WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Вантажні митні декларації - Реферат

Вантажні митні декларації - Реферат

взаємовідносинах між суб'єктами ЗЕД та державними контролюючими структурами.
ДМСУ передбачила можливість анулювання ВМД лише у випадку, коли вантаж, який вивозиться з нашої країни та пройшов митне оформлення, не перетнув митного кордону України. При цьому ВМД анулюється на підставі письмового звернення суб'єкта ЗЕД із зазначенням причин невивезення вантажу, за умови обов'язкового повернення митниці раніше оформлених товаросупровідних документів та всіх примірників ВМД (лист ДМСУ від 26 лютого 1999 р. № 10/1-504-ЕП). Така позиція ДМСУ цілком зрозуміла, адже результатом завершення митного оформлення товарів та предметів є їх пропуск через митний кордон. Це означає, що зміна відомостей, заявлених у ВМД, аж ніяк не може вплинути на раніше вжиті заходи митного регулювання щодо таких предметів на момент перетину ними митного кордону України та є з погляду митного контролю недоцільною. При цьому інші державні контролюючі органи мають змогу здійснювати покладені на них функції в сфері ЗЕД відповідно до документів обліку господарських операцій, які знаходяться в справах конкретного суб'єкта ЗЕД, у порядку, встановленому відповідними нормативними актами України.
Припустімо, український суб'єкт ЗЕД поставив кіпрській фірмі 30 000 т насіння соняшнику за укладеним договором купівлі-продажу. У ВМД, оформленій митницею України, декларант зазначив фактурну вартість вантажу - 5,1 млн. дол. США (170 дол. США за 1 т). У свою чергу, кіпрська фірма відмовилася оплатити товар за вказаною в контракті ціною черезневиконання українською стороною вимог щодо якості поставленої продукції, але водночас запропонувала сплатити за товар 4,95 млн. дол. США (165 дол. США за 1 т). Визнаючи аргументи торгового партнера і зважаючи на недоцільність додаткових транспортних витрат, український суб'єкт ЗЕД погодився на запропоновану зміну ціни продукції. При цьому, бажаючи мінімізувати клопоти, пов'язані з необхідністю підтвердження органам валютного контролю України (НБУ, ДПАУ) причини зменшення валютної виручки, суб'єкт ЗЕД України звернувся до митниці, що оформила експортну ВМД, з проханням передекларувати вантаж, який уже вивезено з митної території України, з анулюванням раніше оформленої на нього ВМД. Митниця правомірно відмовила в її анулюванні, аргументуючи це тим, що вантаж перебуває у вільному обігу за межами України, а відомості, заявлені в експортній ВМД, на момент перетину ним митного кордону України відповідали дійсності. До того ж анулювавши раніше оформлену ВМД, митниці фактично довелося б здійснювати митний контроль (у тому числі з оформленням нової ВМД) "віртуального" вантажу, а це суперечить вимогам МКУ, оскільки продукцію було переміщено через митний кордон України раніше.
Суб'єктам ЗЕД необхідно знати й про практику анулювання ВМД до завершення митного оформлення, яка обумовлена існуванням Порядку заповнення й використання Картки відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів і транспортних засобів, затвердженого наказом ДМСУ від 24 квітня 1999 р. № 239. І хоча зазначений Порядок не містить прямих вказівок щодо анулювання ВМД, митні органи все ж таки його проводять. Це пов'язане з тим, що видана митницею Картка відмови в пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів і транспортних засобів, не дає змоги завершити митне оформлення за ВМД, прийнятою до митного оформлення відповідно до п. 6 Положення про ВМД, а її реєстраційний номер, згідно з вимогами абз. 2 п. 7 Положення про ВМД, не може бути присвоєний іншій ВМД. Тобто через те, що неможливо повторно використати реєстраційний номер ВМД, щодо якої відмовлено в митному оформленні, таке анулювання проводиться з метою формування об'єктивної статистичної бази ЗЕД.
Варто зауважити, що під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України трапляються різноманітні неординарні ситуації. Зокрема, це стосується випадків, коли частину вантажу, заявленого у ВМД, з об'єктивних причин не може бути вивезено з України. При цьому не експортер, який займається підприємництвом, а саме контролюючі державні органи, не вимагаючи передекларування та анулювання ВМД, мають у визначеному порядку з використанням відомостей електронних баз даних встановити обсяги реального експорту.
Анулювання ВМД є процедурою, спрямованою на визнання ВМД недійсною з часу подання звернення суб'єкта ЗЕД або рапорту начальника структурного підрозділу митниці про необхідність її анулювання до моменту вилучення програмними засобами електронної копії ВМД із загальної статистичної бази даних і одночасного розміщення її в окремій базі, а також проставлення відповідних відміток в журналі обліку ВМД. Під електронною копією ВМД розуміють митну електронну інформацію, що відображає відомості, заявлені у ВМД, після їх опрацювання засобами електронно-обчислювальної техніки митних органів.
Процедуру анулювання ВМД може бути здійснено лише в митному органі, що проводив її оформлення. Анулювання ВМД здійснюється:
" на підставі письмової заяви суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, з обов'язковим обґрунтуванням причин та мотивів;
" за рапортом начальника структурного підрозділу митниці, який відповідно до визначених для нього завдань бере участь у процесі митного оформлення.
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який бажає анулювати ВМД, має подати до митниці письмову заяву довільної форми із зазначенням підстав для цього. До заяви треба додати документи, що підтверджують потребу в анулюванні ВМД (наприклад, письмове повідомлення закордонного одержувача про відмову прийняти продукцію, яка відвантажується на експорт), а у разі коли митне оформлення завершене - ще й усі примірники ВМД, товаросупровідні та інші документи з відмітками митниці, які були видані декларанту після закінчення митного оформлення.
Уповноважена особа митниці доводить рішення про анулювання ВМД до відділу митної статистики або визначає структурний підрозділ (митний пост, вантажний відділ, відділ митних доходів та платежів, відділ тарифів та митної вартості, відділ статистики), до якого надсилає заяву для вивчення та підготовки пропозицій начальнику митниці. За результатами проведеної аналітичної роботи начальник підрозділу, якому було направлено для вивчення заяву, подає начальнику митниці рапорт з обґрунтуванням можливості та необхідності анулювання ВМД.
У разі прийнятя рішення про анулювання ВМД матеріали з цього питання направляють у відділ статистики

 
 

Цікаве

Загрузка...