WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

видатковій частині бюджету питома вага витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення має тенденцію до зростання. Найбільшу частку в цій групі витрат займають видатки на соціальний захист та соціальний забезпечення населення. Причому спостерігається значне їх збільшення - з 8,33 відс. фактичного витрачання коштів у 1996 році до 13,05 відс. у 1998 році.
Дані таблиці 2.6 свідчать, що таке збільшення в значній мірі відбулося за рахунок підвищення суми видатків на додаткові виплати населенню щодо покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг. Так, в 1996 році ці витрати складали 91 тис. грн., а в 1998 р. видатки по цьому напрямку сягнули 204,8 тис. грн (в порівнянні з 1996 роком - в 2,3 рази). Це свідчить про загострення економічної кризи, а значить і збільшення кількості непрацюючих громадян. Якщо в 1996 році субсидії отримували 277 сімей, то в 1998 році кількість сімей, що отримують субсидії на покриття витрат по платі за житло і комунальні послуги, придбання скрапленого газу та твердого палива збільшилась на 832 одиниці і становила 1109 сімей.
Таблиця 2.6
Структура видатків бюджету Новгородківського районну по соціальному захисту населенню 1996-1998 роках
Видатки 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс
Допомога сім'ям з дітьми 94 45,85 106 59,22 93,9 30,71
Додаткові виплати на-селенню на покриття витрат по сплаті жит-лово-комунальних послуг
91
44,39
73
40,78
204,8
66,97
Цільова грошова виплата на проживання громадян з мінімальни-ми доходами
6
2,93
-
0,00
-
0,00
Інші видатки 14 6,83 - 0,00 7,1 2,32
Всього 205 100 179 100 305,8 100
Що ж стосується видатків на допомогу сім'ям з дітьми, то на протязі 1996-1998 років вони були порівняно незмінними. Це пов'язано з незначним коливанням кількості сімей - отримувачів допомоги.
Підсумовуючи вищесказане, необхідно відзначити, що такі види видатків як виплати державних дотацій на газ, тверде паливо для населення, житлово-комунальні послуги тощо, повинні бути поетапно скорочені.
Найреальнішим кроком у цьому напрямку має стати врегулювання питання оплати житла та комунальних послуг. Треба поетапно наблизити тарифи на водо-, теплопостачання та квартирну плату до собівартості. Для цього слід виявити ту категорію населення, яка вже сьогодні може сплачувати комунальні послуги за собівартістю, а також ту, яка не може їх сплачувати і потребує допомоги від держави. У цілому щодо політики дотацій питання має стояти таким чином, що дотації виробникам продукції (послуг) повинні замінюватись на дотації споживачам. Треба посилити адресне надання соціальної підтримки найвразливішим і в першу чергу -непрацездатним членам суспільства, заміняти сплату послуг із бюджету переведенням її у грошові доходи населення.
Значних витрат із бюджету потребує фінансування видатків на соціальне забезпечення населення. Дані таблиці 2.7 свідчать, що їх частка в загальному обсязі видатків у 1998 році склала 6,32 відсотка, що на 1,81 відс. більше, ніж в 1996 році. Таке збільшення в значній мірі відбулося за рахунок збільшення видатків для надання пільг ветеранам та інвалідам війни ( з 58 тис. грн. у 1996 році та 19 тис. - в 1997 році до 76,2 тис. грн. у 1998 році)
Таблиця 2.7
Аналіз видатків на соціальне забезпечення у 1996-1998 роках
Видатки 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс Сума,
Тис. грн. Питома вага в за-гальному обсязі, відс
Пільги ветеранам та інвалідам війни 58 52,25 19 18,63 76,2 51,36
Соціальна допомогана дому 28 25,23 50 49,02 46,0 28,21
Кошти бюджету, що передаються до Пен-сійного фонду України
25
22,52
33
32,35
26
20,43
Всього 111 100 102 100 148,2 100
Певне збільшення видатків спостерігається і по наданню допомоги одиноким непрацездатним громадянам. Так, в 1996 році ці видатки становили 28 тис. грн. (або 1,14 відс. від загального обсягу видатків), тоді як 1998 році - 46 тис. грн. (або 2 відс). Таке збільшення видатків по соціальному забезпеченню зумовлене значним підвищенням чисельності непрацездатних громадян, що потребують допомоги на дому.
Треба визначити, що система соціального захисту та забезпечення населення в цілому потребує реорганізації, в основу якої необхідно покласти такі принципи:
- соціальні гарантії поширюються тільки на громадян, які працюють за наймом, членів їхніх сімей та непрацездатних осіб. На громадян, які самостійно забезпечують себе роботою, поширюються лише та соціальні гарантії, у фінансуванні яких вони беруть участь;
- диференційований підхід до різних груп населення залежно від ступеня їх економічної самостійності, працездатності;
- перерозподіл економічної відповідальності за реалізацію соціальних гарантій між державою, підприємствами і громадянами;
- визначення рівня соціальних гарантій на підставі соціальних нормативів;
- відповідність форм соціальних гарантій населенню ступеню розвитку ринкових відносин в економіці.
В 1996-1998 роках відбулося значне скорочення витрат на фінансування народного господарства, які становили у 1996 році 4,1 відс., в 1997 році - 5,77 відс., а в 1998 році - 3,51 відс. Видатки на фінансування народного господарства включають в себе:
- видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг;
- видатки на фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу (підприємства ветеринарної медицини);
- видатки на фінансування житлово-комунального господарства;
- видатки на фінансування капітальних вкладень та ін.
Як свідчать дані таблиці 2.8, витрати на фінансування народного господарства було скорочено за рахунок зменшення дотації житлово-комунальному господарству (в порівнянні з 1996 роком майже в 9,2 рази), а також за рахунок скорочення бюджетних витрат на фінансування капітальних вкладень (а точніше - за рахунок їх відсутності).
В зв'язку з цим виникає необхідність пошуку коштів для фінансування зазначених видатків. Це можливо за рахунок позабюджетних фондів, можуть бути запроваджені і місцеві податки, а саме: податок на утилізацію побутових відходів або на прибирання сміття, податок на ветеринарне обслуговування худоби та інших домашніх тварин. Усі податки ефективно використовуються у багатьох країнах . Для вирішення зазначених проблем можливе введення самооподаткування. Цей вид податків не новий. Він існував у недалекому минулому. Суть його полягає в тому, що кожен житель села, селища має сплачувати певну суму грошей, які цільовим призначенням ішли б на впорядкування населеного пункту, будівництво доріг, інші громадські потреби. Але всі ці заходи повинні бути впроваджені, в першу чергу, з ініціативи місцевих органів влади.
Таблиця 2.9
Аналіз видатків бюджету Новгородківського району на фінансування народного

 
 

Цікаве

Загрузка...