WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державних цільових фондів - Реферат

Доходи державних цільових фондів - Реферат

Державного бюджету України або спеціалізованого бан-ку, який обслуговує фонди з окремих видів страхування.
Для забезпечення фінансової стабільності фонду утворюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення в розрахунку на місяць. У разі невикористання коштів фонду в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
Усі юридичні і фізичні особи, які вносять відрахування до цього фонду, зобов'язані реєструватися як страхувальники за місцем свого знаходження в органах Фонду.
Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуються за тарифами, установленими Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року № 2213-ІП.
Страхувальник - роботодавець несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків,несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порядок використання коштів. У разі виявлення порушень страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.
За порушенням строку реєстрації страхувальника як платника страхових внесків або несвоєчасність їх сплати штраф накладається у розмірі 50% суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.
За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накладається штраф у розмірі 100% заниженої суми заробітної плати, на яку відповідно до закону нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.
За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50% належної до сплати суми страхових внесків.
Пеня обчислюється виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Не сплачені в строк страхові внески, штраф та пеня стягуються в дохід Фонду у безспірному порядку.
Строк давності в разі стягнення страхових внесків, штрафу та пені, передбачених законом, не застосовується.
3. Доходи Фонду загальнообов'язкового державного
страхування на випадок безробіття
Джерелами формування фонду виступають:
" асигнування з Державного бюджету, розмір яких встановлюється Верховною Радою України;
" страхові внески страхувальників-роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;
" суми фінансових санкцій застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до законодавства на посадових осіб та громадян за такі порушення;
" прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів Фонду, на депозитному рахунку;
" благодійні внески громадських об'єднань, підприємств, організацій громадян, зарубіжних фірм;
" кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;
" інші кошти.
Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду визначає щороку Верховна Рада України при затвердженні бюджету,
4. Доходи фонду соціального страхування від нещасних випадків
Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має автономну, незалежну систему фінансування.
Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:
" внесків роботодавців:
o для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва;
o для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;
" капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;
" прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;
" коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;
" добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.
Кошти Фонду включаються до складу Державного бюджету, використовуються виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України, або спеціального банку, який обслуговує фонди соціального страхування.
Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності
належний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці).
Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюється законом.
Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати:
фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань Фонду;
резерви коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування;
покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням соціального страхування від нещасного випадку.
5. Доходи Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища
До джерел надходжень Фонду належать:
збір за забруднення навколишнього природного середовища;
" штрафи за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;
" добровільні внески і пожертвування підприємств,

 
 

Цікаве

Загрузка...