WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інформаційне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

управління окремими структурними підрозділами або управління виробництвом і реалізацією окремих видів продукції. Оперативності прийняття рішень заважають великі часові межі надання інформації (за формами № 1 і 2 - квартал, за формами № 3 і 4 -навіть рік). Наявність у фінансовій звітності виключно вартісних показників також суттєво обмежує можливості її застосування.
Управлінський облік - відображення "внутрішньої кухні" підприємства [38]. Він призначений для прийняття керівництвом оперативних рішень і зазвичай є конфіденційним. Показники управлінського обліку дають змогу суттєво доповнити фінансову звітність і тим самим уникнути притаманних їй вад. Управлінський облік містить не лише вартісні, а й натуральні показники. Періодичність отримання даних визначається потребами самого підприємства, тобто "до запитання". Структурувати цей облік можна за будь-якою ознакою: структурні підрозділи, виробничі лінії, види продукції, регіони збуту продукції, клієнти та постачальники тощо. Фінансовий аналітик, використовуючи "внутрішню" інформацію, що недоступна для зовнішніх користувачів, забезпечує належні ступінь і спрямованість деталізації тих аспектів діяльності, які цікавлять менеджерів підприємства та дають їм змогу приймати обґрунтовані фінансові рішення. Дані управлінського обліку використовуються для спільного аналізу витрат, обсягів реалізації та прибутку з метою цілеспрямованого планування прибутку. Ідеться про так званий СКР-аналіз (від англійського терміна "Cost Volume Profit").
Вплив інформаційного забезпечення на предмет і технологію
фінансового аналізу
Наявність сталих інформаційних джерел може суттєво збагатити традиційні зміст і методи фінансового аналізу. Розглянемо деякі приклади з того, як саме поява таких джерел позначилася на змісті та технології фінансового аналізу.
1. Аналіз фінансового стану підприємства на базі даних про грошові потоки.
Діяльність будь-якого підприємства може розглядатись як механізм, що генерує гроші. Саме гроші, що є абсолютно ліквідним активом, дають змогу ефективно реалізовувати операційну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства.
Запроваджена з 2000 р. у складі обов'язкової вітчизняної фінансової звітності форма № 3 "Звіт по рух грошових коштів" містить інформацію про надходження та видатки коштів за трьома напрямками діяльності підприємства: операційній, інвестиційній та фінансовій. Ці напрямки діяльності формують єдину суму грошових ресурсів підприємства. Аналіз грошових потоків дає змогу завчасно виявити та попередити можливість виникнення ситуації банкрутства, вирішити питання щодо достатності коштів для збільшення необоротних та оборотних активів, потреби в додаткових зовнішніх джерелах фінансування, щодо оцінки термінів і обсягів необхідних позикових коштів, оцінки доцільності взяття кредиту та можливості його повернення й оплати, оцінки ефективності використання коштів від можливої емісії цінних паперів підприємства.
Чинна фінансова звітність дає змогу українським фінансовим менеджерам, як і їхнім зарубіжним колегам, використовувати показники грошового потоку, щоб оцінити фінансову стійкість і платоспроможність підприємства, а також здійснити фінансове планування. У [4] пропонується сукупність абсолютних (суми надходжень і видатків за напрямками діяльності) і відносних показників грошових потоків: "грошовість" виручки від реалізації, грошова віддача інвестицій та обернений до цього показника термін грошової окупності інвестицій, можливий період погашення заборгованості завдяки грошовим надходженням, чиста або економічно додана вартість (визначається як різниця між чистим прибутком і середньозваженою вартістю капіталу).
Зазначимо, що наведені абсолютні та відносні показники грошового потоку доповнюють перелік загальноприйнятих фінансових коефіцієнтів, який став хрестоматійним. З появою сталого інформаційного джерела про грошові потоки цей перелік може бути доповнений.
2. Аналіз фінансового стану економіки України загалом та її галузей.
У розділі "Фінанси та кредит" "Статистичного щорічника" Держкомстату України починаючи з 1993 p., тобто вже 10 років поспіль, містяться дані, що дають змогу здійснювати фінансовий аналіз економіки загалом та її галузей. Ідеться про такі дані (таблиці):
o Баланси підприємств (укрупнені) по економіці та по її окремих галузях (крім банків і бюджетних установ);
o Фінансовий результат по галузях економіки (за роками);
o Рентабельність промислової продукції по галузях (за роками);
o Фінансові показники діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності (прибутки, збитки, кількість збиткових підприємств);
o Оборотні кошти по галузях економіки та за видами економічної діяльності, у тому числі в запасах товарно-матеріальних цінностей (за роками);
o Структура оборотних коштів (за роками);
o Структура дебіторської та кредиторської заборгованості (по галузях та регіонах України).
Список використаної літератури:
1. Косорученко Т. В. Функциональная диагностика деятельности строительных организаций // Экономика строительства. - 2002. - № 5.
2. Кручок С. Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2002. - № 8.
3. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - 387 с
4. ЛігоненкоЛ., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. - 1998. - № 9.
5. Лукасевич И. Я. Программное обеспечение финансовых решений // Финансы. - 2000. - № 7.
6. Мамрак О. Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 5.
7. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1998.-№7.
8. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій //Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1997. -№ 12.
9. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.98.
10. Павловська О. В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2001. - № 11.
11. Поліщук Н. В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 1.
12. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р. № 49/121. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312.

 
 

Цікаве

Загрузка...