості постсоціалістичних держав. Проте він знаходиться під пильною увагою різних реальних і потенційних інвесторів. Ступінь інвестиційної привабливості українських підприємств у їхньому галузевому розрізі на початок 1998 р. виглядала в такий спосіб.
Енергетика. Акції енергетичних компаній стали найбільш привабливими на фондовому ринку України з моменту їхньої приватизації. На початок 1998 р. цей сектор відрізняв наявність самих великих по вартості приватизованих активів; 31 з 35 енергетичних компаній була приватизована; галузь мала високу ліквідність продукції й акцій і великим експортним потенціалом. У число недоліків входив значний знос основних фондів, а також те, що контрольний пакет акцій знаходився в руках держави. До негативних особливостей цього сектора також відносилися непрозорість емітентів, розпорошеність акцій і, що саме складне, державне регулювання цін. На думку потенційних інвесторів, коли на ринку з'являться акції енергорозпридільчих компаній, цей сектор у стані стати лідером на ринку цінних паперів.
Металургія. До числа позитивних рис цього сектора відносяться стабільні темпи виробництва в 1996-97 р., велика ресурсна база, що дозволило цьому сектору української економіки зайняти лідируючі позиції в експорті (частка в українському експорті 25% у 1996 р. і вище 30% у 1997 р.). Серед істотних переваг цього сектора також високий рівень якості продукції, визнана міжнародними партнерами, кваліфікована робоча сила і висока концентрація виробництва. До істотних недоліків сектора відносяться великий знос основних фондів і необхідність технологічного переоснащення підприємств. Гальмуючим фактором є неефективна програма приватизації, не сприятливого росту інвестицій у переоснащенні підприємств, що штовхнуло підприємства на застосування бартерних форм розрахунків і природне зниження надходження наявних засобів при постачаннях продукції на експорт. До числа привабливих елементів цієї галузі відноситься наявність диверсифікованого виробництва в 103 великих компаній, 80 з який були приватизовані до 1998 р. Більш того, держава не була акціонером підприємств галузі і бути відсутнє державне регулювання ринку. При високому експортному потенціалі галузі маються великі можливості по збільшенню потужностей і розширенню обсягів виробництва. Серед серйозних недоліків - залежність галузі від імпортної сировини, депресія на українському ринку хімічних товарів, високий рівень конкуренції на зовнішніх ринках і недостатній рівень інвестицій у модернізацію виробництва. Протягом 1996-97 р. акції підприємство з виробництва мінеральних добрив були одними із самих торгівельних на ринку цінних паперів України.
10. Нафтогазовидобуток.
Позитивні риси нафто- і газовидобутку - порівняно великі розвідані запаси, високий попит на енергоносії в країні і досить розвита інфраструктура збереження і транспортування нафти і газу. До числа недоліків відносяться зниження рентабельності і виснаження раніше експлуатувалися нафтових і газових полів, важкоприступність і висока собівартість знову розвіданихдепозитів нафти і газу і відповідно недолік фінансових засобів на геологорозвідувальні роботи. Як іноземні, так і українські інвестори покладають великі надії на акції українських нафтових компаній. Протягом 1996-97 р. вони користалися великим попитом, і, як правило, їх не вистачало для задоволення запитів покупців.
Сектор нафто- і газо переробки. До числа найбільш привабливих сторін цього сектора відносяться великі виробничі потужності, добре розвита мережа трубопроводів, постійно зростаючий попит на продукцію галузі. У числі проблемних і стримуючих факторів - знос основних фондів, що застаріли технологічні схеми, що не дозволяють випускати високоякісну продукцію, гострий недолік інвестицій, а також велика частка бартерних. Акції нафтопереробних підприємств трохи уступали по популярності акціям нафтовидобувних підприємств, однак характеризувалися порівняно стійким попитом, що тримався протягом 1997 р. Специфікою фондового ринку цього сектора є велике розпилення акцій серед інвесторів, що дозволяло брокерам істотно впливати на динаміку курсу.
Цементна промисловість. До особливостей цього сектора економіки відноситься висока концентрація виробництва (82% усієї продукції виробляється 10 підприємствами). Акції надійшли на ринок вже в 1994 р., однак багато привабливих компаній ще пропонували акції в 1997-98 р. за прийнятною ціною. У1997 р. намітився ріст обсягів виробництва в порівнянні з 1996 р. До числа недоліків галузі відносилася, головним чином, її зайво висока енергоємність. Підприємства були орієнтовані на споживання дорогого газу і до того ж використовували вкрай енергозатратну технологію "мокрого" виробництва цементу (крім 2-х підприємств).
Потужність галузі набагато перевищує попит на вітчизняному ринку. Через велику (більш 80%) частки бартерних операцій галузь страждала від недоліку засобів, необхідних для модернізації виробництва.
Капіталізація - ріст ринку цінних паперів. Оскільки цінні папери дуже різноманітні по своєму виді, украй складно дати єдину кількісну оцінку їхнього обсягу. Природно, не представляється можливим підсумовувати дані по торгівлі акціями, облігаціями, векселями, чи чеками ж по торгівлі похідними цінних паперів (опціонів, фьючерсів). В існуючої світовій статистиці динаміки ринку цінних паперів відбиваються тільки угоди, що здійснюються через біржові і позабіржові торгові системи, тобто на облік беруться тільки цінні папери, що мають регулярне котирування. Найбільш важливим показником в оперативному обліку на фондовому ринку є обсяг капіталізації, що представляє собою сумарну курсову вартість випущених регулярно котируються акцій компаній. До числа інших показників, застосовуваних у статистику ринку цінних паперів, відносяться:
? частка капіталізації у ВВП;
? кількість котируючих на ринку ЦП;
? кількість чинених угод із ЦП;
? кількість проданих ЦП;
? оборот ЦП.
ПФТС, що є основним діючим обличчям на ринку цінних паперів України, протягом 1997 р. продемонструвала великий динамізм і зуміла домогтися разючого росту капіталізації, а також надзвичайної рухливості ринку акцій.
Список літератури:
1. Гаєць В. "Структура економіки України", Київ, 1995
2. Соколенко С.І. "глобальні ринки XXI ст.. Перспективи України"
3. Оскользький В.В., Германчук П.К. "Концепція функціонування ринку капіталів в Україні"
4. Лукінов І. "Економіка України"

 
 

Цікаве

Загрузка...