WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління капіталом - Реферат

Управління капіталом - Реферат

прибутку:
Лф = ЧП / П
де: Лф - рівень фінансового лівериджу ;
П - темп зміни валового прибутку,% ;
ЧП - зміни чистого прибутку, %.
Економічний зміст цього показника полягає в тому, що він показує, у скільки разів темпи приросту чистого прибутку вище темпу приросту валового прибутку. Це перевищення досягається за допомогою плеча фінансового важеля (співвідношення позикового і власного капіталу). Змінюючи плече фінансового важеля, можна вплинути на прибуток і дохідність власного капіталу.
Фінансовий ліверидж, як і виробничий, пов'язаний з ризиком, але не з виробничим, а з фінансовим. Фінансовий ризик - це ризик, який пов'язаний з неможливістю сплати процентів по довгострокових позиках. Чим більший обсяг залучених коштів, тим більше треба сплачувати процентів по них, тим вищий рівень фінансового лівериджу. Це призводить до підвищення фінансового ризику.
Отже, зростання фінансового лівериджу супроводжується під-вищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з недостачею коштів для сплати процентів по позиках.
Рівень фінансового лівериджу зростає із збільшенням частки позикового капіталу, при цьому підвищується розмах варіації рентабельності власного капіталу, чистого прибутку. Це говорить про підвищення ступеня фінансового ризику інвестування за умов високого плеча важеля.
Отже, зміна структури капіталу у бік збільшення частки позикового капіталу викликає зростання фінансового ризику, хоча при цьому і досягається більш високий прибуток.
Узагальнюючим показником є виробничо-фінансовий ліверидж, який являє собою добуток виробничого та фінансового лівериджу:
Лвф=Лв Лф,
де Лвф - виробничо-фінансовий ліверидж.
З формули видно, що він відображає ризик, пов'язаний з можливим нестатком засобів для відшкодування виробничих витрат і фінансових витрат з обслуговування боргу.
Наприклад, приріст обсягу реалізації складає 10%, валового прибутку - 40%, чистого прибутку - 54%. Тоді :
Лв = 40 / 10 = 4 ;
Лф = 54 / 40 = 1,35 ;
Лвф = 4 1,35 = 5,4.
Можна зробити висновок, що за умов існуючої структури витрат на підприємстві і структури джерел капіталу збільшення обсягу виробництва на 1% забезпечить приріст валового прибутку на 4% і приріст чистого прибутку на 5,4%.
Кожен процент приросту валового прибутку приведе до збільшення чистого прибутку на 1,35%.
У випадку спаду виробництва ці показники змінюватимуться в аналогічній пропорції.
Приклад: Розрахуємо за даними таблиці вплив факторів на зміну показника окупності інвестицій.
Показники У минулому році У звітному році Відхилення
1. Чистий прибуток (після утримання податків) 51 936 54 988 3 052
2. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції 6 492 7 791 1 299
3. Собівартість реалізованої продукції 36 788 38 037 1 249
4. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) 43 280 45 828 2 548
5. Вартість майна 120 384 117 630 -2 754
6. Власні кошти 124 527 403
Розрахуємо рівень виробничого лівериджу, який визначається відношенням темпів приросту валового прибутку до темпів приросту обсягу реалізації:
Лв = П / VPП
де: Лф - рівень фінансового лівериджу ;
П - темп зміни валового прибутку,% ;
VPП - темп зміни обсягу реалізації у натуральних одиницях.
Лв = (7791-6492) / (38037-36788) = 1299 / 1249 = 1,04
Економічний зміст цього відношення полягає в тому, що воно показує ступінь чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва. Підприємства з високим рівнем технічної оснащеності мають високий рівень цього показника і низький виробничий ризик. Підприємства, які мають більш високий рівень виробничого лівериджу, є більш ризикованими з позицій виробничого ризику - ризику недоотримання валового прибутку і неможливості покриття витрат виробничого характеру. В нашому прикладі коефіцієнт близький до одиниці, тому виробничий ризик не високий.
6. Розрахунок порогу рентабельності.
Визначення "запасу фінансової міцності" підприємства
Точка беззбитковості (поріг рентабельності) характеризує досягнення такого обсягу виробництва, при якому досягається окупність постійних і змінних витрат; це можна визначити також як обсяг виручки від реалізації продукції, при якій величина валової маржі дорівнює загальній сумі постійних витрат. При такій реалізації підприємство не несе збитків, але й не має прибутку.
Формула беззбитковості (поріг рентабельності) може мати такий вигляд:
ЦІНА х КІЛЬКІСТЬ = ПОСТ. ВИТРАТИ + ЗМІН. ВИТРАТИ х КІЛЬКІСТЬ
Поріг рентабельності може також розраховуватися як частка від ділення величини постійних витрат на величину валової маржі у відносному вираженні до виручки. За допомогою цього показника визначається період окупності витрат. Чим менше поріг рентабельності, тим скоріше окупаються витрати.
Визначивши, якій кількості вироблених товарів відповідає, при даних цінах реалізації, поріг рентабельності, можна одержати критичне значення фізичного обсягу виробництва, нижче якого виробляти підприємству невигідно. При зниженні обсягу реалізації нижче цьогорівня підприємство зазнає збитків, оскільки не може покривати свої видатки.
Гранична кількість товару може бути розраховане як відношення порога рентабельності даного товару до ціни реалізації, або як частка від ділення постійних витрат на різницю між ціною й змінними витратами на одиницю товару.
Запас фінансової міцності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції й порогом рентабельності. Якщо виторг від реалізації опускається нижче порога рентабельності, то фінансовий стан підприємства погіршується, утворюється дефіцит ліквідних коштів.
Точка беззбитковості (поріг рентабельності) характеризує досягнення такого обсягу виробництва, при якому досягається окупність постійних і змінних витрат; це можна визначити також як обсяг виручки від реалізації продукції, при якій величина валової маржі дорівнює загальній сумі постійних витрат. При такій реалізації підприємство не несе збитків, але й не має прибутку.
Формула беззбитковості (поріг рентабельності) може мати такий вигляд:
ЦІНА х КІЛЬКІСТЬ =
ПОСТ. ВИТРАТИ + ЗМІН. ВИТРАТИ х КІЛЬКІСТЬ
Поріг рентабельності може також розраховуватися як частка від ділення величини постійних витрат на величину валової маржі у відносному вираженні до виручки. За допомогою цього показника визначається період окупності витрат. Чим менше поріг рентабельності, тим скоріше окупаються витрати.
Визначивши, якій кількості вироблених товарів відповідає, при даних цінах реалізації, поріг рентабельності, можна одержати критичне значення фізичного обсягу виробництва, нижче якого виробляти підприємству невигідно. При зниженні обсягу реалізації нижче цього рівня підприємство зазнає збитків, оскільки не може покривати свої видатки.
Гранична кількість товару може бути розраховане як відношення порога рентабельності даного товару до ціни реалізації, або як частка від ділення постійних витрат на різницю між ціною й змінними витратами на одиницю товару.
Запас фінансової міцності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції й порогом рентабельності. Якщо виторг від реалізації опускається нижче порога рентабельності, то фінансовий стан підприємства погіршується, утворюється дефіцит ліквідних коштів.

 
 

Цікаве

Загрузка...