WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат


Реферат на тему:
Програмне забезпечення фінансового аналізу
Загальний огляд
Кваліфікований менеджер має володіти сучасними комп'ютерними технологіями фінансового аналізу. На основі відносно невеликої кількості найбільш ключових, інформативних фінансових показників, що можуть бути розраховані за даними стандартних форм фінансової звітності та інших інформаційних джерел, треба вміти оперативно отримувати всебічну, точну та неупереджену інформацію для своєчасного прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Існують пакети прикладних програм для розв'язання задач фінансового аналізу. Насамперед це табличні процесори або електронні таблиці, які давно застосовуються у підприємництві: SuperCalc, VisiCalc, Lotus 1-2-3, Quattro Pro. Для Windows було створено процесор Excel, технологія роботи з яким аналогічна роботі з будь-яким додатком Windows інтерфейсу WIMP, Аналіз показує, що розробки нового покоління (Excel 97, Quattro Pro 7, Lotus 97) відзначаються якісно новими можливостями та рівнем функціональності, що дає змогу розглядати їх як потужні системи підтримки прийняття рішень. Найсуттєвіші їх переваги такі: широкі можливості математичного, статистичного та графічного аналізу даних; ефективне моделювання проблем виду "що буде, якщо"; прямий доступ до зовнішніх баз даних; розвинений інтерфейс з іншими популярними пакетами; можливість розробки користувальних програм мовою високого рівня; наявність інструментарію для роботи в Internet тощо. Незважаючи на жорстку конкуренцію серед розробників електронних таблиць, нині беззаперечним лідером у цьому класі є прикладні програми Excel. Окрім широких функціональних можливостей, Excel дає змогу розробляти власні додатки мовою програмування високого рівня Visual Basis for Application (VBA).
Прикладом комплексної автоматизованої системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства є відома розробка корпорації "БААН". Програмне забезпечення цієї системи обов'язково містить спеціальні модулі або підсистеми, що забезпечують управління фінансами підприємств. Так, у підсистемі "БААН-Фінанси" реалізовано дві основні функції фінансового управління: аналіз і планування. Тісна інтеграція з підсистемами обліку, матеріально-технічного забезпечення й збуту продукції на основі єдиної інформаційної бази забезпечує доступ до необхідних даних і документів на рівні окремого підрозділу й усього підприємства.
Функціонально підсистема "БААН-Фінанси" містить такі модулі: "Головна книга", "Розрахунки з дебіторами", "Розрахунки з постачальниками", "Аналіз витрат", "Основні засоби", "Управління грошовими коштами", "Фінансові плани", "Фінансові звіти". З огляду на проблематику дисципліни "Сучасні технології фінансового аналізу" найцікавішими є останні три модулі. Модуль "Управління грошовими коштами" забезпечує автоматизацію процедур обробки поточних платежів, у тому числі проведення електронних банківських операцій. Найважливіша функція модуля - можливість оперативного прогнозування руху грошових потоків по всіх підрозділах підприємства. Модуль "Фінансові плани" призначений для розробки та порівняння різних варіантів фінансових планів. Тісна інтеграція з іншими підсистемами й модулями дає змогу автоматично порівнювати поточні показники з плановими, відслідковувати відхилення, використовувати планову інформацію при аналізі господарської діяльності та фінансової звітності підприємства. Модуль "Фінансові звіти" забезпечує автоматичну генерацію різних стандартних форм фінансової звітності, а також зведених таблиць, графіків. Спеціальні функції модуля забезпечують можливість консолідації та узагальнення інформації на різних рівнях управління підприємством.
До інших корисних можливостей підсистеми "БААН-Фінанси" слід зарахувати можливість автоматичного моніторингу календарів: податкового, фінансового, звітного.
Комплексна система управління фінансово-господарською діяльністю "ОЛИМП" орієнтована на використання програмних рішень Microsoft. Спеціальний модуль "Фінанси" призначений для оперативного управління фінансовими ресурсами (надходження та витрачання коштів, аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами тощо). Основні функції фінансового управління реалізуються за допомогою спеціальних програмних продуктів - надбудов, які у змозі функціонувати і як самостійні, незалежні в середовищі Microsoft Office. Така побудова системи значно підвищує її гнучкість і розширює функціональність. Наприклад, за допомогою надбудови "ФінЕксперт" можна аналізувати фінансово-господарську діяльність як власного підприємства, так і партнерів по бізнесу, а також будь-якого суб'єкта господарювання за наявності його бухгалтерської звітності.
У комплексному аналізі та діагностиці фінансового стану підприємств використовуються також такі російські програмні комплекси: Audit Expert, "Альт-Финансы", "БЭСТ-Ф" , "ЭДИП" тощо.
Програмний комплекс Audit Expert - це інструментарій для аналізу фінансового стану та результатів господарської діяльності підприємства за даними стандартної фінансової звітності; він також надає ряд додаткових можливостей залежно від версії продукту. Окрім російської, програма здатна аналізувати українську, білоруську, казахську та узбецьку звітність. Існують такі версії: мікро, полегшена,
стандарт і професійна. Найбільші можливості має професійна версія програми. Вона дає змогу розробляти користувальні сценарії перетворення звітності, розраховувати майже 70 фінансових показників, виконувати переоцінку та прогноз статей балансу, здійснювати консолідацію звітності кількох підприємств, їх ранжування за різними критеріями і т. ін.
Вихідні таблиці Audit Expert можна перенести в Excel або в будь-який інший табличний процесор, у формати MS Word, HTML, СУБД сім'ї Dbase, у текстові файли, а також використовувати для автоматичного опису початкового балансу компанії в програмі Project Expert. У свою чергу вихідні дані можна автоматично отримувати з текстових файлів, форматів популярних бухгалтерських (Парус, Інфін тощо) і офісних програм. Передбачено можливість доповнення цього переліку форматами інших програм.
Програмний продукт "Альт-Финансы" призначений для комплексної оцінки діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку, розрахунку базових нормативів для планування й прогнозування, оцінки кредитоспроможності. Відкритість і адаптивність програмного продукту, розробленого у вигляді надбудови до Excel, надає користувачеві можливість самостійно вносити зміни в алгоритми й методики розрахунків, ураховуючи свої вимоги або конкретні умови. У програмі

 
 

Цікаве

Загрузка...