WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

експертної системи.
Робочі книги MS Excel з фінансового аналізу
Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, що значна частина задач фінансового аналізу може розв'язуватися із застосуванням стандартних програм MS Excel.
У MS Excel є такий тип файла, як робоча книга, що складається з робочих листів і макросів. Вона спрощує роботу з кількома документами завдяки швидкому доступу до кожного листа через ярлики в його нижній частині, даючи змогу працювати з листами, що інформаційно поєднані в одну групу. Робочий лист має табличну структуру і складається з 256 стовпців і 16384 рядків. Перетин рядка й стовпця утворює комірку (клітинку) таблиці, на яку можна посилатися, ідентифікуючи комірку за її координатами. Існують два варіанти адресації комірки: абсолютна й відносна. Кожна комірка може мати значення, що належать до одного зтаких типів: числові значення (у відсотковому форматі, грошовому або загальному; з розділеними групами розрядів; від'ємні числа, дроби); текстові значення; дати та часи доби; примітки для користувачів; формули; посилання на адреси Internet та інші документи.
Формули складаються з операндів, з'єднаних знаками арифметичних операцій, функцій (фінансові, математичні, статистичні, логічні тощо).
Використання робочої книги MS Excel дає змогу автоматизувати виконання різноманітних розрахунків, а також забезпечує інтерактивний зв'язок між даними різних документів, створених на робочих місцях. За допомогою програми MS Excel у складі пакета MS Office можна вирішити питання з ведення бухгалтерського обліку, складання форм фінансової звітності та подальшого аналізу отриманих результатів.
Опанувати можливості MS Excel і набути відповідних практичних навичок можна в таких двох формах:
1) створювати відповідні книги Excel, тобто самостійно вводити потрібні формули для розрахунків;
2) працювати з уже створеними робочими книгами MS Excel, тобто лише вводити нові вихідні дані та аналізувати проміжні та кінцеві результати.
Вибір форми навчання залежить від конкретних обставин, а саме: обмеженості часу; рівня комп'ютерної грамотності (для тих, хто вміє працювати з формулами, уведення формул - лише рутинна робота, яка не дає нових знань, не підвищує професійного рівня); потреби швидко отримати не навчальний, а реальний результат (наприклад, визначення кредитного рейтингу підприємств).
Далі наведено стислу характеристику робочих книг MS Excel, що є прикладом комп'ютерних технологій фінансового аналізу.
Робоча книга "Рейтинг підприємств" (складена Г. Л. Васильєвою за участю автора) містить такі листи:
o По кожному підприємству (кількість підприємств, їх склад і можливість зміни складу практично необмежені):
1) Баланс (ярлики Б1, Б2 та ін.);
2) Звіт про фінансові результати (ярлики 31, 32 та ін.).
o Лист "Аналітичні показники фінансового стану підприємств (ярлик АПФС)".
o Лист "Узагальнюючі показники фінансового стану"; показники розраховуються за різними методиками [14, розд. 10.3, с 104]; наведено відповідний рейтинг підприємств (ярлик "Рейтинг").
Робоча книга "Фінансова експертиза", або "Фінансова експертиза інвестиційних проектів" (складена Г. Л. Васильєвою за участю автора), містить такі листи:
o Розрахунок інвестицій у створення основних і оборотних фондів підприємства.
o Джерела фінансування інвестицій і обслуговування позикових коштів (за періодами інвестиційного циклу).
o Прогноз амортизаційних відрахувань (за періодами інвестиційного циклу).
o Прогнозний звіт про виручку від реалізації продукції та про витрати на виробництво (за періодами інвестиційного циклу).
o Прогнозний звіт про фінансові результати (за періодами інвестиційного циклу).
o Аналіз беззбитковості. Критичні обсяги виробництва (за періодами інвестиційного циклу).
o Прогнозний баланс (за періодами інвестиційного циклу).
o Прогнозний звіт про рух коштів (за періодами інвестиційного циклу); аналіз достатності коштів - фінансова експертиза проекту.
o Аналітичні показники фінансового стану і динаміка їх зміни (за періодами інвестиційного циклу).
o Тестування підприємства щодо ймовірності банкрутства.
o Економічна експертиза інвестицій за такими показниками: термін окупності інвестицій; середня ставка доходу; чиста приведена вартість (NPV); внутрішня норма ефективності (IRR).
Робоча книга "Регресійний аналіз" (книга "Економіко-математичне моделювання показників фінансового стану методами кореляційного та регресійного аналізу", складена Р. Кургановим) містить такі листи:
o Вихідні дані (статистична вибірка значень функціонального показника та показників-факторів).
o Відбір факторів за статистичними характеристиками вихідної інформації (коефіцієнт варіації).
o Графіки динаміки рядів факторів і функціонального показника.
o Розрахунок парних і часткових коефіцієнтів кореляції.
o Ранжування факторів.
o Послідовний розрахунок рівнянь зв'язку відповідно до кількості врахованих факторів, що їх задають до врахування користувачем у інтерактивному режимі; вибір остаточної моделі; обчислення множинних коефіцієнтів кореляції та коефіцієнта детермінації.
o Аналіз адекватності моделі; розрахунок коефіцієнта апроксимації.
o Використання моделі: розрахунок абсолютного та відносного впливу факторів на зміну функціонального показника; визначення резервів поліпшення функціонального показника; планування та прогнозування функціонального показника.
У наведено програму робочої книги "Case bgt", що полегшує процедури розробки, оформлення та контролю бюджету підприємства впродовж року. Робоча книга складається із 17 листів.
Перші п'ять листів призначені для введення вихідних даних: кошти станом на початок періоду; прогноз щодо реалізації та розрахунків зі споживачами, щодо придбання матеріалів і розрахунків з постачальниками, щодо оплати праці та управлінських витрат. Після введення вихідних даних програма автоматично прогнозує бюджет підприємства на плановий період за напрямками очікуваних грошових надходжень і видатків (листи 6-15). На передостанньому листі прогнозується зведений бюджет грошових потоків із зазначенням можливого тимчасового браку коштів. На останньому листі робочої книги "Case bgt" розраховується сума коштів станом на кінець року.
Змінюючи один або кілька вихідних показників, можна отримувати відповідний варіант розвитку подій. Програма відкрита для доповнень і змін з метою врахування особливостей діяльності конкретного підприємства.
Приклад комп'ютерного аналізу за робочою книгою MS Excel
Комп'ютерна технологія

 
 

Цікаве

Загрузка...