WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти - Реферат

Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти - Реферат


Реферат на тему:
"ПРОБЛЕМИ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ"
У сучасних умовах господарювання рівень кваліфікації спеціалістів с одним із найважливіших факторів, які впливають на економічний і соціальний розвиток країни. Становлення в Україні ринкових відносин, тісніша інтеграція країни із світовою економічною системою пов'язані з необхідністю змін в професіональній структурі зайнятого населення, насамперед спеціалістів вищої та середньої кваліфікації.
Серед чинників, які впливають на рівень витрат на підготовку кадрів, можна виділити: стан економічного розвитку країни, кількість спеціалістів, які потрібно підготувати у вищих і середніх навчальних закладах, тобто потребу галузей економіки у спеціалістах.
В Україні діють такі види вищих закладів освіти:
- університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за широким спектром природничих, гуманітарних, технічних та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-природничими програмами всіх рівнів, мас розвинуту інфраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і установ;
- академія - вищий навчальний заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами усіх рівнів в окремо визначеній гаї уз і знань або виробництва, провадить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, с провідним науково-методичним центром і сфері своєї діяльності;
- інститут - вищий заклад освіти або підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури та мистецтва. Провадить наукову та науково-виробничу діяльність.
Вищеназвані заклади належать до вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.
До вищих навчальних закладів освіти належать також заклади освіти І і II рівнів акредитації. Це:
- коледж - вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста з одного, кількох споріднених напрямів підготовки або спеціальностей;
- технікум - вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
Слід відмітити, що за роки незалежності практично не відбулося зменшення кількісних показників розвитку вищих навчальних закладів освіти. Так, у порівнянні з 1985/86 навчальним роком чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення збільшилася на 43,7 відсотка. А у порівнянні з 1991/92 навчальним роком - на 42,9 відсотка. Однак необхідно відзначити, що чисельність студентів вищих навчальних закладів 1-II рівнів акредитації на 10 тис. населення дещо зменшилася, при цьому спостерігається значне збільшення чисельності студентів у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.
Динаміка чисельності студентів у розрахунку на 10 тис. населення представлена в таблиці 23.
Кількість вищих навчальних закладів також зростає, насамперед за рахунок відкриття навчальних закладів недержавної форми власності. Мережа вищих навчальних закладів освіти за формою власності представлена у таблиці 24.
Джерелами фінансування витрат на підготовку кадрів є кошти державного та місцевих бюджетів, галузевих міністерств, відомств, організацій, кошти фізичних та юридичних осіб. Основним джерелом фінансування с кошти державного та місцевих бюджетів. Так, із загальної чисельності студентів вищих навчальних закладів 1 -II рівнів акредитації 503695 чоловік на
Таблиця 23 Чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення
Навчальний рік Вищі навчальні заклади державної та недержавної форми власності за рівнями акредитації
І-ІІ ІІІ-ІV
1985/86 159 157
1990/91 145 170
1991/92 142 168
1992/93 138 164
1993/94 121 159
1994/95 125 172
1995/96 119 178
1996/97 117 192
1997/98 104 220
1998/99 100 240
Таблиця 24 Вищі заклади освіти ті формою власності і рівнями акредитації
Кількість закладів І-ІІ рівнів акредитації III- IV рівнів акредитації
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Всього
у тому числі: 782 790 660 653 255 274 280 298
державних 727 738 606 592 169 199 202 206
недержавних 47 52 54 61 64 75 78 92
початок 1999/2000 навчального року за рахунок коштів державного бюджету навчалося 258426 чоловік (51,3 відсотка) місцевих бюджетів - 58947 чоловік (11,7 відсотка), галузевих міністерств, відомств - 7^74 чоловіки (1,6 відсотка), коштів фізичних і юридичних осіб - 178748 чоловік (35,4 відсотка)
із загальної кількості студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації в кількості 1285356 чоловік на початок 1999/2000 року за рахунок коштів державного бюджету навчалося 725198 чоловік (564 відсотка) місцевих бюджетів -
5084 чоловіки (0,4 відсотка), галузевих міністерств, відомств - 2102 чоловіки (0,2 відсотка), фізичних та юридичних осіб - 552972 чоловіки (43,0 відсотка)
Джерела фінансування вищих навчальних закладів наведено в таблиці 25
Таблиця 25 Джерела фінансування вищих навчальних закладів
Джерела фінансування Роки 1999 до 1996, %
1996 1997 1998 1999
Всього надходжень тис грн. 612096 760509 898756,8 1268388,4 2072
В т.ч. бюджетні кошти
тис грн. 425217 513321 503221 559485,9 131,6
Позабюджетні кошти
тис грн. 186879 247188 395535,8 708902,5 3793
Позабюджетні кошти
в % всіх надходжень 30,53 3250 4401 55,89 *
Як видно з даних таблиці, з кожним роком сума коштів, отриманих від здійснення позабюджетної діяльності, збільшується Якщо в 1996 році позабюджетні кошти вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки становили 186879 тис грн., то в 1999 році сума них надходжень склала 708902 з тис грн.
Якщо проаналізувати структуру поповнення бюджетів вищих Навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, то можна зробити висновок про те, що частка позабюджетних коштів впевнено зростає. Так, в 1996 році величина позабюджетних коштів у загальній сумі надходжень становила 30,5 відсотка, в 1997 - 32,5 відсотка, в 1998 - 4401 відсотка, а в 1999 - 55,89 відсотка. Позабюджетні надходження у 1999 році порівняно з 1996 року збільшилися в 3,8 рак, а бюджетні - тільки в 1,3 разу. Це ще раз підкреслює посилення значущості позабюджетне діяльності в системі вищої школи
Основою впровадження механізму застосування платних послуг у вищих навчальних закладах є Закон України "Про освіту", де визначено, що додатковими джерелами фінансовою забезпечення освіти можуть виступати кошти від

 
 

Цікаве

Загрузка...