WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Вплив недоліків виробничих ризиків на фінансово-економічну діяльність підприємства. 2. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку (контр - Реферат

1. Вплив недоліків виробничих ризиків на фінансово-економічну діяльність підприємства. 2. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку (контр - Реферат

напрацювати практичний досвід з управління недержавними пенсійними фондами.
Спільне інвестування - діяльність, яка здійснюється в інтересах і за рахунок засновників та учасників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів і проведення комерційної діяльності з цінними паперами.
Інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Закон "Про створення інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" передбачає дуже жорстку систему контролю, передусім з боку державних органів. В законі уряд передбачає персональну відповідальність за збитки, які можуть бути завдані інвесторам. Отже, можна говорити про те, що збереження коштів вкладників суттєво поліпшиться. Крім того, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку в своїх нормативних актах відобразила "межі" використання коштів спільного інвестування. Тобто якщо компанія з управління активами ІСІ переступила визначені бар'єри, то різниця в сумах покриватиметься з її власної кишені. Або якщо, наприклад, зменшиться вартість активів з вини компанії, вона буде зобов'язана компенсувати це за свій рахунок. А в разі браку власних активів - за рахунок додаткових внесків засновників компанії.
Крім такого могутнього захисту з боку держави, закон передбачає ще й "самооборону" самих інвесторів. Зокрема, передбачено створення спостережних рад з числа інвесторів (вкладників). На відміну від простих акціонерних товариств, вони мають значно більше повноважень і реальних механізмів для контролю за діяльністю інвестиційного фонду. Хоча заради справедливості необхідно зазначити, що фондовий ринок в усіх країнах, хоч би як йогонамагалися убезпечити, у першу чергу досить ризикована гра. Відповідно, будуть і ті, хто програв, і переможці. Однак і лотереєю його не назвеш. Тому інвестор завжди має давати собі звіт: чи готовий він ризикнути своїми "кревними". Інвестування з використанням механізмів інститутів спільного інвестування, безумовно, зменшує ступінь ризику, але все одно якась частка його залишається, і це необхідно розуміти.
ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.
ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).
ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.
ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.
ІСІ може бути строковим або безстроковим.
Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.
Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.
ІСІ закритого типу може бути лише строковим.
ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.
ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:
" кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;
" сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
" не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.
До прийняття Закону "Про інститути спільного інвестування" уже існували інвестиційні фонди й інвестиційні компанії, які здійснювали свою діяльність відповідно до Указу Президента України "Про інвестиційні фонди й інвестиційні компанії" від 1994 року. Так що певний досвід у нас уже є. Звідси у нас і з'явилася така величезна кількість "неусвідомлених" інвесторів. Люди й не здогадувалися про принципи роботи інвестфондів та інвесткомпаній, про те, на чому і як фонди та компанії заробляють гроші. У новому законі уряд прагнув не повторити колишніх помилок. Цей закон пройшов довге і ретельне опрацювання в уряді й комітетах Верховної Ради. Документ зорієнтований на загальноєвропейські принципи здійснення спільного інвестування, визначені директивами ЄС, а отже, зрозумілий західним інвесторам. Закон викликає великий інтерес як у вітчизняних інвесторів, так і в іноземних, а це про щось свідчить.
На даний час уже створені й одержали ліцензії сім компаній з управління активами. Два інвестиційних фонди нещодавно пройшли реєстрацію і розпочнуть свою діяльність у повному обсязі протягом півроку.
Використана література:
1. Закон України "Про інститути спільного інвестування" (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 21, ст.103.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000.- 416с.
3. Родионова Н. Финансы. - М.: Финансы, 1995.
4. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...