WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетне планування - Реферат

Бюджетне планування - Реферат


Реферат на тему:
"Бюджетне планування"
ПЛАН
1. Економічний зміст необхідність і значення бюджетного планування
2. Завдання, принципи і методи бюджетного планування
3. Удосконалення системи бюджетного планування в період становлення ринкової економіки
Висновки
Список використаної літератури
1. Економічний зміст необхідність і значення бюджетного планування
Ринкова економіка за усього розмаїття її моделей характеризується соціально-орієнтованим господарством, яке доповнюється державним регулюванням. Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і у механізмі їхнього регулювання з боку держави відіграє державний бюджет. Він - невід'ємна частка ринкових відносин і водночас є важливим інструментом реалізації державної політики. Тому важливо усвідомити природу державного бюджету, особливості його формування та функціонування, способи використання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва.
Державний бюджет як одна з ланок фінансової системи України є економічною категорією і відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами -з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших потреб. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку.
З економічної точки зору бюджетний механізм - це сукупність певних видів бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації та використання бюджетних коштів. Бюджетний механізм повинен бути реальним втіленням основ бюджетної політики, відображати певну спрямованість бюджетних відносин та вирішення економічних і соціальних завдань на певному етапі розвитку держави.
Бюджетний механізм повинен мати низку важелів, за допомогою яких держава здійснювала б розподільчі і перерозподільчі функції. За умов переходу до ринку ці важелі повинні бути систематизовані в якості тих чи інших підсистем бюджетного механізму, які б включали в себе: розробку законодавчих та інших нормативних документів, що стосуються бюджету, бюджетного планування, регулювання, нормування, фінансування, внутрішнього розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, економічного стимулювання, економічного санкціонування, бюджетну звітність, бюджетний контроль тощо.
Тому головними завданнями бюджетної політики України за умов поглиблення ринкових реформ є;
- призупинення спаду виробництва;
- забезпечення фінансової стабілізації. Для цього треба насамперед здійснити невідкладені заходи зі зміцнення грошового обігу, як підґрунтя для успішних економічних реформ. Лише за умов стійкого і добре організованого грошового обігу можна реалізувати взаємозв'язки між усіма учасниками та складовими господарського механізму;
- стимулювання інвестиційної активності, намагання збільшення частки фонду, нагромадження в усьому обсязі національного доходу;
- зменшення непродуктивних витрат бюджету на державні дотації окремим галузям матеріального виробництва;
- зміцнення доходної частини бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків;
- створення системи дієвого фінансового контролю за ефективним і цілеспрямованим використанням державних видатків;
- посилення контролю за обсягом державного боргу.
Державний бюджет - це надзвичайно складне і чутливе соціально-економічне явище, що є головною ланкою фінансової системи держави. Вона опосередковує понад 70% усіх фінансових відносин і містить різні фінансові
інституції, за допомогою яких держава здійснює свою фінансову діяльність і перерозподіляє значну частку ВВП.
Економічний зміст бюджету і його ланок розкривається в розподільчих відносинах, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління.
Діюча в Україні система взаємовідносин господарських суб'єктів з бюджетом включає податок на доходи, плату за землю, податок з власників транспортних засобів, вивізне мито, митний доход, плату за воду, податок на майно, відрахування на геологорозвідувальні роботи. Ці платежі повною мірою відповідають наведеним раніше вимогам, проте через недосконалість порядку обчислення і стягнення не виконують належних функцій.
Другим важливим напрямом впливу бюджету на економічні та соціальні процеси в державі є видатки. Вони беруть участь у формуванні кінцевої величини фондів споживання і нагромадження. Найзначніші суми бюджетних ресурсів призначені для формування фонду споживання. В останні роки на ці цілі направляється більше ніж 50% усіх видатків бюджету. Спостерігається тенденція зростання їх.
Збільшується частка коштів на капітальні вкладення та інші витрати на розширення виробництва. Вона перевищує 30%, що має позитивний вплив на темпи і пропозиції економічного розвитку.
Важливою проблемою посилення ролі бюджету в розподільчих процесах є досягнення оптимальних співвідношень між різними ланками бюджетної системи. З загальнообов'язкового бюджету фінансується понад 61,1% усіх витрат. Спостерігається тенденція збільшення частки місцевих бюджетів у фінансуванні бюджетних витрат, що може позитивно вплинути на розвиток системи місцевого самоврядування, а врешті-решт - на використання бюджетних коштів у цілому.
2. Завдання, принципи і методи бюджетного планування
На сьогодні, у вирі господарських операцій, з більшості бюджетних проблем треба приймати єдино правильні самостійні рішення, нести відповідальність за їхню реалізацію, а це не можливо без компетенції та професіоналізму.
Діяльність фінансової системи швидко змінюється. Досить статистичний бюджетний процес є вже нині дуже динамічним.
В Україні останнім часом зроблені вагомі кроки у сфері правового регламентування бюджетного процесу.
Бюджетний процес - це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів усіх рівнів, їх виконання та складання і затвердження звітності про виконання бюджетів.
Він визначається Конституцією України, Законом "Про бюджетну систему України" та іншими законодавчими та нормативними актами.
Від початку складання бюджетів до затвнрдження звітів про їхнє виконання весь бюджетний процес проходить під контролем Верховної Ради України та місцевих органів управління, пов"язаних з бюджетним процесом.
Розрізняють такі етапи бюджетного процесу:
- складання проекту бюджету;
- розгляд бюджету;
- затвердження бюджету;
- виконання бюджету;
- складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету.
У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить також і якість йоговиконання.
Бюджетне планування посідає центральне місце у фінансовому плануванні, оскільки воно пов"язане з показниками фінансових планів підприємств, організацій та установ різних форм власності. У процесі бюджетного планування аналізуються кількісні та якісні показники окремих галузей економіки, що дає змогу враховувати пропозиції із зміцнення доходної частини бюджету, забезпечення держави

 
 

Цікаве

Загрузка...