WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

бюджетного планування.
Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в значній мірі визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони політично незалежні і фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх реформ.
Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір місцевих податків, цілей, на які будуть спрямовані її видатки, та методів управління і стимулювання процесів економічного розвитку. З цієї причини фінансування і формування бюджету місцевої влади є однією з найважливіших сфер державних фінансів, і тому потребує свого подальшого дослідження та пошуку нових підходів до реформування.
Список літератури
1. Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая экономика и международные отношения. - 1992.- №5- С. 118-124
2. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты : понятие, механизм функционирования //Финансы.-1995.-№9.-С.9-11
3. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України.- 1994.-№4.- с. 42-47.
4. Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету Улраїни.// Фінанси України.-1998.-№1.-С.19-21.
5. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України.// Фінанси України.-1998.-№9-С.3-8.
6. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації.// Фінанси України.-1998.-№10.-С.23-32.
7. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- 383с.
8. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. //Фінанси України.- 1997.- №10.- С. 34-43.
9. Василенко Л.І.,Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність.// Фінанси України.-1998.-№8.-С.112-117.
10. Васильева М.В. Местніе бюджеті в современніх условиях - М.: Финансы и статистика , 1987.-128с.
11. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні.- Дніпропетровськ: Пороги, 1995.- 257с.
12. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца - К.: Основи, 1998.-542с.
13. .Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.- К.: Наукова думка, 1997.- 301с.
14. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96р.// Україна-Центр.-№31.-с.9-14.
15. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1996.-№ 9.- С. 35.
16. Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування// Фінанси України.-1998.-№2.-С.38-47.
17. Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні. //Фінанси України.- 1996.- №9.- С. 40-42
18. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.- 1996.-№ 7.- С. 11-15..
19. Ломинога В.К. Складові бюджету держави. "Сини і пасинки" //Вісник НБУ.-1998.-№11.-С.57
20. Луніна І.І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проиедення реформ // Економіка України.-1998.-№3.-С.31-40.
21. Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України-1998.-№6.-С.104-107.
22. Мельник П.В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави //Фінанси України.-1998.-№6.-С.101-103.
23. Мельниченко В., Присяжна Л. Співвідношення загальнодержавних і місцевих податків: зарубіжний досвід в контексті українських реалій. //Фінанси України.- 1996.- №51.- С.10.
25. Моісеєнков В.В. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України.- 1996.- №11.- С. 16-19
24. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. Проф. Черника Д.Г.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191с.
25. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів місцевого та регіонального самоврядування //Фінанси України.-1996.-№10.-С11-14.
26. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави.- К.: НІОС, 1998. - 173с.
27. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-1996.-№8.-С.24-29.
28. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України.- 1996.- 6.- с. 25-32.
29. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України.-1998.-№3.-С.37-45.
30. Пансков В.Г. Налоговые проблемы местных финансов //Финансы.-1995.-№10.-С.15-18.
31. Поляк Г.Б. Финансы местных Советов.- М.: Финансы и статистика, 1991.- 152с.
32. Поплавський М.І. Макроекономіка перехідного періоду. - К.: Техніка, 1999. - 475с.
33. Потапов В.И. О некоторых вопросах налоговой политики //Финансы.-1995.-№10.-С.3-8.
34. Про бюджетну систему України. Закон України від 29.06.95р. із змінами від 2.02.97р. //Відомості Верховної Ради України..-1995.-26.-с.589- 611.
35. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 27.05.97р. //Урядовий кур'єр.- 1997.- №107-108.- с. 11-20.
36. Про систему оподаткування. Закон України від 18.02.97р. //Вісник податкової служби.- 1997.- №4.-с.2-6.
37. Про Державний бюджет України на 1997 рік. Закон України від 27.06.97р. //Урядовий кур'єр.- 1997- №138- 139.-с.7- 9.
38. Про Державний бюджет України на 1998 рік. Закон України від 30.12.97р. //Галицькі контракти.-1998.-№2-с.80-101.
39. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97р. //Доходи і податки.- 1997.- №11- 12.- с. 3- 24.
40. Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.93. //Відомості Верховної Ради.- 1993.- №32.
41. Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік Постанова Верховної Ради України від 3.07.97р. //Урядовий кур'єр.- 1997.- №128-129.-с.15-16.
42. Про порядок формування місцевих бюджетів на 1997 рік. Постанова Кабінету Міністрів від 18.10.96р.
43. Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів //Економіка України.-1995.№10.-С.29-38.
44. Родионова В.М. Бюджетная реформа : Содержание и проблемы //Финансы._1994.-№8.-С.3-15.
45. Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы //Финансы.-1995.-№9-С.28-30.
46. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25.
47. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32.
48. Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. - Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994.-164с.
49. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред Дробоздиной Л.А. - М.: Финансы , ЮНИТИ , 1997. -479с.
50. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.:Финансы и статистика, -1991- 112с.
51. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1998.- №1.- С. 22-25.
52. Чуприна О.В.місцеві податки - справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25.
?
Додатки

 
 

Цікаве

Загрузка...