WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Видатки бюджету, їх економічний зміст, призначення, структура, класифікація, характер. Принципи витрачання - Реферат

Видатки бюджету, їх економічний зміст, призначення, структура, класифікація, характер. Принципи витрачання - Реферат


Реферат на тему:
Видатки бюджету, їх економічний зміст, призначення, структура, класифікація, характер. Принципи витрачання
1. Поняття про видатки бюджету, їх економічний зміст
Видатки бюджету - це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом.
Видатки бюджету класифікуються за:
1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);
2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);
4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).
Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю їх приведення до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою міжнародної порівнянності показників бюджету.
Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації об'єднаних націй. Класифікація має три рівні: категорії (від 1 до 10), групи та класи.
Функціональна класифікація видатків бюджету
Видатки бюджетів за функціональною структурою класифікуються у відповідності до основних функцій держави.
Згідно до Бюджетної класифікації до даної групи видатків застосовується чотирьохзначний код, а самі видатки групуються за такими напрямами:
Код Найменування
0100 Загальнодержавні функції
0200 Оборона
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0400 Економічна діяльність
0410 Загальна економічна, торгівельна та трудова діяльність
0420 Сільське господарство та мисливство, рибне господарство
0430 Паливно-енергетичний комплекс
0440 Інша промисловість та будівництво
0450 Транспорт
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
0470 Інші галузі економіки
0480 Дослідження і розробки в галузях економіки
0490 Інша економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0700 Охорона здоров'я
0800 Духовний та фізичний розвиток
0900 Освіта
0910 Дошкільна освіта
0920 Загальна середня освіта
0930 Професійно-технічна освіта
0940 Вища освіта
0941 Вищі навчальні заклади 1 і 2 рівнів акредитації
0942 Вищі навчальні заклади 3 і 4 рівнів акредитації
0950 Післядипломна освіта
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
0980 Дослідження і розробки у сфері освіти
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Економічна класифікація видатків бюджету
Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню тощо). Такий розподіл дозволяє виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з погляду виконання бюджету.
За даною класифікацією під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони поділяються на поточні та капітальні (розвитку); відплатні (здійсненими в обмін на товар чи послугу) або невідплатні(односторонніми).
Поточні видатки - це видатки бюджетів на фінансування мережі підприємств, організацій та установ на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення та інших, що не належать до видатків розвитку. Код 1000.
До них належать:
1) видатки на товари та послуги - 1100;
2) виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями - 1200;
3) субсидії й поточні трансферти - 1300.
Капітальні видатки (видатки розвитку) - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності, зокрема, фінансування капітальних вкладень, структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. Код 2000.
До них належать:
1) придбання основного капіталу - 2100;
2) створення державних запасів та резервів - 2200;
3) придбання землі і нематеріальних активів - 2300;
4) капітальні трансфертів - 2400.
За цією класифікацією виділені ще дві групи видатків: нерозподілені видатки (3000); кредитування з вирахуванням погашення (4000).
Відомча класифікація видатків бюджету
Відомча класифікація видатків державного бюджету визначається відповідно до Закону про державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України).
За даною класифікацією визначені головні розпорядники бюджетних коштів. А саме:
1) Управління справами верховної Ради України - 11;
2) Державне управління справами - 30;
3) Господарське управління Секретаріату Кабміну України - 41;
4) Верховний суд України - 60;
5) Конституційний Суд України - 80;
6) Генеральна прокуратура України - 90;
7) Міністерства, Державні комітети, Державна митна служба України, Державна туристична адміністрація, НАН України; СБУ, ЦВК України тощо(тризначні коди);
8) Рада Міністрів АРК.; обласні державні адміністрації; Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Відомча класифікація видатків місцевого бюджету визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті Бюджетного кодексу України).
Програмна класифікація видатків бюджету
Програмна класифікація видатків державного бюджету відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у Законі про Державний бюджет України.
2. Стадії формування і розподілу видатків
Формування і розподіл видатків починається на стадії планування, за основу беруться очікуване виконання бюджету по видатках за попередній період.
Звітні дані про виконання бюджетів по видатках, що є у розпряженні як Міністерства фінансів України, так і у фінансових органів, як правило, за півріччя, доповнюються оцінкою очікуваного виконання показників по видатках за період, який залишається до кінця року. Аналіз звітних показників і оцінка перспективи до кінця року дають змогу визначити очікуване виконання бюджету по видатках. Із одержаних видатків виключаються видатки яких не буде у плановому році.
Для складання розрахунків по видатках бюджету Міністерство фінансів направляє міністерствам і відомствам форми та вказівки щодо складання фінансових планів і кошторисів та їх подання для складання балансу бюджету за укрупненими показниками, проектів зведених фінансових планів і кошторисів, що й стає проектом бюджету, який з необхідними розрахункамиподається Кабінетові Міністрів України, а після розгляду й уточнень Кабінетом Міністрів виноситься на розгляд спочатку постійних комісій, а потім і Верховної Ради. Розгляд, уточнення та внесення змін до проекту бюджету депутатами, постійними комісіями і наступний розгляд проекту бюджету Верховної Ради (а місцевих

 
 

Цікаве

Загрузка...