WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державних цільових фондів - Реферат

Доходи державних цільових фондів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Доходи державних цільових фондів"
ПЛАН
Вступ
1. Доходи Пенсійного фонду України
2. Доходи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3. Доходи Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття
4. Доходи фонду соціального страхування від нещасних випадків
5. Доходи Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
Висновки
Використана література
Вступ
Державні цільові фонди - це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення.
До найважливіших соціальних фондів в Україні належать:
" Пенсійний фонд;
" Фонд Чорнобиля;
" Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
" Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
" Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
До економічних фондів належать:
" Державний дорожній фонд України (у складі Державного бюджету України);
" Державний фонд охорони навколишнього природного середовища та інші;
Державні цільові фонди - це сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні центральних і місцевих органів влади.
1. Доходи Пенсійного фонду України
Бюджет фонду формується за рахунок:
" зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;
" сум фінансових санкцій, стягнених за порушення сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;
" коштів Державного бюджету на виплату окремих видів пенсій;
" відрахувань органами місцевого бюджету відсотків від суми фіксованого податку (10%), від суми коштів, одержаних від продажу спеціальних торгових патентів (17%);
" перерахувань відділеннями Державного казначейства України 42% від суми єдиного податку, 68% від суми фіксованого сільськогосподарського податку;
" сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду;
" додаткових і спеціальних зборів;
" добровільних внесків підприємств, організацій, населення;
" інших надходжень.
Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Платниками збору є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
2) філії, відділення підприємств, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території;
3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;
4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо.
Об'єктом оподаткування для платників першої і другої груп є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральні формі. До цих витрат не відносяться витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами на виплату доходів у вигляді дивідендів, процентів тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зокрема пенсійний збір не нараховується на такі види виплат:
o вихідна допомога у разі припинення трудового договору;
o компенсації за невикористану відпустку;
o добові за відрядження у межах норм, встановлених законодавством, та виплати замість добових;
o заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі;
o суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;
o стипендії студентам, аспірантам та іншим особам, які навчаються з відривом від виробництва;
o державні стипендії видатним діячам науки, освіти і культури;
o державні премії в галузі науки і техніки, Державні іменні премії, що присуджуються НАН України та галузевими академіями наук;
o інші виплати згідно з законодавством. Об'єктом оподаткування для платників збору
третьої групи є сума оподатковуваного доходу, а для четвертої групи - сукупний оподатковуваний дохід, обчислені відповідно до законодавства.
2. Доходи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
До джерел надходжень у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належать:
> страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб;
> благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
> асигнування із Державного бюджету України;
> прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитному рахунку;
> нарахування пені у випадках несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб.
Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, зараховуються на єдиний централізований рахунок фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...