WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

мито 26 28 107,69 60 42 70,00 51 40,1 78,63
Плата за воду 1 1 100 1 1 100 2 1,5 75,00
Податок з вла-сників трансп-ортних засобів
53
41
77,36
110
127
115,46
130
94,2
72,46
Надходження сум від переви-щення розра-хункового фонду споживання
5
4
80,00
2
-
0,00
2
0,3
15,00
Плата за землю 109 93 85,32 458 303 66,16 480 347,3 72,35
Податок за спецвикористу-вання надр
--
-
-
-
1
-
2
1,7
85,00
Збори та інші неподаткові збори
44
56
127,27
98
73
74,49
128
69,9
54,61
ПДВ 800 642 80,25 - - - - - -
Податок на прибуток
345
145
39,13
185
142
76,76
112
39,1
34,91
Прибутковий податок з доходів громадян
148
158
106,76
329
202
61,40
296
262,7
88,15
Позички та ко-шти, отримані за взаємними розрахунками
-
222
--
--
--
--
--
--
--
продовження таблиці 2.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дотації, одер-жані з облас-ного бюджету
1021
1021
100
1813
1692
93,33
1697,6
1413
83,24
Інші надходження
5
-
0,00
40
32
80,00
38
28,4
74,74
Всього доходів 2639 2461 93,26 3159 2653 83,98 2984,2 2344,2 78,54
Залишки кош-тів на поч. ро-ку, за винятком сум, спрямова-них на покрит-тя витрат
5
5
100
18
8
44,44
-
6
-
Основними причинами недоїмки залишаються такі:
- відсутність коштів на рахунках платників через наявність значних сум дебіторської заборгованості, яка виникає з об'єктивних причин або з метою приховування коштів платниками;
- зростання обсягів проведення товарообмінних (бартерних) або інших операцій за угодами, що не передбачають розрахунків у грошовій формі;
- зростання кількості збиткових підприємств.
Найбільшу питому вагу у загальній сумі недоїмки займають сільськогосподарські підприємства - 74 відсотки. В цілому від фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств отримано збитків на суму 6 млн. грн.
Загострюється криза платежів. Зростає дебіторська заборгованість підприємств і організацій. Так, станом на 1.01.99 вона сягнула за 12 млн. грн.
Значне відставання допущено від податку на прибуток, плати за землю. До бюджету району тільки по цих видах податків не надійшло 240,3 тис. грн.
Невиконання доходів по прибутковому податку з доходів громадян (106,76 відс. - у 1996р. та 61,40 відс. і 88,15 відс. у 1997 та 1998 роках відповідно) також пояснюється спадом у виробництві, що призводить до погіршення фінансового стану підприємств, і як наслідок - збільшення заборгованості по виплаті заробітної плати та зменшення надходжень до бюджету. Так, станом на 1.01.99р. заборгованість по заробітній платі (без нарахувань) становила 6091,2 тис. грн. (в т.ч. бюджетна сфера 866,5 тис. грн.). Тільки порівняно з 1997 роком вона зросла на 42,11 відс. За попередніми розрахунками така заборгованість призвела до ненадходження до бюджету коштів від прибуткового податку з громадян в сумі 101,25 тис. грн.
Як вихід з даної ситуації для погашення заборгованості між бюджетом та бюджетними організаціями - з одного боку, та між підприємствами та організаціями стосовно платежів до бюджету - з іншого, в районі проводилися взаємозаліки. Так, в 1996 році взаємозаліків було проведено на суму 63 тис. грн., в 1997 році - 584,3 тис. грн., а в 1998 році ця сума сягнула 1037,3 тис. грн. В порівнянні з 1996 роком обсяг взаємозаліків зріс майже в 17 разів.
Звичайно, взаємозаліки - це негативний інструмент, який не сприяє розвитку грошового обігу в країні, але з огляду на нинішню економічну скруту, взаємозаліки все ж дозволяють зняти певну напругу по платежах.
Що ж стосується бартерних операцій, то вони - чи не єдиний засіб розрахунків у сільському господарстві. Оскільки ж Новгородківський район переважно агропромисловий, то можна з впевненістю говорити про негативний вплив бартеру на виконання дохідної частини бюджету. Тому, для збільшення наповнення бюджету слід запровадити жорсткі заходи з метою скорочення обсягів цих операцій. Доцільно було б увести державний збір, який підлягає сплаті за здійснення бартерних операцій.
Видатки бюджету Новгородківського району на 1998р. було визначено в сумі 2984,6 тис. грн., фактичні видатки становили 2344,2 тис. грн., або 78,54 відс. від передбачених (табл.2.14). 3 цього приводу надзвичайної ваги набуває питання про безумовне дотримання вимог бюджетного законодавства при витрачанні наявних ресурсів. Оцінка виконання видаткової частини бюджету району свідчить, що не забезпечується належне дотримання вимог Закону України "Про бюджетну систему України" в частині запровадження пропорційного фінансування бюджетних витрат.
Вище за середній рівень профінансовано видатки на соціально-культурні заходи - 85,83 відс. та державне управління - 78,99 відс. Нижче за середній рівень профінансвовано народне господарство- 44,05 відс. соціальний захист та соціальне забезпечення 60,32 відс.
Але слід відзначити, що диспропорції в рівнях фінансування існують і по різних напрямках видатків, що входять до складу окремих розділів бюджету.
Так, по розділу "Соціальний захист та соціальне забезпечення населення" профінансовано: додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг - 102,4 відс.; допомога сім'ям з дітьми - 42,01 відс.; пільги ветеранам та інвалідам війни - 54,82 відс.
По розділу "фінансування соціально-культурних заходів" профінансовано: заклади освіти - на 90,61 відс; охорони здоров'я на 73,51 відс.; культури - 94,81 відс.
Слід зазначити, що в 1998 році тільки на заробітну плату та інші соціальні виплати з бюджету спрямовано понад 70 відс. від загальних видатків.
В умовах більш, ніж обмеженого фінансування бюджетної сфери, для підтримання роботи закладів освіти, охорони здоров'я в районі залучалися
Таблиця 2.14
Динаміка процесу виконання видаткової частини бюджету Новгородківського району у 1996-1998 роках (тис. грн)
ВИДАТКИ 1996 рік 1997 рік 1998 рік
План Факт Відс-оток
Виконання План Факт Відс-оток
Виконання План Факт Відс-оток
Виконання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Соціальний захист та соціальне забезпечення
362
316
87,29
319
281
88,09
654,9
454
69,32
Соціальний захист
247
205
83,00
204
179
87,75
423,5
305,8
72,81
Соціальне забезпечування
115
111
96,52
115
102
88,70
231,4
148,2
64,05
Народне господарство
112
101
90,18
166
153
92,17
186,6
82,2
44,05
Соціально-ку-льтурні заходи
1821
1704
93,58
2015
1592
79,01
1902,3
1632,7
85,83
Освіта 1075 1007 93,67 1199 986 82,24 1079,9 1010,9 90,61
Культура і засоби масової

 
 

Цікаве

Загрузка...