WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Визначення кредитного рейтингу підприємств - Реферат

Визначення кредитного рейтингу підприємств - Реферат

Оцінка ділових якостей керівництва позичальника за досвідом керівної роботи та вмінням дати чітку й аргументовану оцінку фінансової діяльності своєї фірми.
12. Інша інформація: надійність партнерів; наявність і розмір власного ліквідного майна (крім того, що надане під заставу); розмір сплаченого статутного фонду; аудиторські висновки за останні три роки.
У на прикладі металургійної галузі пропонується така рейтингова шкала для визначення класу підприємства як позичальника (табл. 17).
Визначенню інтегрального показника передує оцінка в балах (з урахуванням вагових коефіцієнтів) сукупності якісних ознак діяльності підприємства та фінансових аналітичних показників, що об'єднані в шість груп:
1) попередня оцінка (термін існування підприємства; наявність бізнес-плану, прибутковість діяльності, своєчасність погашення попередніх кредитів і сплати по них відсотків);
2) показники платоспроможності (коефіцієнти загальної, швидкої та абсолютної ліквідності; співвідношення між короткостроковоюдебіторською та кредиторською заборгованістю);
3) показники фінансової стійкості (коефіцієнти фінансової автономії, маневреності власних коштів, рівень фінансового лівериджу тощо);
4) оборотність дебіторської заборгованості;
5) показники мобільності активів;
6) рентабельність діяльності (рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності).
Визначення кредитоспроможності підприємств з використанням неформалізованих і стохастичних моделей
Підприємства поділяються на чотири класи залежно від імовірності настання небажаної події, тобто неповернення кредиту.
Клас 1. Високий рівень кредитоспроможності; кредит безризиковий; імовірність 0,289.
Подальші розрахунки спрямовані на визначення класу позичальника, який зумовлює ймовірність настання небажаної події. При цьому враховуються 13 критеріїв.
1. Поточний фінансовий стан позичальника визначається за таким рівнянням регресії:
2= 2,236 Клікв + 0,009 Кфінстійк- 1,814; 1-й клас Z > 0,8261; 2-й клас - Ze (0; 0,8261); 3-й клас - Ze (-0,8687;0); 4-й клас Z С). Його кількісні межі - від нуля до одиниці. Чим ближче його значення до одиниці, тим кращий фінансовий стан підприємства, а отже, ризик банку надати йому кредит мінімальний. Пропонуються такі групи підприємств за рівнем ризику: мінімальний ризик (І, с > 0,9); помірний (0,8 < Іфс < 0,9); середній (0,7 < І, < 0,8); граничний (0,6 < Іфс < < 0,7); неприпустимий ризик (L < 0,6). Аналіз фінансового стану 36 підприємств підтвердив надійність наведеної класифікації.
Щоб уможливити зіставлення обраних шести фінансових коефіцієнтів між собою, нормативні значення яких суттєво коливаються від 0,25 (абсолютна ліквідність) до 2 (загальна ліквідність), при визначенні інтегрального показника автори пропонують застосовувати індекси, наведені в табл. 21.
Для подальшого розрахунку інтегрального показника враховуються такі обмеження: добуток значення фінансового коефіцієнта та його індексу має становити від нуля до одиниці. Ці обмеження означають: 1) перевищення мінімального нормативного рівня за будь-яким коефіцієнтом більш як на 25 % не враховується, тобто нормативний рівень за умов його перевищення в межах 25 % розглядається як оптимальний; 2) із подальшого розгляду виключаються (ототожненням з нулем) показники з від'ємним значенням; наприклад, це може статися з шостим показником у разі відсутності власних оборотних коштів, тобто при нестачі власних коштів для покриття необоротних активів.
Вихідні дані для розрахунку інтегрального показника кредитоспроможності наведено в табл. 22 (у формі скороченого балансу), а розрахунок інтегрального показника - у табл. 23а і 236.
Висновок: за отриманими значеннями інтегральних показників кредитоспроможність підприємства "ABC" упродовж звітного періоду суттєво погіршилась: станом на початок періоду це підприємство належало до групи із середнім ступенем ризику, станом на кінець звітного періоду - до групи із неприпустимим ступенем ризику.
Список використаної літератури:
1. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. - 2001. - № 7.
2. Держкомстат України. Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 1993-2001.
3. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. - 2001. - № 4. . Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.-2001.-№ 6.
4. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. - 2002. - № 2.
5. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. - К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. - 568 с
6. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.
7. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. - М.: Исслед.-консультац. фирма "АЛЬТ", 1995. - 63 с.
8. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Excel. - К.: Діалектика, 1997.-228 с.
9. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 6.
10. Косорученко Т. В. Функциональная диагностика деятельности строительных организаций // Экономика строительства. - 2002. - № 5.
11. Кручок С. Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2002. - № 8.
12. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - 387 с
13. Шеремет Ф. Д., Сейфулин Р. С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с.
14. ШиянД. В. Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки // Фінанси України. - 2002. - № 1.
15. Уотшем Т. Док., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.
16. Урядовий кур'єр. - 2003. - № 43, 6 берез. - С. 21; 2003. - № 36, 25 лют. - С. 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...