WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси суб’єктів господарювання - Контрольна робота

Фінанси суб’єктів господарювання - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з предмету "Фінанси"
на тему:
"Фінанси суб'єктів господарювання"
ПЛАН
Вступ
1. Джерела формування власних фінансових ресурсів суб'єктів господарювання
2. Міжнародні грошові потоки підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Фінансова діяльність субєктів господарювання пов'язана із змінами власного та запозиченого капіталу підприємства. Вона є головною формою забезпечення розвитку операційної й інвестиційної діяльності підприємства. Задачі фінансової діяльності і її масштабів визначаються стратегією розвитку операційної діяльності підприємства і його інвестиційною політикою. Забезпечуючи приплив фінансових ресурсів для розвитку операційної й інвестиційної діяльності, вона сприяє реалізації стратегічних цілей підприємства.
Фінансова діяльність підприємства здійснюється постійно. Це пов'язано з тим, що кожне підприємство в процесі свого розвитку має потребу в фінансуванні, а відповідно і забезпечує його обслуговування.
Форми й обсяги фінансової діяльності значною мірою залежать від галузевих особливостей і організаційно-правових форм діяльності підприємства. Галузеві особливості діяльності підприємства, що формують тривалість операційного циклу, його сезонність, загальну капіталомісткість виробництва і реалізації продукції, визначають пропорції у використанні власного і запозиченого капіталу. Організаційно-правові форми діяльності впливають на склад джерел формування власного капіталу та залучення запозиченого капіталу.
Фінансова діяльність підприємства генерує свої специфічні види ризиків, поєднувані поняттям "фінансовий ризик". Головними з цих ризиків є ризик неплатоспроможності і ризик втрати фінансової стійкості підприємства. Ризик неплатоспроможності викликається істотним зростанням обсягу зобов'язань підприємства в процесі залучення фінансових ресурсів. Ризик втрати фінансової стійкості генерується недосконалістю структури капіталу (надмірною часткою залучення і використання позикових засобів).
Фінансова діяльність визначає специфічний характер формованих нею грошових потоків підприємства. Ця специфіка полягає в тім, що в процесі фінансової діяльності позитивний грошовий потік (надходження фінансових ресурсів із зовнішніх джерел) завжди в підсумку цієї діяльності нижче за обсягом, ніж негативний грошовий потік (обслуговування і повернення зовнішнього боргу).
1. Джерела формування власних фінансових ресурсів субєктів господарювання
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує функції:
1) довгострокового фінансування - знаходиться у розпорядженні підприємства необмежено довго;
2) відповідальності і захисту (прав) кредиторів - відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;
3) компенсації понесених (завданих) збитків - тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;
4) кредитоспроможності - при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;
5) фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;
6) самостійності (незалежності) і влади - розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;
7) розподілу доходів і активів - частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.
Крім того, в разі ліквідації підприємства, відображений у його балансі власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності і захисту прав кредиторів, а при наданні кредиту, за інших однакових умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.
Власний капітал - це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), накопичені впродовж строку існування підприємства суми реінвестованого чистого прибутку, а також дарчий капітал. Економічну сутність власного капіталу в свою чергу, можна розкрити на основі ранжування його понятійних складових за різними ознаками, такими як: джерела формування, форма існування, рівень відповідальності щодо порядку формування, функціональне призначення, складові елементи.
За джерелами формування капітал підприємства різниться виходячи з форми власності та організаційно-правової форми самого підприємства. Тому власний капітал може формуватись за рахунок внесків засновників підприємства, внесків учасників підприємства, а також за рахунок акумульованого прибутку минулих періодів функціонування підприємства, що направляється на його реінвестування. Крім, зазначених джерел формування власного капіталу необхідно виділити і такі джерела, що не відносяться ні до внесків засновників та учасників, ні до реінвестованого прибутку, однак слугують джерелом поповнення власних коштів на підприємстві. Їх ми назвемо іншими джерелами, а, як приклад, до них можемо віднести вартість безоплатно переданих певних видів майна від інших фізичних та юридичних осіб.
За формою існування власний капітал поділяється на три складових:
- капітал, який виражається через суму простих і привілейованих акцій першої та наступних емісій за їх номінальною вартістю, що зазначено в установчих документах (акціонерні товариства), або через суму внесків при започаткуванні діяльності підприємства (приватні, державні, колективні підприємства та кредитні спілки)- інвестований (вкладений або сплачений) капітал;
- капітал, який виражається вартістю безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб різноманітних активів - дарчий капітал ;
- капітал, який представлено як частину прибутку, який отримано внаслідок ефективної діяльності підприємства, що не була використана (розподілена) у звітному періоді, а знову інвестована у підприємство для подальшого його економічно-соціального розвитку) - нерозподілений прибуток.
За рівнем відповідальності у складі власного капіталу виділяють:
- зареєстрований капітал - зафіксована в установчих документах загальна

 
 

Цікаве

Загрузка...