WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

Проблеми формування і виконання - Дипломна робота

сумі доходів, відс. Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс. Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс.
Новгородківська 172 6,99 181,7 6,85 160,1 6,83
Верблюзька 32 1,30 24,1 0,91 20,86 0,89
Вершино-Кам'янська 14 0,57 13,7 0,52 11,72 0,50
Інгуло-Кам'янська 9 0,37 11,8 0,45 10,08 0,43
Куцівька 65 2,64 28,2 1,06 24,38 1,04
Митрофанівська 20 0,81 12,8 0,48 11,02 0,47
Новоандріївська 10 0,41 12 0,45 9,85 0,42
Новомиколаївська 11 0,45 12,1 0,46 10,32 0,44
Петрокорбівька 19 0,77 15,4 0,58 13,36 0,57
Спасівька 19 0,73 13,8 0,52 11,96 0,51
Тарасівська 13 0,56 11,5 0,43 8,85 0,43
По радах 384 15,6 337,1 12,71 292,5 12,53
Районний бюджет 2137 84,4 2359 87,29 2050,9 87,47
Бюджет району 2461 100 2653 100 2342,2 100
районного бюджету фінансуються майже всі заклади освіти та охорони здоров'я . Лише 3 дитсадка (в селищі Новгородка та селі Куцівка), 20 клубних закладів, 15 ФАПів фінансується з місцевих бюджетів.
Тому місцеві (селищний та сільські бюджети) в 1998 році формувалися лише за рахунок місцевих податків і зборів, податку із власників транспортних засобів, 60 відсотків плати за землю та інших податків і деяких видів неподаткових надходжень.
Динаміку норм відрахувань від загальнодержавних податків показано в таблиці 2.4.
Слід також сказати про негативний вплив нинішнього порядку регулювання бюджетів на прогнозування регіонального розвитку. Як свідчать дані таблиці 2.4. норми відрахувань від регулюючих доходів постійно змінюється, що унеможливлює прогнозування доходів регіонів на перспективу. Аналогічний негативний вплив має й ситуація з постійними змінами податкового законодавства, особливо що стосується зарахування тих чи інших податків до бюджетів різних рівнів.
Таблиця 2.4
Динаміка норм відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджету Новгородківського району у 1996-1998роках, відсотки
Вид податку 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Сільські селищні бюджети
Районний бюджет Бюджет району Сільські селищні бюджети
Районний бюджет Бюджет району Сільські селищні бюджети
Районний бюджет Бюджет району
Регулюючі подат-ки і збори
ПДВ - 100 100 - - - - - -
Податок на прибуток - 60 60 - 70 70 - 70 70
Акцизний збір - - - - - - - - -
Прибутковий податок із доходів шромадян
50
-
50
-
70
70
-
70
70
Закріплені податки
Податки із влас-ників транспорт-них засобів
100
-
100
100
-
100
100
-
100
Плата за землю 60 - 60 60 10 70 60 10 70
Плата за воду - 20 20 - 20 20 - 20 20
Проаналізувавши надходження до бюджету Новгородківського району від різних видів доходів (власних, закріплених та регулюючих) слід відзначити, що найбільшу питому вагу у доходах бюджету району займає дотація, частка якої коливалась з 41,47 відс. у 1996р. до 63,78 відс. у 1997 та 1998 рр. відповідно (рис. 2.2).
Рис.2.2 Частка різних видів доходів в бюджеті Новгородківського
району протягом 1996-1998 років
Треба зазначити, що дотація як метод наділення фінансовими ресурсами регіональних бюджетів не досконала. Це джерело бюджету не має стимулюючих якостей і створює у місцевих Рад споживацькі настрої, а тому не сприяє розвитку господарської ініціативи у місцевих органів влади. Все це впливає на подальшу централізацію бюджетної системи. Тому вона повинна бути переглянута в бік її зменшення з одночасним підвищенням частки власних та закріплених доходів.
2.4. Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого бюджету
Видатки місцевих бюджетів виражають ті економічні відносини, які виникають в зв'язку з розподілом централізованих грошових, коштів, що знаходяться в розпорядженні місцевих органів влади. В Законі України "Про бюджетну систему України" говориться, що кошти місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених місцевими Радами народних депутатів. У відповідності з цимЗаконом із місцевих бюджетів здійснюється видатки на:
- фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться у підпорядкуванні відповідних виконавчих органів влади, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;
- утримання місцевих органів державної влади і самоврядування;
- фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;
- фінансування інших заходів.
В районних бюджетах створюються резервні фонди виконавчих органів районних Рад народних депутатів у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.
В обласних, міських, районних, селищних бюджетах утворюється оборотна касова готівка, яка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється районною Радою народних депутатів.
Як свідчать дані таблиці 2.5, основними напрямками витрачання коштів бюджету Новгородківського району є: соціальний захист та соціальне забезпечення населення, фінансування народного господарства та соціально-культурної сфери. На ці заходи спрямовується близько 95 відс. всіх видатків. Важливо відзначити, що на фоні значного збільшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (за період з 1996 по 1998 рік їх частка зросла на 6,53відс. і склала в 1998 році - 19,37 відс.), по всім
Таблиця 2.5
Структура видаткової частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996-1998 роках (тис.грн)
Видатки 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Фактична
Сума Питома вага в загальній сумі видатків, відс. Фактично
Сума Питома вага в загальній сумі видатків, відс. Фактично
Сума Питома вага в загальній сумі видатків, відс.
Соціальний захист та соціальне забезпечення 316 12,84 281 10,59 454 19,37
Соціальний захист 205 8,33 179 6,74 305,8 13,05
Соціальне забезпечення 111 4,51 102 3,85 148,2 6,32
Народне господарство 101 4,10 153 5,77 82,2 3,51
Соціально-культурні заходи 1704 69,24 1592 60,01 1632,7 69,65
Освіта 1007 40,92 986 37,17 1010,9 43,12
Культура і засоби масової інформації 104 4,23 76 2,87 73 3,11
Охорона здоров'я 591 24,02 526 19,83 547,3 23,35
Молодіжні програми, фізична культурна і спорт
2
0,08
4
0,15
1,5
0,06
Державне управління 282 11,46 277 10,44 120,8 5,15
Бюджетна позичка, ви-дана закупівлю с/г продукції для регіона-льних потреб
29
1,18
150
5,65
--
0,00
Інші видатки 29 0,81 200 7,54 54,7 2,33
Всього видатків 2461 100 2653 100,0 2344,2 100
іншими видам видатків в цілому спостерігається зменшення об'ємів фінансування.
У

 
 

Цікаве

Загрузка...