WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виконання бюджетної політики - Реферат

Виконання бюджетної політики - Реферат


Реферат на тему:
Виконання бюджетної політики
ПЛАН
1. Виконання бюджетної політики
2. Аналіз діючого порядку контролю за виконанням місцевого бюджету
3. Список використаної літератури
1. Виконання бюджетної політики
Бюджетна політика - складова фінансової політики, що відображає сукупність державних заходів у сфері бюджету з метою регулювання економічних і соціальних процесів. Підпорядкована певній фінансовій доктрині - системі домінуючих теоретичних положень, політичних переконань, етичних ідеалів.
Виконання бюджетної політики означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і платежів до всіх ланок бюджетної системи та безперервне фінансування заходів, затверджених у бюджеті (рис. 1). Ця частина бюджетного процесу включає заходи щодо виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України.
До принципів організації виконання бюджетної політики і, власне, бюджету належать:
- забезпечення повного і своєчасного надходження доходів у цілому і за кожним джерелом окремо;
- фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом бюджетного року;
- пропорційність при фінансуванні з бюджету;
- фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
- дотримання режиму економії у витрачанні трудових і природних ресурсів, матеріальних коштів;
- забезпечення ефективного контролю за правильним використанням бюджетних коштів;
- дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери фінансової дисципліни.
Завдання щодо виконання бюджету покладаються на фінансові та фіскальні органи, установи банків, міністерства, відомства, місцеві органи влади, підприємства, організації й установи.
Основою для виконання Державного і місцевих бюджетів є розпис. Розпис Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України на підставі показників затвердженого бюджету в місячний термін після прийняття закону про Державний бюджет України. Розпис бюджету Автономної Республіки Крим (АРК) складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (міста Київ і Севастополь) бюджетів - головні фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних (у сільській місцевості і в містах), міських (міст республіканського (Автономна Республіка Крим) і обласного значення) - фінансові управління відповідних виконавчих органів; міських (міст районного значення), сільських і селищних - виконавчі органи міських, сільських і селищних Рад. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік включає: розпис доходів, розпис фінансування і розпис асигнувань державного бюджету. Ці розписи поділяються на річний і помісячний розпис доходів, розпис фінансування та розпис бюджетних асигнувань і кредитування загального фонду. Помісячний розпис спеціального фонду, як правило, не складається (окрім 2004 р.).
Неспроможність збалансування бюджету в окремому місяці є підставою для отримання бюджетних позичок. Забезпечення збалансування бюджету в межах кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів.
Рис. 1. Загальна схема виконання Державного бюджету:
-> - рух коштів інформація про рух/для руху коштів
--->- річні, місячні планові показники щотижневі планові показники зобов'язання
1, 1.1 - сплата податків до бюджету;
1.1.1 - інформація про надходження податків до бюджету;
1.1.2 - щоденна акумуляція надходжень на центральний рівень;
1.2.1 - звіт про надходження до бюджету;
2, 2.1, 2.2 - доведення річних та місячних планових показників до розпорядників бюджетних коштів та затвердження ними кошторисів (доводяться на початку бюджетного року);
3 - облік зобов'язань та складання на їх підставі оперативних касових планів (пропозицій);
4, 4.1, 4.2 - щотижневе доведення до розпорядників бюджетних коштів оперативних касових планів;
5 - надання розпорядниками бюджетних коштів розрахункових документів на оплату рахунків та здійснення розрахунків управліннями Державного казначейства за рахунок оборотно-касових залишків на їх кореспондентських рахунках у НБУ;
5.1 - виписка банку (підтвердження проплати);
6 - надання управліннями Державного казначейства заявки на підкріплення коррахунків за рахунок ЄКР;
6.1 - підкріплення коррахунків УДК за рахунок ЄКР.
Складання бюджетного розпису потребує певних навичок та високої відповідальності працівників фінансових органів. Чим краще складено розпис, тим чіткіше організовано виконання бюджету. Розпис бюджету складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету. Порядкові номери (коди) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації.
Основою успішного виконання бюджетів усіх рівнів є своєчасне і повне надходження доходів, яке забезпечується раціонально організованою системою їх стягнення. Система мобілізації доходів повинна забезпечити рівномірне, регулярне і стійке надходження коштів на рахунки бюджету, а також таке їх документальне оформлення, яке дало б змогу фінансовим органам мати своєчасну інформацію про виконання плану за доходами. Зарахування коштів на рахунки бюджету повинно здійснюватися в короткі терміни. Одночасно мають забезпечуватися відповідні зручності платникам.
Установленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що для переважної частини доходів обчислення сум платежів та їх перерахування у бюджет здійснюють самі платники. Це значно прискорює процес мобілізації доходів. Безпосередню роботу з обліку і контролю за правильним обчисленням, своєчасним і повним внесенням платежів у бюджет покладено на податкові органи.
Юридичні та фізичні особи вносять податки і збори до бюджету у безготівковій або готівковій формах через установи банків (у яких вони обслуговуються), установи Державного комітету зв'язку України, установи Державного ощадного банку України. Доходи зараховуються на рахунки бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України.
З 2001 р. в Україні встановлено такий порядок зарахування доходів до Державного бюджету, який передбачає відкриття рахунків у розрахунковій палаті органів Державного казначейства середньої ланки (Управління Державного казначейства України в АРК, областях, містах Києві і Севастополі). З 2002 р. такий самий порядок використовується

 
 

Цікаве

Загрузка...