WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

господарства в 1996-1998 роках.
Видатки 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс
Будівництво, реконст-рукція, ремонт і утри-мання автомобільних доргі
-
0,00
-
0,00
6,1
7,42
Фінансування бюджет-них установ агропро-мислового комплексу
49
48,55
46
30,07
40
48,66
Продовження таблиці 2.9
1 2 3 4 5 6 7
Житлово-комунальне господарство 23 22,77 55 35,95 36,1 43,92
В т.ч.:
- дотація ЖКГ 12 11,88 12 7,84 1,3 1,58
- благоустрій райцент-ру та ін. Населених пунктів
11
10,89
43
28,11
34,8
42,34
Державні капвкладення 29 28,68 52 33,98 - 0,00
Всього 101 100 153 100 82,2 100
Аналізуючи склад витрат фінансової підтримки сільськогоспо-дарського виробництва, слід зазначити, що деякі з них не є функцією бюджету, зокрема, позички колективним сільськогосподарським підприємствам для виробництва сільськогосподарської продукції за державним контрактом та інші цільові кредити. Це має бути функція банків під фіксований процент за кредит із відшкодуванням із бюджету необхідної різниці в процентах, а з бюджету ці кошти повинні бути вилучені.
Так, в 1996 році позички склали 1,18 відсотка від усіх видатків бюджету (або 29 тис. грн.), а в 1997 році питома вага позичок склала 5,65 відс. (або 150 тис. грн.). В 1998 році такі позички сільгоспвиробникам не надавалися. Але це пов'язано не з покращенням стану підприємств АПК, а в зв'язку з відсутністю вільних коштів у місцевому бюджеті.
Окрему увагу слід приділити фінансуванню соціально-культурних заходів.
Виділення бюджетних коштів на фінансування соціально-культурних заходів дозволяє державі розвивати систему народної освіти, охорони здоров'я, фінансувати культуру, задовольняти мінімальні потреби населення в медичному обслуговуванні. Важливо зазначити, що видатки на соціально-культурні заходи мають не тільки соціальне, але й економічне значення. Ці видатки є фінансовою базою для здійснення соціальних прав - на освіту та медичне обслуговування. Вони безпосередньо впливають на здіснення суспільного виробництва, сприяючи відтворенню робочої сили, а також на створення умов для підвищення продуктивності праці.
Не дивлячись на важливу роль цієї групи видатків в соціально-економічних процесах, кількісні характеристики бюджетних видатків на ці цілі далекі від оптимальних, особливо в сфері освіти та охорони здоров'я. Більше того, бюджетні плани по цих видатках не виконуються, а при їх плануванні враховується далеко не повна потреба в витратах на соціально-культурні заходи. Про це свідчать дані таблиці 2.10.
Як свідчать дані таблиці 2.10, в 1996-1998 роках фактичне виконання було нижче запланованих в бюджеті витрат практично по всім вказаним соціально-культурних заходах.
Таблиця 2.10
Співвідношення фактичних витрат бюджету на соціально-культурні заходи з плановими у 1996-1998 роках (тис. грн.)
Напрямки витрачання бюджетних коштів 1996 рік 1997 рік 1998 рік
План Факт Від-хиле-ння
(+,-) План Факт Від-хиле-ння
(+,-) План Факт Від-хиле-ння
(+,-)
Освіта 1075 1007 -68 1199 986 -213 1079,9 1010,9 -69
Охорона здоров'я
609
591
-18
716
526
-190
743,9
547,3
-196,8
Культура і за-соби масової інформації
135
104
-29
96
76
-20
77
73
-4
Молодіжні програми, фізична куль-тура і спорт
2
2
-
4
4
-
1,5
1,5
-
Всього 1819 1704 -115 2015 1592 -423 1092,5 132,7 -269,8
Аналіз фінансування видатків на освіту представлено таблицею 2.11.
Таблиця 2.11
Аналіз фінансування видатків бюджету Новгородківського районну на освіту у 1998 році (тис. грн.)
Видатки Потреба План Відхим-лення (+,-) Фактич-не вико-нання Відхиле-ння від плану (+,-)
Фонд заробітної плати ( з нарахуваннями) 929,3 896,3 -32,7 840,3 -5,63
Господарські витрати 208,1 168,3 -40,2 163,6 -4,7
Видатки на відрядження 10,0 5,0 -5 3,0 -2
Придбання книг для бібліо-тек 15,0 10,0 -5 4,0 -6
Придбання обладнання та інвентраря 5,0 - -5,0 - -
Ремонтно-будівельні роботи 50,0 - -50,0 - -
Харчування 5,0 - -5,0 - -
Інші потреби 25,0 10,0 -15,0 - -
Всього 1257 1089,9 -167,1 1010,9 -70,0
З даних таблиці видно, що навіть планові показники не враховують потреби у фінансуванні освіти. А такі напрямки видатків, як придбання обладнання та інвентаря для закладів освіти, проведення ремонтно-будівельних робіт, видатки на харчування взагалі не були заплановані. Це дало змогу зекономити 60 тис. грн. В цілому ж планові показники відповідали лише 86 відс. від потреби. Якщо прослідкувати за фактичним фінансуванням закладів освіти, то можна зробити висновок, що всі показники відповідають запланованим на 83 відс. При порівнянні ж фактичних показників з показниками потреби у фінансуванні сфери освіти, маємо невтішний реальний стан: заклади освіти фінансуються лише на 2/3 від потреби.
Такий тяжкий стан у фінансуванні освіти призвів до скорочення у 1996 році 101 вчительської ставки, до закриття учкомбінату та реорганізації однієї школи з неповною середньою освітою у початкову, до припинення харчування дітей в школах.
Подібний стан спостерігається і у фінансуванні установ охорони здоров'я. Так, за даними таблиці 2.12 в 1998 році планові показники відповідали тільки на 65 відс. від потреби. А по таким необхідних видах видатків, як придбання медикаментів та перев'язочних засобів заплановано лише 26 відс. від потреби, на харчування -35,6 відс. від потреби. Такі види видатків, як придбання інвентаря та капремонт не фінансується зовсім. Якщо ж порівняти фактичні видатки з потребою, то реальний стан вражає - 47 відс. від потреби.
В зв'язку з цим, тільки в 1998 році відбулося скорочення загальної кількості ліжок на 60 одиниць
Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що значна частина видатків фінансується за рахунок самих же хворих (купівля медичних інструментів, медикаментів тощо). Тому вихід з цієї ситуації може бути досягнутий лише за рахунок узаконення таких відносин, а саме: прискорення введення страхової медицини та надання частини послуг за плату.
Таблиця 2.11
Аналіз фінансування видатків бюджету Новгородківського району на охорону здоров'я у 1998 році (тис. грн.)
Видатки Потреба План Відхим-лення (+,-) Фактич-не вико-нання Відхиле-ння від плану (+,-)
Фонд заробітної плати ( з нарахуваннями) 661,6 530 -131,6 386,6 -143,4
Господарські витрати 2116,8 142 -74,2 129,7 -12,3
Видатки на відрядження 3 3 - 1 -2
Видатки на харчування 72,9 26 -46,9 15 -11
Придбання медикаментів та перев'язочних засобів 111,5 40 -71,5 15 -25
Придбання обладнання та інвентраря 23 2,9 -20,1 - -2,9
Продовження таблиці 2.11
Капітальний ремонт буді-вель та споруд 9,3 - -9,3 - -
Інші потреби 3,9 - -3,9 - -
Всього 1145,6 743,9 -401,7 547,3 196,6
З кожним роком

 
 

Цікаве

Загрузка...