WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

вводиться в одинарних лапках і завершується знаком оклику. При введенні формул зручніше натисканням ЛКМ позначити необхідну комірку, аніж набирати адресу з клавіатури. За будь-якого способу набору введення формули завершується натисканням клавіші Enter.
5. Копіювання формул для визначення аналітичних показників фінансового стану сукупності підприємств
Робочий лист "Аналітичні показники фінансового стану". Після обчислення показників для першого підприємства треба виділити комірку з позначкою Р1 - підприємство 1, далі показати курсором на правий нижній куточок рамки, де є чорний прямокутник - автозаповнювач, і в той момент, коли курсор набуде вигляду чорного хрестика, натиснути ЛКМ і розтягнути виділення на нижні комірки стовпця. Отже, виконуючи автозаповнення, треба скопіювати також формули для обчислення аналітичних показників фінансового стану. Номери комірок, зазначені у формулах, необхідно зафіксувати знаком "$", використовуючи абсолютну адресацію, і змінити адреси робочих листів: першому підприємству відповідає лист Б1, другому -Б2 і т. ін.
6. Створення робочої таблиці "Узагальнюючі показники фінансового стану підприємств"
На робочому листі відображуються значення аналітичних показників, на основі яких обчислюються узагальнюючі показники. У табл. 4 наведено фрагмент форми, за якою виконуються розрахунки.
Умовні позначення: а - значення відповідного аналітичного показника; N - місце, що його посіло підприємство за цим показником, підраховувалося за допомогою функції Excel РАНГ; х - коефіцієнт відношення значення показника а конкретного підприємства до найкращого значення показника а . по сукупностіпідприємств.
Узагальнюючі показники фінансового стану можна визначати за такими формулами [42]:
. середньоквадратичне відхилення показників j-го підприємства від найкращих їх значень
o середньоквадратичне відхилення показників j-го підприємства від найкращих їх значень з урахуванням вагових коефіцієнтів
o середньоквадратичне значення показників j-го підприємства
o середньоквадратичне значення показників j-го підприємства з урахуванням вагових коефіцієнтів
7. Визначення рейтингу підприємств за різними узагальнюючими критеріями інвестиційної привабливості
Рейтинг підприємств визначається за п'ятьма критеріями. А. Середньоквадратичне відхилення з урахуванням вагових значень показників - "сума місць"
де N -місце, що його посіло підприємство за значенням m-то аналітичного показника; наприклад, якщо N = 1, то має найкраще значення; Km - ваговий коефіцієнт m-то аналітичноajо показника. У функціях Excel: найкраще значення суми місць найменше.
Б. Рейтинг за узагальнюючим критерієм R) визначається як місце
підприємства за цим значенням: найменше значення - перше місце. У створеній робочій книзі він визначається за допомогою функції РАНГ:
де D40 - адреса комірки зі значенням критерію для конкретного підприємства; $D$40:$L$40 - масив комірок, серед яких виконується ранжування за значенням; 1 - число, що означає спосіб упорядкування (0 - упорядкування за зменшенням, ненульове число -упорядкування за збільшенням).
Найменше значення рейтингу R) найкраще.
В. Рейтинг за критерієм R) визначається аналогічно до рейтингу за R) . Найменше значення найкраще.
Г. Рейтинг за критерієм Rj визначається упорядкуванням за зменшенням:
Отже, найкращим є найбільше значення.
Д. Рейтинг за критерієм R] визначається аналогічно до рейтингу
за R].
Найбільше значення найкраще.
8. Зіставлення місць, що її посіли підприємства за різними критері-ями оцінки інвестиційної привабливості
Призначення цієї частини аналізу - оцінка якості (адекватності) обраних критеріальних показників. Якщо за всіма п'ятьма критеріями (Rj, Rj, Rj, Rj, Rj) підприємства мають однакові рейтингові позиції, у подальшому аналіз можна суттєво спростити й обмежитися визначенням одного з п'яти критеріальних показників.
Якщо є суттєві розбіжності в рейтингових позиціях, треба ретельно проаналізувати першопричини такого стану й відкинути критерій, що "псує справу".
9. Визначення рейтингу інвестиційної привабливості підприємств за створеною робочою книгою "Рейтинг підприємств"
Будь-яка зміна вихідних даних у формах фінансової звітності, що може статися внаслідок настання нового звітного періоду, виключення одного чи кількох підприємств або поява додаткових зумовить автоматичне визначення нових значень підсумкових критеріальних показників, а отже, і відповідних рейтингових позицій підприємств.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1998. - 128 с
2. Багов В. П., Ступаков В. С, Токаренко Г. С. Методика оценки эффективности стратегии корпоративной системы по обобщающим характеристикам // Финансы. - 2000. - № 11.
3. Бенъ Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 6.
4. Быкова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. - 2000. - № 2.
5. Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С 29-34.
6. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 1999. - № 12.
7. Глазунов В. Н. Управление доходом фирмы // Финансы. - 2001.-№8.
8. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. - 2001. - № 7.
9. Держкомстат України. Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 1993-2001.
10. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. - 2001. - № 4. . Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.-2001.-№ 6.
11. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. - 2002. - № 2.
12. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. - К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. - 568 с
13. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.
14. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. -542 с.
15. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового положения строительного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук. - Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. - Харьков, 2000.
16. Ковалев В. В, Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998. -512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...