WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Валютне регулювання та валютний контроль. 2. Організація та особливості функціонування депозитного ринку - Контрольна робота

1. Валютне регулювання та валютний контроль. 2. Організація та особливості функціонування депозитного ринку - Контрольна робота

депозитні сертифікати
Ощадні та депозитні сертифікати - цінні папери, право випуску яких надається лише комерційним банкам.
Депозитний (ощадний)сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного в банк, і права вкладника (утримувача сертифікату) на отримання позакінченню встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків у банку, що видав сертифікат, чи в будь-якій філії цього банку.
Якщо вкладником виступає юридична особа, то оформлюється депозитний сертифікат, якщо фізична - то ощадний.
Оформлення депозитного чи ощадного сертифікату є належною формою укладення договору банківського вкладу. Тому особливість сертифікату як цінного папері полягає в тому, що він може бути випущеним лише в паперовій формі. При цьому сертифікат може бути іменним та на пред'явника. Бланк сертифікату повинен містити такі обов'язкові реквізити:
o найменування "депозитний (чи ощадний) сертифікат"
o вказання на причину видачі сертифікату (внесення депозиту чи ощадного вкладу);
o розмір депозиту чи ощадного вкладу, оформлення сертифікатом (цифрами та прописом);
o безумовне зобов'язання банку повернути суму, внесену на депозит чи на вклад;
o дата отримання бенефіціаром (вкладником) суми по сертифікату;
o ставка відсотку за користування депозитом чи вкладом;
o сума відсотків, що належать виплаті;
o найменування та адреса банка-емітента і для іменного сертифікату бенефіціара (вкладника);
o підпис двох осіб, уповноважених банком на підпис такого виду зобов'язань, закріплених печаткою банку.
Відсутність в тексті бланку сертифікату будь-якого з обов'язкових реквізитів робить цей сертифікат недійсним.
Існує ряд обмежень по суб'єктному вкладу комерційних банків, які можуть випускати ощадні та депозитні сертифікати. При дотриманні існуючих вимог щодо реєстрації та умов випуску, банки можуть вільно випускати їх в обіг. Випуск сертифікатів може здійснюватись як в разовому порядку, так і серіями.
Термін обігу депозитних сертифікатів (з дати видачі сертифікату до дати, коли власник сертифікату отримає право на повернення депозиту) найчастіше обмежується одним роком. Термін обігу ощадних сертифікатів не перевищує трьох років.
Обіг депозитних та ощадних сертифікатів здійснюється на основі загальних норм цивільного права. При цьому сертифікати не можуть бути засобом розрахунку чи засобом платежу. Грошові розрахунки по купівлі-продажу та виплаті сум по ним здійснюються лише в безготівковому порядку.
Поступка права вимоги по сертифікатам на пред'явника здійснюється простою передачею цього сертифікату.
Поступка права вимоги по іменному сертифікату (цесія) оформлюється на зворотній стороні такого сертифікату двосторонньою угодою особи, що поступається цими правами (цедента), та особи, що отримує ці права (цесіонарія). Угода по поступку права вимоги по сертифікату підписується обома сторонами особисто.
При настанні строку вимоги повернення депозиту чи вкладу банк зобов'язаний виплатити власнику цінного папера суму вкладу та відсотки по ставці, що була початково встановлена в умовах випуску та обігу незалежно від часу придбання власником даного сертифікату. Платіж здійснюється проти пред'явлення сертифікату та заяви власника з зазначенням рахунку, на який повинні бути зараховані гроші. Для фізичних осіб платіж може здійснюватись як переводом грошей на рахунок, так і готівкою.
В разі дострокового пред'явлення ощадного чи депозитного сертифікату до оплати банком виплачується сума вкладу та відсотки, що виплачуються по вкладам до запитання, якщо умовами випуску не встановлено інший розмір відсотків.
У сучасних умовах комерційні банки для оперативного залучення додаткових грошових коштів використовують можливості міжбанківського ринку ресурсів, на якому відбувається продаж грошових коштів, мобілізованих іншими кредитними установами. Міжбанківський кредит надасться в рамках кореспондентських відносин. Механізм міжбанківських кореспондентських відносин передбачає відкриття кореспондентських рахунків одними банками в інших для здійснення платіжних і розрахункових операцій за дорученням. Залучення міжбанківського кредиту здійснюється або самостійно банком шляхом прямих переговорів, або через фінансових посередників.
Пасивною операцією комерційних банків є отримання ними централізованих кредитів. Кредити центральних банків надаються комерційним банкам у порядку рефінансування і на конкурсній основі, а також у формі ломбардних кредитів.
Ще одним методом залучення коштів є угода про зворотний викуп (репо). Ця угода укладається між банком і фірмою або з дилерами державних цінних паперів. Коли фірма хоче вкласти велику суму готівкових коштів на дуже короткий термін, вона купує у банку цінні папери на умовах зворотного викупу. Фірма може повернути кошти на наступний день та отримати за ними відсотки дещо нижчі ніж за депозитними сертифікатами.
За останні роки отримали розвиток євровалютні кредити як фінансовий інструмент управління пасивними операціями. Євровалютні кредити це кредити, отримані від іноземних банків у євровалюті. Провідною валютою у структурі міжнародного ринку позичкових капіталів є євродолари.
Усі фінансові операції побудовані на довірі до документа-зобов'язання. Основний вид діяльності (джерело одержання прибутку) комерційного банку - приймання на вберігання вільних коштів та видача у тимчасове користування тим, хто їх по потребує.
Депозит - це вкладання грошових коштів або цінних паперів у банк на зберігання. Один із способів накопичення грошових збережень, тобто акумуляції капіталу, є тезаврація дорогоцінних металів, перш за все, золота та срібла.
Тезаврація золота - це накопичення золота приватним власниками у вигляді скарбів або страхових фондів. Золото приватному володінні накопичується у двох основних формах: вигляді золотих монет та злитків. Злитки золота зберігаються основному в банках. Ці накопичення банки не трансформують позичковий капітал, а є грошовим капіталом у чистому вигляді без перспективи бути відданим у кредит
Використана література
1. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций: - К.: МАУП, 1999. -112с.
2. Лысенков Ю.М., Совгира Я.В. Операции с ценными бумагами. - К.: Сільгоспосвіта, Агенція "Прес - центр", 1994 - 94 с. ІІ.Льїсенков Ю.М., Фомичева С.Ю. Обращение ценных бумаг. - К.: Ин-т банкиров банка "Украйна", 1996. - 175 с.
3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. К.: А.Л.Д., ВІРА - Р, 1998. - 560 с.
4. Мельников И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. - М.: Финансы й статистика. 1998. - 360 с.
5. Примостка Л.0. Фінансовий менеджмент банку. Навч. посібник: - К.: КНЕУ, 1999. - 280
6. Фредерік С. Мишкін Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. - 963 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...