WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетне планування - Реферат

Бюджетне планування - Реферат

суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних із Їх .діяльністю, у центральній частині населеного пункту і будинках, що є .пам'ятниками історії та культури.
В Україні слід розробити і прийняти новий Закон про місцеві податки і збори. Треба розширити їх перелік і повноваження органів місцевого самоврядування щодо запровадження місцевих податків.
Разом з тим, немає сумніву, що досягти при цьому позитивних результатів дозволить лише вдосконалена податкова система, забезпечення стабільного і оптимального оподаткування. Лише з вирішенням цих питань можна буде розраховувати на підвищення ролі бюджетної системи України у створенні фінансового середовища, що в свою чергу сприятиме прискоренню розвитку ринкових відносин, забезпеченню макроекопомічної рівноваги.
Зараз у Верховній Раді розглядається проект Бюджетного кодексу України. В ньому передбачається вирішення окремих проблем. Зокрема, приведено у відповідність із статтею 143 порядок формування обласних і районних бюджетів. В проекті кодексу зазначено, що доходи обласного та районного бюджетів формуються за рахунок:
- трансфертів з державного бюджету;
- коштів, що передаються з бюджетів самоврядування інших рівнів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм по об'єктах, що спільно використовуються, а також коштів, що передаються для утримання ради;
- коштів для реалізації об'єктів власності;
- благодійних внесків та пожертвувань.
Таким чином, обласні і районні бюджети позбавляються власних джерел доходів, тобто закріплених за ними платників податків і зборів, повністю залежатимуть від державного бюджету та бюджетів самоврядування нижчого рівня, від їх доходної бази.
Слід розробити правовий механізм та основні принципи міжбюджетних відносин. В першу чергу, мова йде про законодавче врегулювання політики вирівнювання фінансово-економічних можливостей "бідних" і "багатих" територій. Таке вирівнювання має місце у всіх країнах, але здійснюється воно, як правило, на основі певних принципів і процедур. В Україні це питання розв'язується на основі суб'єктивних двосторонніх домовленостей центру і територій.
Нагальна проблема, яку слід розв'язати в цьому контексті - встановлення законодавчого порядку і використання дотацій, субсидій і субвенцій наданих, із державного бюджету місцевим бюджетам України. Мають бути також визначені критерії, на основі яких та чи інша територія може порушувати клопотання про надання їй дотацій, субсидій і субвенцій із Державного бюджету України. Основою розробки таких критеріїв має стати баланс фінансових ресурсів території, наступні податкові надходження на душу населення відповідної адміністративо-теритоіальгюї одиниці.
Крім того, доцільно у складі Державного бюджету України утворити фонд субсидій і субвенцій. Формування такого фонду може здійснюватися на основі спеціальних обов'язкових відрахувань з місцевих бюджетів.
Висновки
В умовах складних економічних перетворень змін зазнали всі сфери життєдіяльності суспільства, всі галузі та види діяльності . Сьогодні держава не може в повній мірі забезпечити виконання своїх функцій. Однією з них є проблема бюджетного планування.
В результаті проведеного дослідження слід відзначити, що бюджет у системі планів посідає центральне місце. Це зумовлюється тим, що бюджет, будучи центральною ланкою фінансової системи, повинен забезпечувати усі розподільчі процеси в Україні. Тобто бюджет як основний фінансовий план повинен забезпечувати мобілізацію грошових коштів держави, здійснювати їхній розподіл за основними напрямками на відповідні цілі згідно з соціально-економічною політикою держави.
Слід відзначити, що у зв"язку з нестачею власних доходів у переважній більшості бюджетів при складанні та затвердженні цих бюджетів великого значення у їх збалансуванні надають бюджетному регулюванню. Адже, саме воно відбиває економічні відносини пов"язані з територіальним розподілом та перерозподілом національного доходу для забезпечення необхідними коштами розвитку та соціального захисту населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Сьогодні в процесі державного регулювання важливо правильно і оптимально обрати форми, визначити джерела та обсяги коштів, які спрямовуватимуться для збалансування бюджету.
Говорячи про виконання державного бюджету України за видатками, важливо зазначити, що прозорого виконання немає.
А все тому, що на сьогодні його можна забезпечити лише за умови застосування схеми фінансування видатків через Головне управління державного казначейства та територіальні органи державного казначейства. Тому що якщо ми прагнемо побудувати дійсно прозору систему виконання державного бюджету, всі розпорядники державних коштів повинні перебувати в рівних умовах. Бо через хронічний дефіцит бюджетних коштів кожна копійка державного бюджету повинна витрачатися виважено, законно та розумно.
З метою покращення бюджетного контролю, доцільно було б, на мою думку, для подальшого зміцнення і вдосконалення його роботи, посилити роль держави в цілому, розв"язати ряд законодавчих і організаційних проблем.
Зокрема, рішення Конституційного суду України, яким було обмежено повноваження Рахункової палати, завдає шкоди розвитку у цілому системі державного контролю.
У цьому зв"язку логічним і вкрай необхідним було б внесення змін до відповідної статті Конституції України (ст.98) і відновлення функцій контролю за формуванням дохідної частини державного бюджету, без чого не може бути забезпечений дійовий ефективний контроль за бюджетним процесом у цілому. Це буде відповідати також міжнародним правовим нормам діяльності вищих органів аудиту і фінансового контролю.
Доцільно також визнати чинним статус Рахункової палати як органу Верховної Ради, що здійснює парламентський вищий державний контроль.
Крім того, необхідно вдосконалити структуру Рахункової палати, передбачивши стаорення її територіальних підрозділів для здійснення контролю за витрачанням коштів державного бюджету на рівні місцевих органів влади, а також наділити правами застосування адміністративних заходів впливу до порушників.
Список використаної літератури
2. Бескид Й. М. Державнийбюджет України. Методичні рекомендації для студентів усіх форм навчання. - Тернопіль. - 1996.
3. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. пос. - К.: Вища школа. - 1997. - 383 с.
4. Василик О. Д. Теоретичні основи побудови бюджетного механізму // Фінанси України. - 2000. - №4. - с. 138 - 141.
5. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. - К.: НІОС. - 2000.- 416 с.
6. Єпіфанов А. О. та інші Бюджет і фінансова політика України: Навч. пос. - К.: Наукова думка. - с. 304.
7. Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму між бюджетних відносин в Україні // Фінанси України. - 2001. - №6. - с. 31 - 35.
8. Про основні напрямки бюджетної політики на 2002 р.: Постанова ВРУ // Відомості ВРУ. - 2001. - №40. - с. 156.
9. Юрій С. І. Бескид Й. М., Плішко І. В. та ін. Державний бюджет України: Навчальний посібник. - Тернопіль: Т. О. В. ЦМДС. - 1997. - 277.
10. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: Навч. пос. - К.: НІОС. - 2000. - с. 400.
11. Юрій С. І., Демянишин В. Г. Буздуган Я. М. Антологія бюджетного механізму. Монографія. - Тернопіль: Економічна думка. - 2001. - 250 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...