WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Вантажні митні декларації - Реферат

Вантажні митні декларації - Реферат

суб'єктів підприємницької діяльності України цю Інструкцію було скасовано наказом ДМКУ від 27 лютого 1995 р. № 74. Отже, тепер не передбачено декларування митним органам України послуг, що надаються у сфері ЗЕД, шляхом подання митних декларацій.
ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості:
1. при надходженні товарів на митний ліцензійний склад (п. 6.2 Положення про відкриття та експлуатаціюмитних ліцензійних складів, затвердженого наказом Державної митної служби України (далі - ДМСУ) від 31 грудня 1996 р. № 592);
2. під час митного оформлення товарів, які підлягають експортному контролю (п. 6.8 Порядку пропуску через митний кордон України і митного оформлення товарів, які підлягають експортному контролю, затвердженого наказом ДМСУ від 20 січня 1999 р. № 38);
3. ввезення (пересилання) підакцизних товарів на митну територію України (пункти 1, 2 наказу ДМКУ "Про особливості митного оформлення підакцизних товарів, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності" від 17 січня 1996 р. № 18);
4. надходження в Україну вантажів гуманітарної допомоги (Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999 р. № 1192-XIV, постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 р. № 544, наказ ДМСУ "Про затвердження Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів" від 24 грудня 1999 р. № 852 (пункти 4, 13)).
Митне оформлення партії товарів фактурною вартістю менш ніж 100 євро проводиться за письмовою заявою (листом) підприємства, в якій зазначаються відомості про такі товари, без подання ВМД. На сьогодні ДМСУ не встановлює форму такої заяви.
2. Оформлення вантажної митної декларації
Інформація до ВМД заноситься комбіновано в текстовому та цифровому вигляді (відповідно до встановлених цифрових класифікаторів).
Механізм і правила заповнення граф ВМД регламентує Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації, затверджена наказом Державної митної служби України від 9 липня 1997 р. № 307, а також Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затверджений наказом ДМСУ від 30 червня 1998 р. № 380.
Достовірність наведених декларантом відомостей у ВМД, заповненій за чинними правилами та засвідченій ним у встановленому порядку, підтверджує інспектор митниці, який приймає її для оформлення, одним із видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером.
Митна декларація приймається митним органом, якщо встановлено, що в ній містяться всі необхідні відомості і до неї додано всі необхідні документи. Посадова особа митного органу приймає митну декларацію і фіксує дату і час її прийняття. Фіксація відбувається шляхом проставлення відміток на бланку митної декларації та відповідного запису у документах митного органу.
Змінити, доповнити чи відкликати митну декларацію можна лише до моменту її прийняття митним органом до митного оформлення.
Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації.
Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларант виконав всі умови, встановлені Митним кодексом України.
Пiсля завершення цiєї процедури декларант несе юридичну вiдповiдальнiсть за вiдомостi, зазначенi у ВМД.
Декларація вважається оформленою тоді, коли на всіх її аркушах є відбиток особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснив митне оформлення товару. Оформлена ВМД засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів і транспортних засобів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо проведення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.
ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 на такій самій кількості зброшурованих додаткових аркушів різного кольору.
Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ, замість уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 допускається застосування формуляра-специфікації форми МД-8 (наприклад, при декларуванні вантажів гуманітарної допомоги або під час розміщення товару на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація).
3. Поняття партії товарів у ВМД
ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим.
Якщо партія включає товари, щодо яких визначено різні митні режими, то заповнюється така кількість ВМД, яка відповідає кількості цих режимів
Під партією товарів розуміють:
" товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);
" товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує ця особа.
Партія може складатися з товарів, що мають різні ознаки (зокрема, коди відповідно до Українського класифікатора зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), країну походження тощо). В такому випадку при декларуванні обов'язково застосовуються додаткові аркуші ВМД форми МД-3.
На кожному аркуші форми МД-3 можуть заявлятися відомості про товари трьох найменувань. Одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається не більш ніж на 99 найменувань товарів. Під час заповнення однієї ВМД загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати 33. Додаткові аркуші можуть використовуватися тільки у разі, коли митний режим внесених до них товарів збігається з митним режимом товарів, зазначених на основних аркушах.
Слід зазначити, що Кабмін своєю постановою від 4 лютого 2004 р. № 111 повернув Держмитслужбі України право

 
 

Цікаве

Загрузка...